Cum se explică inegalitățile de gen din sănătate?

Cum se explică inegalitățile de gen din sănătate?

Inegalitățile de gen din sănătate sunt destul de semnificative. Diferența de gen în speranța de viață este unul dintre cei mai direcți indicatori care reflectă nivelul de inegalitate de gen în domeniul sănătății. Discrepanţele de gen în ceea ce privește speranța de viață s-au mărit comparativ cu anii 2000.Deși inegalităţile de gen au variat pe parcursul ultimelor două decenii, tendința generală este că acestea au devenit mai semnificative.

În Moldova, diferenţele de gen în ceea ce priveşte speranţa de viaţă sunt destul de semnificative comparativ cu majoritatea țărilor UE. Iar în ultimii 15 ani, Moldova a fost printre puţinele ţări din regiune unde diferența de gen în speranţa medie de viaţă a crescut. Comparativ cu anul 2000, speranţa medie de viaţă în Republica Moldova s-a mărit cu 5 ani. Totodată, în anul 2015, diferenţa de gen în speranţa de viaţă era mai mare cu 0,5 ani comparativ cu anul 2000. Astfel spus, Moldova a înregistrat progrese în sporirea mediei generale a speranţei de viaţă (în mare parte prin reducerea mortalităţii infantile), dar a înregistrat regrese în a reduce inegalităţile de gen pe acelaşi segment (fapt care este datorat în mare parte ȋnrăutăţirii sănătăţii generale a bărbaţilor).

Diferența semnificativă de gen în speranța medie de viață se explică prin rata de mortalitate destul de mare în rândul bărbaților. Pentru majoritatea cazurilor de deces, rata de mortalitate a bărbaților este de câteva ori mai mare comparativ cu cea a femeilor. În ultimii 5 ani, inegalităţile de gen în ceea ce privește rata mortalității au crescut. În anul 2010, rata de mortalitate a bărbaților din cauza accidentelor și a traumelor era de 4,9 ori (!) mai mare comparativ cu cea a femeilor, iar în anul 2015, rata de mortalitate pentru aceeași cauză a fost de 5,9 ori.

O parte semnificativă a inegalităților în ceea ce privește rata mortalității se explică prin elemente comportamentale (factorii de risc), care sunt influențate de dimensiunea de gen. Dinamica și, în special, dimensiunea inegalităților privind rata mortalității, nu pot fi explicate doar prin prisma unor factori obiectivi  ce se referă la biologia femeilor și cea a bărbaților. Din potrivă, magnitudinea diferențelor, în mare parte, poate fi explicată prin elemente de comportament care sunt foarte mult influențate de rolurile de gen.

Bărbații reprezintă grupul cel mai expus riscului de abuz de alcool, iar rata celor care fumează este de 8 ori mai mare comparativ cu cea a femeilor.  Datele colectate în 2017, prin intermediul unui sondaj naţional de opinie, arată că grupul în care se abuzează de alcool este caracteristic mai mult vârstnicilor, bărbaților și persoanelor cu un nivel scăzut al studiilor și a nivelului de trai. Iar grupul în care consumul de alcool este redus, mai mult este caracteristic femeilor, tinerilor, mediului urban, celor cu nivel de studii și de trai înalt. Diferențele semnificative de gen în ceea ce privește consumul de alcool și fumat se explică prin acceptabilitatea socială pentru aceste vicii. Aceasta este diferită pentru bărbați și femei. Concluzia respectivă are implicații profunde pentru programele de prevenție și sănătate publică.

Reducerea inegalităților de gen necesită o agendă de politici ambițioase printre care: (i) Implementarea politicilor  consecvente de reducere a consumului de alcool conform celor mai bune practici ale OMS; (ii) Ministerul responsabil de gestionarea domeniului de sănătate, trebuie să se asigure că toate politicile, programele și strategiile vor aborda în mod pro-activ dimensiunea egalității de gen; (iii) Guvernul Republicii Moldova va trebuie să își asume implementarea adecvată a politicilor de sănătate publică, în special prin alocarea resurselor necesare implementării acestora și asigurarea unei abordări sensibile la dimensiunea de gen.

Documentul integral este atașat.5665_analiza_inegalitati_sanatate

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns