EXTINDEREA ARANJAMENTELOR DE MUNCĂ

EXTINDEREA ARANJAMENTELOR DE MUNCĂ


Reconcilierea vieții de familie cu cea profesională este posibil de a asigura prin crearea unei piețe a muncii prietenoase părinților și persoanele (îngrijitorii) ce îngrijesc de un membru de familie , ceea ce înseamnă: (i) mai multe posibilități prin care mamele nu sunt nevoite să reducă din ocuparea pe piața muncii pentru a avea grijă de copii, iar (ii) tații devin mult mai implicați și dedică mai mult timp creșterii și grijii față de copii, (iii) familiile cu copii au mai multe opțiuni de servicii alternative de îngrijire a copilului și (iv) au posibilitatea de a negocia aranjamente flexibile de muncă pentru a combina cu succes viața de familie cu cea profesională.

Flexibilizarea programului de muncă ar putea fi considerat un remediu pentru oferirea oportunităților egale în ocupare pentru femei și bărbați. Echilibrarea vieții profesionale cu cea personală continuă să fie o problemă atât la nivel național, cât și internațional. Considerând perpetuarea anumitor percepții perimate privind rolurile de gen în societate privind implicarea preponderentă a femeii în activitățile de îngrijire neplătite și a bărbatului în cele de câștigare a resurselor financiare (potrivit Indexului Egalității de Gen 2021 în R. Moldova), dar și a lacunelor în documentele de politici publice specifice domeniului muncii, se observă o menținere a unor inegalități de gen pe piața muncii, atât la nivel de ocupare, cât și remunerare, femeile reprezentând categoria preponderent mai afectată. Directiva 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor vine să accentueze esența intervenției autorităților cu măsuri ce ar stimula și contribui la balansarea eficientă a timpului alocat de femei și bărbați pentru munca remunerată și cele neremunerate (de îngrijire). Printre acestea se enumeră și aranjamentele flexibile de muncă. Astfel, pentru a încuraja lucrătorii care sunt părinți și îngrijitori să rămână în câmpul muncii, lucrătorii ar trebui să poată să-și adapteze programul de muncă în funcție de necesitățile și preferințele personale. În acest scop și având în vedere nevoile lucrătorilor, angajatorii urmează să ofere formule flexibile de lucru în scopul de a adapta regimul de lucru, inclusiv prin utilizarea, acolo unde este posibil, a unor formule de muncă la distanță, a unor programe de lucru flexibile sau a unei reduceri a timpului de lucru pentru îngrijiri.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns