Grădinițele: CÂT DE PREGĂTITE SUNT PENTRU REDESCHIDERE?

Grădinițele: CÂT DE PREGĂTITE SUNT PENTRU REDESCHIDERE?


Ca urmare a declanșării crizei epidemiologice provocate de pandemia COVID-19, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a dispus sistarea activității instituțiilor de învățământ de toate nivelele din Republica Moldovaîncepând cu 11 martie 2020, pe întreaga perioadă a stării de urgență în sănătate publică. Conform deciziilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, perioada a fost extinsă de mai multe ori până pe 1 septembrie curent, însă, cu posibilitate de extindere ulterioară.

Recent, conform declarațiilor oficiale,instituțiile preșcolare și cele de învățământ general urmează să își reia activitatea de pe 1 septembrie curent.  Pentru aceasta, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au semnat ordinul comun referitor la aprobarea „Reglementărilor Cadru speciale” privind punerea în aplicare a „Instrucțiunii de pregătire pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie”.

Actul normativ aprobat conține reglementări specifice privind măsurile preventive(lucrările de reparație, dezinfecție, măsurile de curățare și igienă,  remanierile de program, restricționarea accesului persoanelor străine pe teritoriul instituției, inclusiv a părinților, interzicerea organizării evenimentelor festive etc.), pe care instituția trebuie să le întreprindă pentru asigurarea funcționării în siguranță a instituției de educație timpurie și pentru minimalizarea riscurilor infectării copiilor și personalului în timpul aflării în instituție.

Anterior, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în parteneriat cu AO „Părinți Solidari”, au venit cu un set de recomandări ce sunt necesare de a fi integrate în procesul de redeschidere a instituțiilor de educație, încât să fie reduse la maxim riscurile de infectare cu COVID-19 în rândul lucrătorilor instituțiilor de educație timpurie și beneficiarii acestora. Recomandările au drept scop mitigarea, reducerea și gestionarea eventualelor situații de criză privind infectarea cu COVID-19.

CPD și Părinți Solidari au propus evaluarea ex-ante a tuturor riscurilor și remedierea acestora înainte de a deschide grădinițele.Deoarece autoritățile trebuie să prevadă etapele de evaluare a nivelului de pregătire a IET în gestionarea riscurilor de infectare cu virusul COVID-19 și adaptare la instrucțiunile de bază și noile reglementări de funcționare în perioada pandemică. Procesul de evaluarea trebuia să fie unul comprehensiv, care va aborda aspectele legate de infrastructură (disponibilitatea de spațiu, calitatea sistemelor de igienă, existența sistemelor de aerisire), disponibilitatea echipamentelor de protecție, dar și disponibilitatea și pregătirea personalului.Rezultatele evaluărilor ex-ante a riscurilor trebuie să servească drept punct de pornire pentru un plan substanțial de investiți și prioritare a resurselor financiare publice.

În lipsa unei asemenea evaluări centralizate publice, CPD și Părinți Solidari au decis să studieze opiniile și percepțiile conducerii instituțiilor de educație preșcolară din țară. În cadrul sondajului am încercat să identificăm percepția directorilor și personalului de grădinițe cu privire la: (i) disponibilitatea de spațiu suficient astfel încât să se asigure distanțarea socială pentru copii, (ii) disponibilitatea sistemelor de ventilare și aerisirea încăperilor, inclusiv în perioada rece a anului, (iii) disponibilitatea unui sistem de apă și sanitație funcțional în cadrul instituției, (iv) disponibilitatea echipamentelor de protecție și a instrumentelor de asigurare a igienei.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *