Descoperirea unui status quo patriarhal. Încotro ne îndreptăm? Studiu privind percepțiile populației cu privire la rolurile de gen în procesul decizional

Descoperirea unui status quo patriarhal. Încotro ne îndreptăm? Studiu privind percepțiile populației cu privire la rolurile de gen în procesul decizional


În data de 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin vor fi aleși pentru un mandat de patru ani reprezentanți ai administrației publice locale: 898 de primari și 11 058 de consilieri locali (raionali, municipali, orășenești, comunale și sătești). Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să participe cel puțin 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din fiecare circumscripție. Pentru localitățile în care nu se va reuși alegerea primarului în turul 1, va fi organizat turul 2 în data de 19 noiembrie 2023.

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) monitorizează alegerile parlamentare și locale din perspectiva egalității de gen de circa 15 ani, evidențiind principalele inegalități în ceea ce privește participarea femeilor și bărbaților în procesele electorale, dar și percepțiile societății cu privire la prezența femeilor în viața politică. Monitorizarea alegerilor generale locale din 2019, la nivel de percepții, evidenția că alegătorii preferă mai mult bărbații pentru funcțiile elective. Cu cât funcția de conducere este mai importantă, cu atât mai mulți cetățeni preferau pentru această funcție mai degrabă un bărbat: pentru funcția de președinte/președintă a consiliului de părinți doar 8,9% din cetățeni acceptau un bărbat, în timp ce 22,4% ar da preponderență unei femei, iar pentru funcția de președinte/președintă a țării – 29,3% ar opta pentru un bărbat și doar 6,8% ar prefera o femeie.

Totuși, în scrutinele precedente am atestat o descreștere a ponderii celor cu preferințe de marginalizare. Spre exemplu, în anul 2006, jumătate din cetățeni preferau un bărbat pentru funcția de Președinte al țării, această pondere scăzând la 40,5% în 2016 și la 29,3% în 2019. Aceeași tendință o putem atesta pentru toate funcțiile elective atât de nivel local, cât și central. Preferințele pentru un bărbat la funcția de Primar au scăzut de la 42% în 2006 la 25,1% în 2019. În scrutinul electoral parlamentar din 11 iulie 2021, stereotipurile cu privire la rolurile de gen s-au atenuat și mai mult. Dacă în anul 2009 circa 32% din cetățeni considerau că femeile erau mai puțin capabile și nu pot ocupa funcții de conducere, în anul 2018 această ponderea a scăzut la 19%, iar în anul 2021 (în perioada campaniei electorale) cifra s-a redus la 12%.

În cadrul misiunii de observare a alegerilor locale generale din 2023, CPD și-a propus să analizeze tendințele în raport cu scrutinele precedente. În mod specific, în procesul de monitorizare, CPD s-a axat pe: (i) modul de prezentare a bărbaților și femeilor pe listele de candidați: respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la întocmirea listelor de candidați pentru alegerile locale și poziționarea candidaților pe liste, conform ultimei prevederi legislative (minim patru candidați pentru fiecare zece locuri); (ii) veniturile și posibilitățile economice ale candidaților femei și bărbați: analiza declarațiilor de venit ale candidaților la funcția de primar/ă și corelarea acestora cu prezența pe listele de candidați; (iii) accesul candidaților, în special a femeilor, la mass-media: analiza acoperă patru tipuri de produse media: știri, talk-show-uri, dezbateri electorale și reclame. Scopul monitorizării este identificarea nivelului de prezență a femeilor în mass-media televizată în timpul campaniei electorale și corelarea acestora cu prezența pe listele de candidați; (iv) percepțiile alegătorilor despre candidații femeilor și bărbaților: această analiză este realizată în baza unui sondaj de opinie în care respondenții opinează despre prezența femeilor și bărbaților în politică, rolurile de gen în familie, gospodărie și societate și modul în care acest rol influențează implicarea femeilor și bărbaților în politică.

Prezentul raport este primul din cadrul procesului de monitorizare a scrutinului electoral din 2023 desfășurat de CPD, din perspectiva de gen, care are drept obiectiv analiza și evidențierea stereotipurilor și percepțiilor existente în rândul populației cu privire la rolul femeilor și bărbaților în procesul decizional. Analiza percepțiilor alegătorilor ne oferă informații despre modul în care bărbații și femeile sunt percepuți în procesul decizional, în funcție de calități, competențe și abilitățile lor. În cazul în care se constată diferențe semnificative în modul în care alegătorii percep femeile candidate în raport cu bărbații candidați, putem interveni și implementa politicile necesare pentru a diminua inegalitățile existente și promova o democrație autentică și incluzivă.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *