Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale

Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale – Pentru o societate civilă sensibilă la gen” a fost elaborat în cadrul proiectului „Fortifi carea organizaţională prin intermediul proceselor interne de dezvoltare”, realizat de Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova, a cărui parte este şi Centrul „Parteneriat pentru

Dezvoltare” (CPD), cu susţinerea fi nanciară a USAID prin intermediul Programului
Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, implementat de FHI 360. Pentru detalii despre program, a se vedea pagina www.fhi360.md.
Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” vă propune această ofertă de instruire şi dezvoltare organizaţională din convingerea autentică că cititorii, care fac parte fi e din managementul unor organizaţii nonguvernamentale, fi e din echipele acestora, sînt, în linii generale, familiarizaţi cu problematica de gen şi sufi cient de deschişi faţă de aceasta încît să poată iniţia sau continua schimbarea în interiorul organizaţiei, în vederea integrării dimensiunii de gen.
Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale. Pentru o societate civilă sensibilă la gen” conţine date sintetice, de informare şi sensibilizare pentru cîteva teme fundamentale în domeniul egalităţii de gen, şi anume: CE este genul şi problematica de gen, DE CE este important să se integreze dimensiunea de gen în activitatea organizaţiilor non-guvernamentale şi CUM se poate realiza abordarea integratoare a genului în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale.2524_cum_promovam_egalitatea

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns