Indexul egalităţii de Gen 2016

În Republica Moldova  se menţine un nivel scăzut al egalităţii  ȋntre femei şi bărbaţi.  Cu toate că ȋn comparaţie cu anii 2009 şi 2015 valoarea indexului egalităţii de gen s-a ȋmbunătăţit, totuşi această creştere este nesemnificativă (de la 57 la 58 puncte). Este de menţionat faptul că ȋn 2016 doar un domeniu a trecut pragul de 70 puncte, comparativ cu două domenii în anii 2009 și 2015.

Creşterea indexului egalităţii pentru anul 2016 se datorează în mare parte ȋmbunătăţirii percepţiilor faţă de rolul femeii ȋn societate. Valoarea punctajului la capitolul percepțiilor și stereotipurilor de gen a crescut cu patru puncte fapt care a determinat creșterea indexului la un nivel mai sus comparativ cu anul precedent. Putem concluziona că de fapt nivelul egalității de gen în Republica Moldova s-a îmbunătățit datorită cetățenilor și mai puțin reformelor inițiate de autorități.

Indexul egalității de gen este influenţat negativ de inegalităţile tot mai pronunţate din domeniul sănătăţii. Nivelul egalităţii de gen ȋn domeniul sănătăţii ȋnregistrează scăderi semnificative. Valorile indexului pentru domeniul sănătății au scăzut concomitent în fiecare an în care acestea au fost calculate (de la 73 de puncte în 2009 la 71 în 2015 și 69 în 2016).

Nivelul egalității de gen nu s-a îmbunătățit semnificativ în patru domenii.. O creştere modestă de un punct se atestă ȋn domeniile Piaţa muncii (de la 62 la 63 puncte) şi Accesul la resurse (de la 75 la 76 puncte). Pe când ariile ce vizează educaţia şi politica au ȋnregistrat acelaşi nivel de inegalitate ca şi ȋn anul precedent.

Politica rămâne a fi domeniul cu cel mai mic nivel de  egalitate de gen. Femeile continue a fi subreprezentate la nivelul politicii mari. Astfel, doar două din nouă deputaţi sunt femei. Menţionăm că ȋn anul 2015, Parlamentul a probat modificări legislative care presupun obligativitatea tuturor partidelor de respecta cota minimă de 40% atunci când constituie listele de candidați pentru alegerile locale și cele parlamentare. 6369_indexul_egalitatii_de_gen_2016

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns