Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei Cauze, Mituri şi Opţiuni de Implementare

Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei Cauze, Mituri şi Opţiuni de Implementare

Raportul de Cercetare „Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei” reprezinta un studiu vizavi de reprezentativitatea politică atat a femeilor cat şi bărbaţilor. Studiul reflectă practicile ţărilor membre OSCE în domeniul cotelor de reprezentare, precum şi adaptarea acestora actualităţii Republicii Moldova.

(1) În septembrie 2010, un grup de deputați au elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului Electoral prin introducerea unei cote obligatorii de minim 30% pentru reprezentanții celor două categorii de sex în listele de candidați pentru fiecare tip de alegeri. Deşi proiectul a fost avizat pozitiv de către Guvern acesta nu a fost deocamdată examinat şi
supus adoptării de către Parlament.
(2) Acest lucru este regretabil deoarece, în pofida faptului că reprezentarea femeilor în organele elective a crescut, rata de prezență a femeilor în Parlamentul Moldovei este mai mică decât media statelor membre ale Uniunii Europene, statelor membre OSCE şi media globală.
(3) În ultimii ani, pe parcursul celor 4 scrutine parlamentare şi 2 scrutine locale, ponderea femeilor în rândul candidaților nu a înregistrat creşteri semnificative. Ponderea femeilor candidați în alegerile din 2005 era de 29%, iar în 2010 aceasta a constituit 28,1%.
(4) Analiza recentă a opiniei publice evidențiază faptul că mai mulți alegători (atât bărbații, cât şi femei) susțin introducerea cotelor minime de reprezentare comparativ cu cei care sunt împotrivă introducerii acesteia. Astfel, 55,2% femei şi 45,3%- bărbați sunt de părere că partidele să fie obligate să includă un anumit număr de femei pe lista de candidați.
(5) Slaba reprezentare femeilor pe listele de candidați şi apoi în rândul aleşilor se datorează în mare parte factorului politic. Astfel spus, comparativ cu alți factori (predilecția electoratului de a vota bărbați, factorul de auto-limitare a femeilor), bariera cea mai mare în participarea echitabilă a femeilor în viața politică sunt partidele politice.
(6) Dacă problema de bază a participării scăzute a femeilor se află în interiorul partidelor politice, şi dacă acestea nu au reuşit să se reformeze, atunci introducerea cotelor minime de reprezentare constituie cea mai eficientă metodă de reformare a partidelor politice în acest sens.
(6) Proiectul de lege cu privire la introducerea cotelor minime de reprezentare este un pas pozitiv, însă pentru ca acesta să fie eficient, este necesar ca sistemul de cote să fie fortificat.
(7) Analiza experiențelor de implementare a sistemelor de cote în țările membre ale Uniunii Europene, cât şi a statelor membre ale OSCE arată că un sistem de cote eficient în Moldova ar cuprinde următoarele elemente:
(1) Introducerea unei cote procentuale minime de 40% .
(2)Introducea prevederilor de plasament, astfel încât cota procentuală să se aplice pentru fiecare decilă din lista candidaţilor.
(3) Introducerea sancţiunilor prin refuzul de a înregistra concurenţii electorali care nu respectă toate prevederile sistemului de cote.
Acest material/publicație este realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Fundației Pontis, în cadrul proiectului ”Slovacia și viitorul European al Moldovei”, implementat de către Fundația Pontis în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de către Agenţia Slovacă pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională/SlovakAid. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Pontis, Fundației Est-Europene sau Agenției Slovace pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională/SlovakAid.9798_cotele_de_reprezentare_ro

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *