Forul de politici publice: Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?

Forul de politici publice: Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?

În data de 30 mai 2016, Centrul „ Parteneriat pentru Dezvoltare”, în colaborare cu Platforma pentru Egalitate de Gen şi Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova, a organizat Forul de politici publice cu tematica „Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?”.

În data de 30 mai 2016, Centrul „ Parteneriat pentru Dezvoltare”,  în colaborare cu Platforma pentru Egalitate de Gen şi Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova, a organizat Forul de politici publice cu tematica „Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?”.

Evenimentul a fost organizat în scopul de a discuta în mod pragmatic toate opţiunile de politici publice în vederea creării unui consens de reformă pentru acest domeniu. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, Sindicatelor, Patronatelor, Mediului de Afaceri şi Societăţii Civile.

În cadrul acestui For au fost discutate mai multe aspecte ce ţin de reformarea concediului de îngrijire a copilului, viziuni de reformă asupra serviciilor de creşă, elementul reconcilierii vieţii de familie cu cea profesională în Strategia de Ocupare a Forţei de Muncă şi în Programul pentru Asigurarea Egalităţii de Gen.  De asemenea, au fost prezentate cazuri de discriminare ce afectează reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională şi propuse măsuri de non discriminare ce pot fi puse în aplicare la nivel de organizaţii/ întreprinderi.

Drept premise pentru organizarea Forului de politici publice au constituit câteva constatări. În ultimii cinci ani, nivelul egalităţii de gen pe piaţa muncii a scăzut. Nivelul egalităţii este măsurat de la 0 (inegalitate totală) până la 100 (egalitate totală) în baza Indexului Egalităţii de Gen, care este calculat pe 6 subdomenii, printre care şi domeniul pieţii muncii. Astfel, comparativ cu anul 2009, nivelul egalităţii de gen pe piaţa muncii a scăzut de la 70 la 63. Datele cu privire la rata de ocupare a femeilor şi bărbaţilor care au cel puţin un copil de vârstă preşcolară indică o tendinţă divergentă – rata de ocupare a femeilor cu cel puţin un copil de vârstă preşcolară este în scădere.

Politicile existente nu sunt prietenoase familiilor. În special prin faptul că (i) nu motivează tinerele familii să aibă copii (fertilitatea în MD este cea mai mică din regiune şi mai mică decât toate ţările din UE), (ii) nu încurajează femeile cu copii să revină pe piaţa muncii, (iii) nu încurajează bărbaţii să se implice în creşterea copiilor.

În anul 2016 se vor elabora şi adopta mai multe politici relevante pieţii muncii şi egalităţii de gen. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei este în proces de elaborare a unei noi Strategii cu Privire la Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a unei noi Strategii cu privire la Asigurarea Egalităţii de Gen. În acest an, Ministerul Educaţiei, trebuie să pregătească un document de politici publice care va viza modul de extindere a accesului la educaţia ante preșcolară (educaţia de pînă la 3 ani). În luna aprilie, Parlamentul a adoptat introducerea Concediului Paternal de 14 zile, care va fi achitat în proporţie de 100% din Fondul Asigurărilor Sociale, prevederile cu privire la concediul paternal vor intra în vigoare în anul 2017.

Există mai multe propuneri de politici care necesită a fi consultate şi agreate de către toate părţile interesate. Mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile, în special Platforma pentru Egalitate de Gen, au propus un set de măsuri de politici în vederea consolidării principiului egalităţii de gen şi cel al reconcilierii vieţii private cu cea profesională (Agenda Egalitatea de Gen) în special: (i)  Introducerea Concediului Paternal de 14 zile (adoptat în luna aprilie), (ii) extinderea serviciilor de creşă prin finanţarea directă din Bugetul de Stat, (iii) reformarea concediului de îngrijire a copilului ca acesta să fie mai scurt, mai bine plătit, cu implicarea mult mai semnificativă a taţilor, (iv) impunerea adoptării procedurilor de non discriminare la nivel de organizaţii, cu prevederi clare în acest sens. 4248_forul_de_politici_publice_30_mai_2016

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns