Devin-o factor de decizie în comunitatea ta

Devin-o factor de decizie în comunitatea ta

Participantele CIVITA excelează în studiul său! Astfel, pe 1 și 2 noiembrie 2013 a avut loc al treilea modul de instruire, întitulat Leadership  Comunitar. În cadrul acestui modul, a fost abordată tematica bunei guvernări, fiind prezentat un set de acte legislative/ reglementative la care participantele ar putea face apel în activitatea lor de lider comunitar, dar și în stabilirea unor  parteneriate cu factorii de decizie locali.

Fiecare dintre beneficiare este ghidată de dorința de a rezolva o problemă a comunităţii pe care o reprezintă. În acest scop, tinerele lidere au selectat probleme considerate a fi prioritare pentru comunitatea lor şi le-au abordat în cadrul sesiunilor. Fiecare problemă identificată a fost pe larg analizată, fiind specificate punctele tari şi slabe, eventualele dificultăți, precum  și persoanele care vor beneficia în urma rezolvării acesteia.

De asemenea, în cadrul sesiunilor a fost argumentată necesitatea implicării comunității în viața socială, aceasta constituind o temă sensibilă pentru fiecare localitate. S-a discutat despre mobilizarea și implicarea societății în rezolvarea problemelor, despre importanța comunicării dintre cetățeni și administrația publică locală, relaţie care devine extrem de importantă în procesul de soluţionare a problemelor comunitare.

Formatorii Alexei Buzu şi Sofia Ursul au inspirat beneficiarele să fie active și să participe la procesul de luare a deciziilor în comunitate, iar pe viitor să devină ele însăşi factori de decizie în administrația publică locală.

De asemenea acesta este un prim pas spre crearea grupurilor comunitare care va asigura buna guvernare dar și un viitor prosper al comunității. Prin metode interactive și lucrul în grup participantele au aplicat în practică exerciții privind crearea și funcționarea  grupurilor comunitare.

Entuziasmate de cele învățate, cu o nouă doză de curaj beneficiarele CIVITA s-au întors acasă pentru a pregăti săptămâna transparenței în localitate, având drept sarcină practică identificarea nivelului de bună guvernare suport  fiind  instrumentul „Cadranul Bunei Guvernări” oferit de formatori cât şi suportul de curs ce îmbină informaţiile cele mai utile ce ţin de promovarea unei comunităţi implicate şi transparente.

Amintim că CIVITA  este un program de dezvoltare şi încurajare a spiritului civic în rândul femeilor tinere din zonele rurale, care îşi propune să consolideze buna guvernare şi egalitatea de gen la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns