Cum sporim numărul taților beneficiari ai concediului de îngrijire a copilului?

Cum sporim numărul taților beneficiari ai concediului de îngrijire a copilului?

Idea reformării concediului de ȋngrijire a copilului este un subiect abordat de mai mult timp ȋn spaţiul public. Reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie este un subiect tot mai frecvent discutat de societatea civilă şi factorii de decizie. În ultimii ani, ȋn Moldova, au fost aplicate o serie de modificări legislative şi înaintate proiecte de legi, ce au drept scop reducerea inegalităţilor de gen pe piaţa muncii şi ȋn activităţile casnice. Mai specific, ne referim la aprobarea Legii 71 din 14 aprilie 2016 ce prevede acordarea concediului paternal plătit de 14 zile şi la proiectul de lege ce vizează reducerea concediului de ȋngrijire a copilului de la 6 ani, (precum este stipulat ȋn legislaţia în vigoare), la 4 ani.

Această notă vine să evidenţieze lacunele legislative şi impactul acestora asupra implicării taţilor ȋn ȋngrijirea copilului. Necesitatea reformei concediului de ȋngrijire a copilului este argumentată prin faptul că efectele politicilor publice actuale contribuie la perpetuarea stereotipurilor privind rolurile de gen. Datele disponibile privind numărul de taţi beneficiari ai concediului de ȋngrijire a copilului şi cele cu referire la discrepanţele de gen salariale, subliniază ideea că politicile publice ȋn Moldova nu sunt aplicate suficient.

Concediul extins de ȋngrijire a copilului poate avea un efect negativ asupra avansării femeii ȋn carieră. S-a constatat că țările cu politici familiale mai ”generoase” au diferențe mai mari în ceea ce privește salariul femeilor și a bărbaților. Moldova, la acest capitol, nu face excepţie (ȋn 2015 decalajul salarial de gen a fost de 12,8%). Analiza practicilor în ţări precum SUA, Suedia şi Norvegia sugerează că progresul ȋn carieră devine mai dificil pentru femeile care beneficiază de concedii de lungă durată de ȋngrijire a copilului, în special dacă acestea au studii superioare și lucrează în sectorul privat.

Concediul de ȋngrijire a copilului, cum este prevăzut acum în Moldova, eșuează din toate punctele de vedere: 1. Nu motivează cuplurile să aibă mai mulți copii; 2. Reduce participarea femeilor cu copii mici pe piața muncii; 3. Nu-i motivează pe tați să coparticipe la îngrijirea copiilor; 4. Constituie o povară pentru angajatori, care trebuie să păstreze locul de muncă al femeii mamă pentru o perioadă mai lungă decât în oricare țară din Uniunea Europeană  5. Discriminează indirect femeile tinere atunci când vor să se angajeze. Adiţional faptului că legislaţia prevede o durată „generoasă” pentru concediul de ȋngrijire a copilului (până la 6 ani), cu un cuantum lunar al indemnizaţiei de 30% din salariu (pentru primii 3 ani), Moldova are lacune şi la partea de oferirea a opţiunilor de plată a indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Reforma politicilor actuale ȋn Moldova prioritar trebuie să includă măsuri de ȋncurajare a ambilor părinţi să beneficieze de concediul parental. Aici ne referim la (I) extinderea serviciilor de creşă, (II) stabilirea perioadei fixe netransferabile de concediu parental dedicat doar taţilor (engleză: father’s quota) şi (III) oferirea opţiunilor de plată a ȋndemnizaţiei pentru creşterea copilului (grilele de calculare a indemnizației ȋn ţările europene sunt diverse, ȋnsă prevalează principiul: cu cât mai scurt concediul, cu atât mai mare ȋndemnizaţia. De exemplu, Austria are 5 opţiuni de divizare a concediului, iar Estonia, Cehia, Lituania şi Portugalia câte 2 opţiuni). Politicile sensibile la necesităţile femeilor şi a bărbaţilor influenţează ȋntr-o proporţionalitate directă reducerea inegalităţilor de gen pe piaţa muncii şi contribuie la o divizare echilibrată ȋntre părinţi a activităţilor neplătite (înteţinerea casei; îngrijirea copiilor; cumpărături şi servicii; etc.).

Țările europene, care integrează dimensiunea de gen în politicile publice, se poziţionează ȋn top la capitolul numărului de taţi beneficiari ai concediului parental. Astfel, Suedia, Islanda, Norvegia şi Portugalia au reuşit să ȋnregistreze o creştere considerabilă a numărului de taţi ce iau concediu pentru ȋngrijirea  copilului, ca urmare a reformelor de politici publice specifice și prietenoase concediului parental. În urma ultimelor ajustări legislative, caracteristice pentru fiecare ţară analizată, Suedia ȋnregistrează 44% de taţi ce se bucură de concediul respectiv, Islanda –20,1%, Norvegia  – 21% şi Portugalia – 26,1%. Aceste ţări se evidenţiază, astfel, ca bune practici de urmat.

Documentul integral este atașat.

2884_concediul_de_ingrijire_a_copilului_tatii_finala

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns