Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori

Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori


Piața muncii din Moldova se caracterizează prin decalaje de gen pronunțate care se reflectă negativ asupra femeilor, în majoritatea cazurilor. Aceste inechități au la bază o serie de cauze care se manifestă la o etapă a vieții sau alta. Drept indicatori pentru analiza acestor decalaje pot fi abordate situația prezenței femeilor şi a mamelor pe piața muncii, în comparație cu cea a bărbaților şi taților, şi ponderea femeilor și a bărbaților încadrați în realizarea responsabilităților familiale.

În ultimii ani, la nivel naţional au fost adoptate o serie de prevederi ce au avut drept scop facilitarea accesului părinţilor la piaţa muncii. Printre documentele de politici publice ajustate se enumeră (i) Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale, prin intermediul căreia, în 2018, a fost modificată formula de oferire a indemnizației pentru creșterea copilului (actualmente sunt două opţiuni disponibile la alegerea părinţilor) și (ii) Codul Educației, prin care s-a modificat vârsta de încadrare a copiilor la creșe (0-2 ani) și la grădinițe (2-6/7 ani), dar și prin care s-a decis asupra faptului că Guvernul va elabora și aproba Programul de extindere a serviciilor de creșă, până în 2020.

În pofida acestor modificări legislative, părinţii încă se confruntă cu dificultăți de a beneficia de noile amendamente. Astfel, cu toate că se oferă opțiuni de a selecta perioada pentru concediul de îngrijire a copilului, valoarea totală a indemnizației nefiind influențată de perioada aleasă, nu se observa o creștere în numărul de concedii de până la 2 ani și 2 luni luate de către părinți, care în așa mod ar putea reveni mai rapid pe piața muncii. Prezența unui număr mic de instituții care ar oferi servicii de educație ante-preșcolară care să corespundă cu standardele de sănătate şi educare a copiilor, face dificilă selectarea opțiunii ce prevede o perioadă mai mică a concediului.

În 2018, doar a cincea partea din copiii de vârsta de până la 2 ani au beneficiat de educația antepreșcolară. Conform datelor BNS, în 2018 gradul de cuprindere în educație antepreșcolară (1-2 ani) a fost de doar 21,9% din numărul total al copiilor de această vârstă. În contextul în care în Moldova în anii 2016-2018 s-au născut circa 104 mii copii, putem deduce faptul că circa 80 mii de familii nu au reușit să beneficieze de aceste servicii, fiind expuși la un grad mai mare de dificultate de a se încadra sau de a reveni în câmpul muncii. Printre motivele care au determinat această rată mică de acces la serviciile de educație ante preșcolară se pot enumera numărul limitat de locuri la creșe sau creșe – grădinițe, condițiile de activitate ale acestor instituții, repartizarea în profil teritorial etc. În municipiul Chișinău rata de cuprindere a copiilor de până la 3 ani în educația timpurie este sub media pe Republică (8,9%, media pe ţară fiind de 11,6%).

Practica Uniunii Europene a arătat că pentru o participare deplină a femeilor pe piața forței de muncă este nevoie de soluții de îngrijire a copiilor, care să răspundă nevoilor părinților pe toată durata programului de lucru  al acestora și în timpul vacanțelor școlare. Serviciile de îngrijire a copiilor accesibile ca preț și de înaltă calitate fac mai mult decât să ajute la reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie, la favorizarea participării femeilor pe piața muncii și la consolidarea egalității de gen. Ele ajută copiii să se integreze socio-economic și să-și dezvolte competențele de la o vârstă fragedă. În plus, structurile de îngrijire a copiilor reprezintă într-adevăr o opțiune numai dacă familiile și le pot permite financiar și au suficientă încredere în calitatea superioară a acestora.

La nivel internațional sunt reglementate diverse opțiuni ce vin să faciliteze procesul de creare a unui loc de muncă prietenos părinților. Astfel, prin reforme la nivel național, mai multe țări (spre exemplu Japonia, Turcia, Iordania, Ecuador, Chile, India etc.) au reușit să asigure oferirea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de către angajatori, pentru a reuși să fie redusă fluctuația cadrelor prin încurajarea părinților de a reveni mai rapid la locul de muncă.

Prin prezentul document se propun opțiuni ce țintesc spre a facilita procesul de deschidere a serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de către angajatori la nivel național. Astfel, se propun 4 opțiuni orientate spre a facilita încadrarea și reîncadrarea în câmpul muncii a părinților cu copii, într-un tempo mai rapid fără a influența negativ procesul de îngrijire a copiilor.În urma consultării cadrului legal național specific domeniului, dar și a experienței internaționale, au fost conturate câteva opțiuni ce vin să asigure un echilibru între necesitățile persoanelor angajate ce au copii mai mici de 3 ani și ale angajatorilor, și anume: (i) crearea unui regimul special, opţiune ce prevede fie înfiinţarea unui centru cu program parţial de activitate, fie crearea unui serviciu; (ii) fondarea unei persoane juridice noi; (iii) finanțarea serviciilor de creșe, opţiune ce include fie oferirea tichetelor de creşă, fie finanţarea prin aplicarea modelului „1+1” și (iv) stabilirea parteneriatului public-privat în domeniul serviciilor educaţionale.

Analiza exhaustivă a acestor patru opţiuni prin prisma legală, fiscală, educaţională și sanitară au conturat mai multe intervenții ce se necesită a fi aplicate cadrului legislativ naționalîntru facilitarea procesului de creare a locurilor de muncă prietenoase părinților. Printre acestea se enumeră:(i) dezvoltarea cadrului legal național ce vizează  deschiderea serviciilor de educație timpurie private, care asigură servicii de calitate;(ii) elaborarea cadrului legal suficient pentru a asigura proceduri de subveționare a subiecților privați care inițiată investiții în dezvoltarea serviciilor de creșă și serviciilor alternative; (iii) revizuirea cadrului legal specific instituțiilor educaționale private, astfel încât să fie inclusă raportarea anuală a activității acestor instituții prin prisma corespunderii lor cu standardele educaționale și de îngrijire a copilului; (iv) elaborarea Legii și a mecanismului cu privire la acordarea tichetelor de creșă de către angajatori; (v) revizuirea şi ajustareaRegulamentului-Tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, aprobat prin Ordinul ME nr. 254 din 11.10.2017 și Hotărârea de Guvern nr. 1211  din  04.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie din perspectiva simplificării procedurilor tehnice și sanitare, cu respectarea cerințelor educaționale, de securitate și sanitare sau elaborarea unor reglementări tip care să conține reglementări tennice și sanitare simplificate cu privire în legătură cu crearea centrelor de zi cu respectarea cerințelor educaționale, de securitate; (vi) amendarea Codului fiscalastfel încât cheltuielile de organizare și funcționare a centrelor de zi administrate de angajatori să fie deductibile fiscal, în măsura în care serviciile sunt prestate unor beneficiari eligibili; (vii) elaborarea politicilor publice pentru finanţarea serviciilor prin aplicarea modelului „1+1”, astfel ca pentru serviciile de îngrijire a copilului să contribuie atât angajatorul, cât și părintele/tutorele etc.

Documentul integrează și o serie de recomandări specifice ce sunt reflectate la finalul studiului ce este atașat.

Evenimentul de lansare îl puteți viziona aici: https://fb.watch/2CQfjqwDJo/

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *