Cum asigurăm în practică o plată egală pentru o muncă egală?

Cum asigurăm în practică o plată egală pentru o muncă egală?

Tendința ultimilor ani din Moldova, arată că inegalitatea de venituri dintre femei și bărbați, atât la nivelul salariilor, cât și la nivelul pensiilor, este în creștere. În anul 2014, pentru femeile angajate se estimează că pierderile medii anuale pentru femeile angajate din cauza diferențelor salariale au fost de 7620 MDL. Analiza diferențelor salariale pentru fiecare sector relevă că există o tendință prin care cu cât este mai mare salariul în acel sector, cu atât diferențele salariale tind să crească. Iar în sectoarele cu cel mai mare salariu mediu pe economie, diferența salarială de gen a crescut cel mai mult.
Diferențele salariale sunt cauzate atât de factori structurali ai pieței muncii, cât și de factori direct legați de politica angajatorului. Printre factorii structurali se enumeră elemente precum accesul redus la servicii de creșă, faptul că perioada concediului de îngrijire a copilului este una dintre cele mai lungi comp7057_cum_asigurăm_în_practică_plată_egală_pentru_muncă_egală_experiența_ue
arativ cu țările UE și că în mare parte de el beneficiază doar femeile. Totodată, diferențele salariale sunt determinate și de procedurile interne (oficiale și cele informale) ale angajatorului. Această notă analitică va examina care sunt cele mai eficiente intervenții de politică publică care abordează cauzele la nivel de angajator a le diferențelor salariale.
Experiența țărilor membre ale UE indică asupra patru intervenții majore care ar putea constitui o prioritate pentru Moldova în următorii patru ani. Acestea se referă la: (i) introducerea în cadrul legal național a definițiilor muncii egale și a muncii de valoare egală, (ii) aplicarea unui sistem echitabil de evaluare a funcțiilor, (iii) stabilirea măsurilor de sporire a transparenței în sistemul de salarizare și (iv) instituirea mandatului clar pentru instituțiile de egalitate în prevenirea discriminării în domeniul remunerării. Un sumar al propunerilor de modificare a cadrului legal este prezentat în anexa 1. În respectiva notă analitică, este analizată și sintetizată experiența țărilor UE în implementarea acestor patru tipuri de intervenții. Adițional, prezenta analiză examinează necesitatea și fezabilitatea implementării acestor intervenții în contextul Republicii Moldova.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns