Extinderea termenului de aplicare la Programul de Mentorat pentru Femei Consiliere

Extinderea termenului de aplicare la Programul de Mentorat pentru Femei Consiliere

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” lansează Programul de Mentorat pentru Femei Consiliere în scopul de a sprijini şi capacita femeile alese pentru prima oară în calitate de consilieri locali în sate şi oraşe mici şi consilieri raionali/orăşeneşti (oraşe mici) în scrutinul general local din 14 iunie 2015.

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” lansează Programul de Mentorat pentru Femei Consiliereîn scopul de a sprijini şi capacita femeile alese pentru prima oară în calitate de consilieri locali în sate şi oraşe mici şi consilieri raionali/orăşeneşti (oraşe mici) în scrutinul general local din 14 iunie 2015. Proiectul îşi propune să fortifice capacitățile de lideră şi de promovare a conceptului egalităţii de gen ale femeilor din APL în vederea implicării lor cât mai active şi eficiente în asigurarea bunei guvernări la nivel local şi promovarea egalităţii de gen şi a şanselor egale în toate activităţile comunitare.

Programul de Mentorat este realizat de către Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Femei (UN Women) și Fundaţia Est-Europeană; și este finanţat de Guvernul Suediei şi Consiliul Europei.

Programul de Mentorat va presupune următoarele elemente:

(1)Relaţia de mentorat – fiecare participantă din program va benefica de o relaţie de mentorat. Organizatorii programului vor identifica pentru fiecare participantă în mod individual o persoană cheie, care deține mai multe abilitați, cunoștințe și experiență pentru a ajuta participanta să îşi dezvolte abilităţi profesionale şi de liderism. Relaţia de mentorat se va desfăşura în mod individual prin întîlniri periodice, convorbiri telefonice, e-mail. Informaţia care va fi discutată în cadrul întrevederilor individuale sunt confidenţiale. De obicei relaţia de mentorat presupune întrevederi/discuţii ce nu consumă mai mult de 5 ore în lună.

(2) Program de Instruire –care presupune 4 module: leadership, egalitatea de gen, bugetarea sensibilă la gen, buna guvernare şi participarea comunitară, managementul proiectului şi un modul, tema ceruia va fi decisă după evaluarea necesităților de dezvoltare a participantelor. Un modul presupune 2-3 zile de instruire şi va fi realizat după următoarea formulă: sesiune teoretică (2 zile), sesiune de evaluare (1 zi). Modulele vor fi realizate preponderent în zilele de vineri şi sâmbătă. Fiecare modul se va desfăşura la o perioadă de două luni, sesiunea de evaluare desfăşurându-se, uneori, în perioada dintre module.

(3) Program de Granturi – participantele în cadrul programului de mentorat vor putea să implementeze anumite iniţiative comunitare menite să contribuie la fortificarea poziţiei de lideră, să participe la efortul general de promovare a bunei guvernări, a egalităţii de gen, de implicare şi mobilizare a femeilor în procesele decizionale. În acest scop participantele individual sau în grup, vor beneficia de granturi/suport financiar în valoare de pînă la 2000 USD pentru fiecare proiect elaborat.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *