Ghid practic pentru CPPEDAE în legătură cu aplicarea principiului plată egală pentru munca egală sau pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați

Ghid practic pentru CPPEDAE în legătură cu aplicarea principiului plată egală pentru munca egală sau pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați

Acest ghid este destinat membrilor şi angajaţilor din cadrul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Ghidul poate fi folosit la analiza şi cercetarea plângerilor care sunt depuse la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii de către petiţionari.
Ghidul explică detaliat noţiunile-cheie ce ţin de plata egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi, bazându-se pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, standardele de nediscriminare elaborate în cadrul Uniunii Europene şi pe legislaţia Republicii Moldova.
Capitolul 1 al ghidului conţine consideraţii introductive despre principiul plată egală, precum şi reglementările naţionale şi internaţionale privind principiul plată egală. În capitolul 2 sunt analizaţi angajaţii şi angajatorii ca subiecţi de drepturi şi obligaţii, sunt analizate restricţiile noţiunii de „salariat” din legislaţia naţională, precum şi momentul în care survine obligaţia angajatorului de a respecta principiul plată egală. Capitolul 3 analizează formele de discriminare directă şi de discriminare indirectă în care poate avea loc încălcarea principiului plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi. Ghidul evidenţiază fiecare element care este avut în vedere de către Consiliu când se examinează existenţa sau inexistenţa unei fapte de discriminare directă sau de discriminare indirectă. Capitolul 4 analizează problemele specifice care pot interveni la probarea cauzei în faţa CPPADAE sau în faţa instanţelor de judecată.
Ghidul este însoţit de un şir de anexe care cuprind rapoartele relevante pe tema plăţii egale. Acestea mai conţin o listă legislaţiei naţionale relevante, a cazurilor relevante la CJUE, precum şi un glosar de termeni des utilizaţi la aplicarea acestui principiu.6440_ghid_practic_pentru_cppedae_privind_principiul_plată_egală_pentru_muncă_egală

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns