Extinderea concurslui de selectare a unui consultant/unei consultante în domeniul juridic

Extinderea concurslui de selectare a unui consultant/unei consultante în domeniul juridic

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă de selectare a unui/unei consultant/consultante juridice care va examina impactul prevederilor asupra nivelului de reprezentare a femeilor şi bărbaților aleşi la nivel local. Procesul de analiză are loc în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), și Fundația Est-Europeană și este finanțat de Guvernul Suediei.

CONTEXT

Prevederile în ceea ce priveşte incompatibilitatea funcţie de consilier local/raional/municipal sunt reglementate de Legea nr. 768 privind statutul alesului local. Articolul 7 al acestei legi specifică că mandatul alesului local este incompatibil cu:a) exercitarea altei funcții de demnitate publică; b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat; c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei; d)calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale).

Datele generale indică asupra faptului că mai multe femei alese în organele deliberative la nivel local (raional şi municipal) s-au aflat în situaţii de incompatibilitate decât bărbaţii, deoarece majoritatea angajaţilor în funcţiile descrise de condiţiile de incompatibilitate sunt femei. Astfel, deşi numărul de femei alese la nivel local a crescut în ultimul ciclu electoral, o parte semnificativă a acestora au trebuit să renunţe la mandatul de ales local din cauza prevederilor de incompatibilitate.

În pofida acestor date, se atestă faptul că norma ce privește incompatibilitatea unor categorii de funcții cu mandatul de consilier este destul de vagă și interpretabilă, or aceasta trezește discuții privind la situațiile în care un consilier trebuie să demisioneze din funcția pe care o deține în virtutea situațiilor de incompatibilitate. Reprezentanții autorităților centrale au și ei păreri împărțite cu privire la starea de incompatibilitate pentru unele funcții.

DESCRIEREA SARCINILOR

În acest sens, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă de selectare a unui/unei consultant/consultante juridice care va examina impactul prevederilor asupra nivelului de reprezentare a femeilor şi bărbaților  aleşi la nivel local.

Procesul de analiză are loc în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), și Fundația Est-Europeană și este finanțat de Guvernul Suediei.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns