Dezvoltarea personală în serviciul bunei guvernări

Dezvoltarea personală în serviciul bunei guvernări

La 20 august curent, 15 participante și participanți la Programul de granturi individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local s-au întrunit online pentru a „număra bobocii”, „crescuţi” în acest program, ei/ele venind din diferite domenii de activitate – educație,  administrație publică, economie, cultură,  din sectorul asociativ ș.a.m.d.

În aplicările depuse la concurs fiecare şi-a propus să iniţieze în comunităţile lor activități participative de îmbunătățire a politicilor publice locale din diferite domenii. Astfel, fiecare participant și participantă, în urma studierii strategiilor de dezvoltare locală, a deciziilor consiliilor locale, a dispozițiilor primarilor și primarelor, au contribuit printr-un document de politică publică înaintat autorității publice locale spre consultare și aprobare pentru a contribui la soluționarea unei probleme sau redresarea unei situații în propriile localități.  În final, 5 inițiative propuse au fost în domeniul politicilor de mediu (strategie de reabilitare a terenurilor degradate, îmbunătățirea calității apei în localitate, responsabilizare socială de mediu),  3 – în domeniul transparenței decizionale, 5 – a politicilor publice participative (femei, persoane în etate, tineri), 1 –  în domeniul politicilor economice, 1 – combaterea violenței.

În cadrul evenimentului, echipa CPD împreună cu beneficiarii și beneficiarele, au făcut o retrospectivă asupra activităţilor realizate  şi impactul lor în vederea îmbunătățirii politicilor publice locale în 15 comunități, în special prin prisma următoarelor criterii:

formarea şi dezvoltarea capacităților de leadership în domeniul bunei guvernări la nivel local,

  • crearea oportunităților de dezvoltare a abilităților de analiză a politicilor locale din perspectiva incluziunii, protecției persoanelor marginalizate,  transparenței decizionale și bunei guvernări
  • promovarea perspectivei de egalitate și incluziune în procesul de dezvoltare a comunității sau a raionului.

Toţi/toate beneficiarii/rele au menționat ca element de noutate în activitatea lor profesională şi civică procesul de analiză a politicilor publice şi elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora.

Astfel, toți și toate au remarcat că efortul depus pentru cunoaşterea şi studierea documentelor de politici publice locale, pentru a inspira și antrena alte persoane în această activitate, i-a determinat să-şi cultive şi să-şi dezvolte calităţi personale necesare pentru un/o promotor/promotoare al/a bunei guvernări. În acest context, participantele/participanții s-au referit la consecvența, perseverenţa, responsabilitatea pentru deciziile proprii şi curajul de a menține motivația personală, a susținătorilor și susținătoarelor, precum şi dedicația față de scopul propus. Calități la mare căutare!

Cei/cele 15 bursieri și bursiere au reușit să implice în mod direct în activităţile organizate în comunitățile pe care le reprezintă 1449 de participanţi şi participante, să instruiască în domeniile comunicare, activism civic, bună guvernare  683 de persoane, să mobilizeze 926 de locuitori/locuitoare în acțiuni  utile şi de edificare, să inspire 202 de voluntari și voluntare, printre care decidenți şi decidente, persoane marginalizate, femei şi bărbaţi, tineri/tinere, adulţi, adulte şi persoane în etate.

Prin comunicare, convingere și insistență  au reuşit să promoveze pentru aprobare la consiliile locale politicile publice elaborate în mod participativ.

Menţionând că Programul de dezvoltare personală a fost o şcoală autentică de liderism, de implicare în domeniul politicilor publice locale, bursierii/ele, făcând o scanare a nivelului lor de pregătire la început de program, şi încă una la finalul programului, au constatat progrese vizibile în calitatea lor de lideri/lidere.

Beneficiarii/beneficiarele susţin că sunt mai abili/e şi mai cu autoritate ca lideri/e locali/e, sunt mai vizibili/e ca cetăţeni/e activi/e. După participarea la instruirile organizate, cunosc mult mai bine legislaţia în domeniul de referință, pot să facă o legătură clară între teoria şi practica transparenţei decizionale, s–au capacitat privind aplicarea prevederilor legale, pot să distingă inegalităţile de gen sau vârstă, pot să îmbunătăţească un document de politici publice locale, să desfăşoare o campanie de advocacy, exercitând influență asupra deciziilor locale şi multe alte competențe.

Cu certitudine, Programul de dezvoltare personală a contribuit la pregătirea a încă unei generaţii de lideri/e comunitari/e capacitaţi/te şi pregătiţi/te pentru a fi promotori și promotoare ai/ale schimbărilor la nivel de comunitate, formatori/formatoare de opinii și tendinţe de dezvoltare locală participativă.

La final de eveniment, participantele și participanții, membrele echipei CPD au împărtășit impresiile și opiniile lor:

– Descoperirea bijuteriilor locale – cea mai importantă achiziție pentru mine.

– Au existat momente neplanificate, neașteptate, care, la prima vedere, ar fi trebuit să dea peste cap totul, dar am putut face față provocărilor…

– Am început, totuși, a folosi formele și la feminin, chiar dacă nu întotdeauna, dar un început există.

– Am reușit să promovăm ideile noastre și să obținem aprobarea consiliilor locale.

– Am oferit bune practici de implicare comunitară autorităților locale.

– A fost foarte emoționant și motivant să-ți dai seama de atâtea schimbări la nivel personal și comunitar.

– Nu m-am gândit niciodată ca de mine depinde ceva în această localitate, că eu am puterea să schimb ceva sau, datorită mie, lucrurile se vor îmbunătăți. Am înțeles că noi, cetățenii și cetățenele, trebuie să ne implicăm!. Nu a fost ușor, dar am reușit, fântânile din localitate au fost prelucrate pentru a corela indicii cu maximele admisibile.

– Am devenit curajoasă și încrezută, am biruit fricile.

– Unele inițiative ale noastre trebuie promovate la nivel de raion.

– Comunitatea de absolvenți și absolvente creată este cel mai frumos și durabil rezultat al acestui Program.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns