Concurs pentru selectarea unei companii/organizaţii pentru efectuarea unui sondaj de opinie cu privire la participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional

Concurs pentru selectarea unei companii/organizaţii pentru efectuarea unui sondaj de opinie cu privire la participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei companii/organizaţii care să efectueze un studiu sociologic în cadrul proiectului Abilitarea Femeilor din Mediul Rural, care este parte a unui program mai amplu implemetnat de către Fundaţia Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.  Studiul va fi desfăşurat în perioada 1 august-20 septembrie 2012 şi vaavea drept obiect de studiu nivelul de implicare a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional şi cel de dezvoltare a comunităților lor.

Obiectivul concursului:de a selecta o companie/organizație care să efectueze un studiu sociologic de tip cantitativ şi calitativ, introducerea şi analiza statistică a datelor colectate şi prezentarea rapoartelor în cifre şi diagrame cu privire la participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul de luare a deciziilor.

CPD îi va prezenta companiei selectate lista inițială a tezelor (întrebărilor) care urmează a fi incluse în chestionar (maximum 10 teze). Compania va fi responsabilă de formularea întrebărilor propriu zise (orientativ 25 întrebări) și elaborarea chestionarului.

Cerințe față de compania aplicantă:

  • Studii în domeniu sau domenii similare realizate anterior
  • Experiență dovedită în realizarea de proiectare de evaluări, sondaje de opinie,realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupuri, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (5 ani minim).

Rezultate așteptate:

  • Baza de date iniţială în SPSS  (pe CD) – până la data de 07 septembrie
  • Rezultatele integrale ale cercetării prezentate în funcţie de cerinţele metodologice faţă de analiza statistică a datelor  (frecvenţe, variabile, index)- până la data de 10 septembrie
  • Raport statistic final prezentat în tabele şi diagrame în MS Word – până la data de 14 septembrie

Dosarul va include:

Oferta tehnică:

·    Metodologia de eşantionare elaborată.

·    Descrierea metodelor de procesare a datelor.

·    Graficul activităţilor cu date concrete şi  rezultatele aşteptate.

·    Descrierea reţelei de intervievatori şi  a modulului utilizat pentru  instruirea lor  înainte de cercetare.

·   Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 5 ani de organizaţie  la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor.

·  CV-urile experţilor calificaţi care vor fi implicaţi în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate.

·    3 nume de legătură cu adresele, telefoanele şi poştele electronice incluse.

Oferta financiară– bugetul detaliat în dolari SUA. [1]

Ofertele vor fi trimise în forma electronică pe adresa: cpd@progen.md .

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 31 iulie, ora 17:00.

Informaţie mai detaliată o puteţi găsi în documentul anexat.

Pentru informații suplimentare: Alexei Buzu tel.22 24 13 93, e-mail buzu@progen.md

 Viorica Doroş tel.22 23 70 89,e-mail viorica.doros@progen.md[1]
Suma va fi indicată în dolari SUA, cu toate taxele si impozitele incluse. Transferul va fi efectuat in valuta națională la rata Băncii Naționale a Moldovei din ziua transferului.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns