Cu drag pentru Brînza

Cu drag pentru Brînza

Discuția întreținută cu liderii din Brînza, Alexei Banu şi Maria Bichir, privind experiența acumulată în cadrul implementării proiectului comunitar „Condiții igienico-sanitare de alimentație corectă – garant al vieții sănătoase a elevilor”, ne-a creat un sentiment puternic de mare încredere referitor la prestaţia şi responsabilitatea socială a liderilor locali, am încercat şi împărtăşit cu ei entuziasmul enorm în raport cu rezultatele proiectului realizat. Una din concluziile acestei discuții vorbește despre faptul că parteneriatele create au fost funcţionale şi vitale pentru reușită.

 1. Sunteți pe ultima sută de metri a implementării proiectului… Care a fost motivația Dvs., a altor actori comunitari şi cum aţi reuşit să creați o echipă consolidată?

Comunitatea a fost interesată să participe la Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, deoarece aceasta constituie o șansă de a edifica relații de colaborare între actorii comunitari și cetățeni, dar și de a îmbunătăți anumite aspecte de infrastructură social-economică, extraordinar de depășită sau lipsă în mediul rural.

Echipa comunitară, denumită I.M.P.A.C.T., s-a format în jurul ideii „Se poate mai mult”. Au aderat la echipă oameni de toate vârstele, statut social și confesiuni diferite, fiind prezenți şi tinerii. Se poate şi mai mult – în sens că se pot implica mai multe persoane, inclusiv cei marginalizați, pe mai multe aspecte ale vieții comunitare, că dezvoltăm diverse inițiative şi ne propunem obiective cât mai ambițioase.

Nucleul echipei l-au constituit trei persoane active, talentate în principiile de motivare a oamenilor, care au reușit să consolideze o echipă stabilă a căror membri își asumă responsabilități concrete.

 1. În satul Brînza oamenii au multe probleme sociale de nivel local. Cum ați ajuns la această idee de proiect şi ce bariere aţi întâmpinat pe parcursul implementării acestuia?

Desigur că selectarea problemei a aparținut oamenilor, care au fost consultați încă în anul 2018. Nu era pandemie atunci şi puteam face acest lucru prin discuții în stradă, mahala, organizând un mic sondaj. Consultările au finalizat printr-o întrunire cu participare impresionantă a sătenilor, care au spus ferm: deși avem multe nevoi stringente, alegem să acţionăm în favoarea copiilor, creând condiții igieno-sanitare în cantina liceului, deoarece aceasta înseamnă sănătate pentru generațiile viitoare ale satului.

Idea respectivă a fost salutată de către APL, consiliul local a acceptat modificarea bugetului alocând 5000 lei de pentru atingerea obiectivelor. Liceul Teoretic „Academician Ion Bostan” şi asociaţia obştească locală „Speranța” au devenit parteneri ai proiectului.

Ne-am confruntat, desigur, și cu bariere… spre fericire, acestea nu s-au referit la activismul sau participarea oamenilor. Pe parcursul realizării lucrărilor de renovare a cantinei am depistat defecte ascunse serioase, obiectul fiind vechi, comunicațiile s-au dovedit a fi  uzate şi nefuncționale. Aceasta a necesitat cheltuieli suplimentare neplanificate de proiectul propriu-zis.

Dar echipa şi partenerii imediat s-au mobilizat pentru colectări masive de resurse. S-a făcut lobby la consiliul raional Cahul, care a alocat 90 mii lei, am colectat fonduri de la părinţi şi alte persoane, tinerii au organizat seri de cinema, Liceul Teoretic, având economii în urma nealimentării elevilor care se aflau în procesul de învățare la distanță, prin coordonare cu direcția finanțe, a reușit redirecționarea economiilor pentru repararea calitativă a cantinei.

 1. Cum aţi reuşit să mobilizaţi comunitatea? Prin ce metode?

De fapt, mobilizarea comunității a fost un rezultat al proceselor inițiate de echipă la faza începătoare – consultarea cetățenilor pentru selectarea problemei, parteneriatul constituit din 4 actori comunitari, informarea operativă a comunității, implicarea tinerilor. Am avut parte de unele instruiri, care au contribuit la creşterea interesului oamenilor față de proiect, iar pandemia Covid-19 a catalizat şi accelerat dorinţa de creare a condiţiilor sănătoase în cantina liceului.

Am practicat discuții „tete-a-tete” cu oamenii, ședințe de planificare, postări pe rețele de socializare pentru informare şi încurajare. Parteneriatul nostru a funcționat şi în plan de mobilizare a cetățenilor. Tinerii au prestat muncă voluntară la demontarea suprafeţelor avariate, evacuarea deşeurilor şi  pregătirea spațiilor pentru lucrările ulterioare de reparație. Asociatia „Speranţa” a informat constant despre progresele şi problemele întâmpinate.

Pentru a asigura durabilitatea proiectului, am instruit elevii cu privire la igiena personală şi comportamentul corect în cantină. Tinerii au scris eseuri pe această temă, iar în curând vor desfăşura dezbateri publice în cadrul liceului privind subiectul menținerii cantinei sanate și vor elabora un regulament în acest sens.

Informarea activă, atât directă, cât și în spațiul online, transparenţa cheltuielilor banilor colectaţi şi consultarea permanentă cu cetățenii ne-a ajutat să colectăm o sumă dublă a donațiilor comparativ cu cea planificată inițial. În total, cu ajutorul partenerilor, am adunat suma de 189 361 de lei, în loc de 16 462 lei. Aceasta a încurajat și mobilizat indefinit echipa.

 1. Ce aţi reuşit să învăţaţi în această perioadă?

Am înțeles că succesul nu vine de la sine, mereu trebuie să acționezi.

Am constatat că reușita unui proiect ține de buna colaborare între actorii comunitari și doar unind eforturile se pot atinge rezultate vizibile. Am însușit metode eficiente de creare a parteneriatelor funcționale.

Am deprins proceduri de gestionare a unui buget mare în cadrul proiectelor, cu toate aspectele ce țin de documentare, justificare financiară şi transparenţă a bugetului.

În cazul unui proiect cu elemente de infrastructură, este importantă consultarea specialiștilor din domeniul respectiv.

O altă învățătură ține de utilitatea instruirilor oamenilor din comunitate, care realizate calitativ și cu un cerc larg, au un extraordinar impact mobilizator.

Părerea noastră comună este că trebuie să ne creştem lideri locali, să susținem oamenii activi, lucruri începute în acest proiect, pe care le vom continua.

 1. Spuneți 3 cuvinte care ar caracteriza acest proiect (mă refer și la procesul de implementare)?

Necesar – asigură condiții igieno-sanitare și de sănătate generațiilor în creștere.

Mobilizator – implicarea oamenilor din comunitate a fost dinamică.

Complex – este axat atât pe schimbări de mentalitate, a modului sănătos de viață, cât și lucrări de infrastructură, menite să creeze condiții sanitare și de muncă pentru personal.

 1. Cum calificați relația de mentorat a echipei comunitare?

Considerăm că relația de mentorat a fost una de colaborare care s-a bazat pe respect, onestitate și schimb de experiență.

Am început inițiativa noastră cu mentora Bechir Maria, dar imediat ce am selectat problema dânsa s-a aflat în situaţie de conflict de interese. Astfel, am continuat mentoratul cu o altă persoană resursă – Chetroi Maria. De la fiecare am avut sfaturi utile și susținere în organizarea transparentă a activităţilor, în efectuarea acţiunilor de lobby, în sporirea vizibilităţii echipei şi edificarea voluntariatului.

 1. Cât de importante sunt asemenea proiecte pentru comunitate?

Credem că fiecare proiect, cât de mic ar fi, are un bun impact asupra comunității, dar mai ales asupra membrilor echipei. Cât privește acest proiect, considerăm că impactul a fost unul major, deoarece:

 • A coagulat parteneriate pentru soluționarea unei probleme stringente şi a mobilizat comunitatea;
 • A impulsionat echipa – la moment suntem implicați în mai multe programe. In perioada iulie-octombrie echipa I.M.P.A.C.T. a implementat paralel proiectele „Sportul – izvor de sănătate și prospețime” și  „Muzeul – memoria trecutului”,  prin programele Agenției de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană. În prezent, proiectul „Muzeul – memoria trecutului” este in desfășurare în cadrul APELULUI DE PROPUNERI  „Inițiative și acțiuni pentru dezvoltare durabilă”, organizate de GAL „Lunca Prutului de Jos”;
 • Rezultatele proiectului de a crea condiții igieno-sanitare sunt vizibile;
 • În context pandemic, dar nu numai, activitățile de educație igieno-sanitară au fost extrem de relevante şi de un impact major;
 • Respectivul proiect a dus la formarea și consolidarea unei echipe;
 • Datorită parteneriatului am implicat consiliul raional în susținerea financiară a proiectului, şi acest parteneriat între actorii comunitari (APL, Liceu, AO), va fi de lungă durată;
 • Dar cel mai relevant, este schimbarea mentalității constructive a oamenilor privind rolul lor în îmbunătățirea calității vieții la noi acasă. Ne bucurăm că am dat dovadă de creștere a responsabilității pe verticală şi orizontală.

Programul de Mentorat pentru dezvoltare comunitară incluzivă este componenta proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns