Cel de-al 2-lea Eveniment de interacţiune dintre Mentori şi Mentee

Cel de-al 2-lea Eveniment de interacţiune dintre Mentori şi Mentee

Vineri, 3 mai, a avut loc cea de-a doua întîlnire informală între mentori și mentees, din cadrul Programului Național de Mentorat pentru Femei ”Inspir-o!”, organizat sub egida Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Evenimentul a avut loc la reședința unuia dintre mentorii din cadrul proiectului – Marie Moser, președinta Clubului Internațional al Femeilor din Moldova.

Întîlnirea a fost divizată în 2 părți, fiecare axîndu-se pe un anumit subiect. Astfel, într-o primă parte, ghidați de Olga Melniciuc – organizatoarea Programului, mentorii au relatat succint despre propriile relații cu participantele, evidențiind exemple de colaborare. Totodată, un accent deosebit s-a pus pe modalitățile de menținere a legăturii și contactului: discuții față în față, e-mail sau alte alternative oferite de tehnologiile moderne.  S-a observat că fiecare ”caz” în parte are un anumit colorit, în funcție de aria de interes a participantei și bineînțeles – domeniul profesional al mentorului. Mentorii și-au manifestat interesul față de dezvoltarea diferitor relații, prin adresarea mai multor întrebări. De altfel,  scopul principal a fost preluarea anumitor exemple spre îmbunătățirea propriei ”situații” cu mentee-ul.

Pe final, au fost date mai multe puncte de reper pentru organizatori, ca idei ce ar putea fi implementate întru îmbunătățirea Programului. Printre acestea, necesitatea creării unei platforme unde să poate exista o continuă interacțiune între toți mentorii și participantele. Succesul ei ar fi explicitat prin faptul că ariile de activitate sunt atît de distincte, încît nu un singur mentor , ci mai mulți, ce au cunoștință de cauză, ar putea oferi ajutor participantelor.

De asemenea, printre ideile de îmbunătățire ce s-au enumerat, a fost cea conform căreia participantele actuale au o vastă experiență profesională în spate și careva dintre mentori a menționat că ”are un mentee, care ar fi putut fi mentorul său”. Tot la acest nivel, s-a remarcat că uneori, participantele ”au  nevoie de un om cu care să-și măsoare ideile, care să le confirme că pasul ce urmează să-l facă, este cel corect.”

Cea de-a doua parte a constat într-o liberă discuție între toate persoanele prezente, o împărtășire de idei și experiență. Printre tematicile abordate în cadrul acestui schimb de idei, una pregnantă a fost întrebarea ”Cum  să devii un mentor mai bun?”, precum  ș i ”Care sunt calitățile care definesc un mentor bun?”.

Evenimentul a fost un adevărat succes, stabilind o și mai strînsă legătură atît în rețeaua de mentori, de mentees, cît și între cele două. Cu certitudinea că aceste relații vor continua și după finalizarea proiectului,  cei prezenți au afirmat că așteaptă cît de curînd o altă astfel de ocazie, de a interacționa și învăța reciproc.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns