Concurs pentru selectarea companiei ce va oferi servicii de alimentare in cadrul programului „CIVITA”

Concurs pentru selectarea companiei ce va oferi servicii de alimentare in cadrul programului „CIVITA”

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă concursul prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de catering participantelor în cadrul proiectului “CIVITA”, – un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suedia.

N.B. Mai multe detalii despre organizație găsiți la adresa www.progen.md

Descrierea proiectului:   CIVITA” îşi propune să consolideze buna guvernare şi egalitatea de gen la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, mai orientate spre nevoile oamenilor  şi a sporirii participării femeilor.

Cursuri de instruire – Septembrie – Decembrie (vor avea loc în zilele de vineri şi sâmbătă)

• Modul I – Dezvoltarea Abilităților de Leadership în rândul femeilor ;

• Modul II – Dezvoltarea abilităţilor de Lucru în echipă;

• Modul III – Leadership Comunitar

• Modul IV – Liderii în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiect.

In cadrul fiecărei instruiri vor participa câte 30 participante şi 3 organizatori.

Obiectivul concursului:Alimentarea în pauza de cafea şi cea de prânz a 33 de persoane de-a lungul întregului curs de instruire ce cuprinde 4 Module a câte 3 zile fiecare.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns