În Chișinău a avut loc FORUMUL DE POLITICI INCLUZIVE, cu genericul ”Agenda națională de dezvoltare „Moldova 2030”: perspectiva societății civile”

În Chișinău a avut loc FORUMUL DE POLITICI INCLUZIVE, cu genericul ”Agenda națională de dezvoltare „Moldova 2030”: perspectiva societății civile”

Chișinău– 14 iunie 2018 s-a desfășurat FORUMUL DE POLITICI INCLUZIVE, cu genericul”Agenda națională de dezvoltare „Moldova 2030”: perspectiva societății civile”. Scopul evenimentului a fost de a analiza noul proiect al Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” și de a coagula eforturile organizaţiilor neguvernamentale pentru a interveni cu o singura voce vis-a-vis de documentul de politică publică.

Chișinău– 14 iunie 2018 s-a desfășurat FORUMUL DE POLITICI INCLUZIVE, cu genericul”Agenda națională de dezvoltare „Moldova 2030”: perspectiva societății civile”.

Scopul evenimentului a fost de a analiza noul proiect al Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” și de a coagula eforturile organizaţiilor neguvernamentale pentru a interveni cu o singura voce vis-a-vis de documentul de politică publică.

La eveniment au participat peste 60 de organizaţii care reprezintă următoarele grupuri vulnerabile din Republica Moldova: persoanele în etate, tinerii, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități. La fel, participante au fost şi organizațiile neguvernamentale din cadrul Consiliilor Raionale de Participare din Soroca, Cauşeni şi Cahul.

Pentru a eficientiza procesul de analiză şi oferire de recomandări relevante, după prezentarea proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”, participanții s-au divizat în trei grupuri de lucru: Grupul 1- Drepturile economice; Grupul 2 – Drepturile sociale şi Grupul 3 – Drepturile civile şi politice, dreptul la un mediu ambiant sănătos. În cadrul grupurilor, fiecare prioritate a SND 2030 a fost analizată din perspectiva a patru dimensiuni: (i) gradul de dezagregare a datelor în analiza problemei; (ii) măsura în care sunt reflectate barierele cu care se confruntă grupurile vulnerabile; (iii) profunzimea analizei factorilor cauzali; (iv) măsura în care intervențiile de politici se concentrează pe eliminarea barierelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile.

În urma activităţii practice desfăşurate şi a prezentărilor oferite, evenimentul s-a soldat cu un set de recomandări comprehensive, ce ulterior au fost transmise iniţiatorilor documentului de politică publică, cu scopul de a îmbunătăți versiunii pre-finale a Strategie Naţionale de Dezvoltare “Moldova 2030”. Recomandările ȋnaintate pot fi găsite aici.

Organizaţiile participante apreciază participarea activă a reprezentantei Cancelariei de Stat precum şi a reprezentantului Expert-Grup în cadrul Forumului. Autorii documentului sunt încrezători că recomandările formulate vor fi luate în considerare.

Menţionăm că evenimentul a fost organizat de Fundația Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare ȋn cadrul proiectului “Iniţiativa comună de promovare a oportunităţilor egale”. Proiectul este implementat de Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu suportul financiar acordat de  Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și cofinanțat de Guvernul Suediei.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns