electarea unei companii pentru prestarea serviciilor de ALIMENTARE în pauza de cafea in cadrul programului de accelerare a participării femeilor “CIVITA”

electarea unei companii pentru prestarea serviciilor de ALIMENTARE în pauza de cafea in cadrul programului de accelerare a participării femeilor “CIVITA”

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de alimentare în pauza de masă a participantelor în cadrul proiectului “CIVITA”, – un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Guvernul Suediei.

Descrierea proiectului:   „CIVITA”îşi propune să consolideze buna guvernare şi egalitatea de gen la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, mai orientate spre nevoile oamenilor  şi a sporirii participării femeilor.

Obiectivul concursului:Alimentarea în pauza de cafea a 28 de persoane de-a lungul întregului curs de instruire ce cuprinde 4 Module a câte 2 zile fiecare.

Cerințe

Compania trebuie să deţină următoarele calificări:

·         Servicii de alimentare pentru 28 persoane: pauza de cafea;

·         Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor;

·         Operativitate si eficiență în procesul de livrarea produselor.

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

·         Profilul companiei (maximum 1 pagină);

·         Copia certificatului de înregistrare;

·         Copia  Certificatului/certificatelor ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor;

·         Meniuri cu specificarea preţului pentru prânz;

·         Lista Clienților şi Referinţe din partea acestora;

·         Oferta financiară (tentativă) – pentru o persoană pe zi cu specificarea modalităţii de livrare;

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

e-mailcpd@progen.mdviorica.doros@progen.md

Adresa poştală:

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str.Armenească,13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

*N.B.Termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 30 august, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare: Viorica Doroş tel. 022 23 70 89,e-mail viorica.doros@progen.md. Daniela Terzi-Barbăroşie terzi@progen.md

Informaţie detaliată găsiţi accesînd documentul ataşat anunţului.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns