Discriminarea la salarizare pe criterii de gen se menține în Moldova

Discriminarea la salarizare pe criterii de gen se menține în Moldova

În data de 21 noiembrie 2016, mai multe deputate, reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai sindicatelor, patronatelor și societății civile s-au întrunit la prezentarea Raportului de analiză a legislației naționale, cu genericul „Cum asigurăm în practică remunerare egală pentru muncă egală?”, organizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”.

În data de 21 noiembrie 2016, mai multe deputate, reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai sindicatelor, patronatelor și societății civile s-au întrunit la prezentarea Raportului de analiză a legislației naționale, cu genericul „Cum asigurăm în practică remunerare egală pentru muncă egală?”, organizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”.

Studiul face o analiză a legislației R. Moldova în ceea ce privește salarizarea femeilor, în special de la întreprinderile industriale, unde acestora le revine 60% din numărul total de angajați.

În studiu se menționează că, deși principiul utilizat în țările UE – plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală între femei și bărbați, a fost acceptat de R. Moldova mai bine de un deceniu, acesta nu este prevăzut în toate documentele ce reglementează domeniul muncii. De exemplu. în Legea salarizării, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, acest principiu nu se regăsește. Nu și-a găsit reflectare nici în convențiile colective cu privire la contractul individual de muncă și în convențiile colective la nivel de ramură.

„În anul 2016 urmează a fi aprobat un nou Program Național de Asigurare a Egalității de Gen și o nouă Strategie de Ocupare a Forței de Muncă. În opinia noastră , ar fi bine nu doar de prevăzut acțiuni pentru reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, care constituie 13%, dar și de identificat soluții concrete cum să fie realizate mai bine aceste acțiuni, luând în considerație realitățile R. Moldova, și, în final, înlăturată discriminarea”, a specificat Alexei Buzu,directorul executiv al Centrului ”Parteneriat pentru Dezvoltare”.

Studiul constată că salariile mai mari din unele sectoare ale economiei naționale, cum ar fi sectorul financiar sau domeniul IT, nu rezolvă problema discriminării. Diferența anuală dintre salariile femeilor și bărbaților în sectorul financiar este de 35 mii lei, iar în companiile IT de 46mii lei.

Printre recomandările formulate în studiu de autoarele acestuia, Iustina Ionescu și Sorina Macrinici, se înscrie raportarea de către angajatori a diferenței salariale medii între femei și bărbați la fiecare tip de funcție sau profesie. La fel, urmează a fi informați despre această diferență reprezentanții angajaților, precum și ai sindicatelor. Se propune introducerea sistemelor de plată neutre din punct de vedere al genului, promovarea sistemului analitic de clasificare a funcțiilor și profesiilor.

Alte recomandări se referă la modalitățile de soluționare a conflictelor privind discriminare pe criteriul de gen, inclusiv ca aceste conflicte să fie soluționate prin medierea lor de către Consiliul Nediscriminare. Victimele discriminării ar putea adresa plângeri și către Avocatul Poporului. De asemenea, se propune amendarea legislației, astfel ca să se permită depunerea plângerilor de discriminare în instanța de judecată, şi nu doar de către angajaţi, ci şi de sindicate și ONG-uri din domeniul drepturilor omului.

Studiul a fost elaborat de către Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova și Misiunii OSCE în R. Moldova.

Surse:

http://ipn.md/ro/societate/80474

http://www.parliament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2703/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns