Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”

Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII””. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

Obiectivul concursului: pentru realizarea proiectului implementat de echipa comunitară din s. Bădiceni, r. Soroca este nevoie de procurarea a 176 pubele pentru deșeuri (din plastic, 120 litri) și 2 containere pentru deșeuri (din oțel zincat, 1100 litri). Detalii în Anexa 1.

Rezultate aşteptate: Compania (organizaţia) selectată va presta servicii conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document.

Oferta va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:

  • Propunerea tehnică, în care se va indica termenul de livrare a bunurilor şi termenul de garanţie, precum și costurile de transportare a acestora.
  • Oferta financiară va fi la cota zero TVA. (documentul privind aplicarea TVA la cota zero va fi expediat furnizorului selectat).
  • Declarația de Integritate (a se vedea Anexa 2).
  • Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
  • Certificatul de garanție pentru bunurile furnizate.

Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este s. Bădicen, r. Soroca. Destinatar: Grosu Olesea.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns