Concurs prin cerere de oferte pentru selectarea companiei ce va presta serviciile de cazare in cadrul programului „CIVITA”

Concurs prin cerere de oferte pentru selectarea companiei ce va presta serviciile de cazare in cadrul programului „CIVITA”

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de cazare participantelor în cadrul proiectului “CIVITA”-un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

N.B. Mai multe detalii despre organizație găsiți la adresa www.progen.md

Descrierea proiectului:   „CIVITA” îşi propune să consolideze buna guvernare şi egalitatea de gen la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, mai orientate spre nevoile oamenilor  şi a sporirii participării femeilor.

Beneficiarele proiectului sunt femeile tinere din sate sau oraşe mici. În cadrul proiectului, 50 de femei tinere care manifestă interes şi au potenţial pentru a deveni actori de schimbare vor avea posibilitatea de a participa la un program de leadership inovator. Programul va oferi o gamă largă de oportunități de dezvoltare a abilităților de leadership, cum ar fi: cursuri, stagii, coaching şi mentoring, elaborarea şi implementarea inițiativelor comunitare mici şi crearea de rețele. Cursurile de instruire se vor desfăşura  după cum urmează:

Cursuri de instruire – Septembrie – Decembrie (vor avea loc în zilele de vineri şi sâmbătă)

• Modul I – Dezvoltarea Abilităților de Leadership în rândul femeilor;

• Modul II – Dezvoltarea abilităţilor de Lucru în echipă;

• Modul III – Leadership Comunitar;

• Modul IV – Liderii în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiect.

Obiectivul concursului: Cazarea a 30 de participante pe parcursul întregului curs de instruire ce cuprinde 4 Module a câte 2 zile fiecare. Locația aleasă va asigura şi două mese pe zi:  micul dejun şi cina.

Rezultate aşteptate:

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

Cerințe

Compania trebuie să deţină următoarele calificări:

Cerinţe faţă de condiţiile de cazare şi alimentare:

· Amplasarea în Chişinău;

· Servicii de cazare pentru 30 de persoane, care vor fi cazate în camere duble;

· Condiţii adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în cameră în dependenţă de timpul de afară (cald sau rece), baie/duş;

·  Grup sanitar în cameră (apă caldă/rece);

·   Alte comodităţi (TV, frigider, aer condiţionat, Conexiune la internet etc.) vor constitui un avantaj.

·   Servicii de alimentare pentru 30 persoane: mic dejun şi cina;

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIUurmătoarele:

· Profilul companiei (maximum 1 pagină);

· Copia certificatului de înregistrare;

·  Meniuri cu specificarea preţului pentru mic dejun şi cina;

· Lista Clienților;

· Oferta financiară– pentru o persoană pe zi

*Notă:Includerea la dosar a imaginilor care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentaţie (sala restaurantului), de desfăşurarea a activităţilor şi de petrecere a timpului liber va constitui un avantaj în luarea deciziei de selectare a companiei.

Oferta va fi calculată pentru toate 4 Module (2 zile fiecare) şi va avea următorul conţinut: – detalii gasiti in Termenii de Referinta anexati

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 1 an în domeniul serviciilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate

Plăţile vor fi efectuate prin virament bancar, în patru tranşe după finisarea fiecărui Modul.

*N.B.Termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 30 august, ora 16:00.

Pentru informații suplimentare: Rodica Ivaşcu tel. 022 23 70 89, e-mail rodica.ivascu@progen.md  Alexei Buzu, e-mail: buzu@progen.md

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *