OPERAȚIONALIZAREA FONDULUI NAȚIONAL PENTRU CREȘE

RECOMANDĂRI DE OPERAȚIONALIZARE Soluția propusă vizează atingerea unui compromis legat de două obstacole relevante. În primul rând este vorba despre disponibilitatea relativ mică  a APL pentru a investi resurse  în dezvoltarea și extinderea serviciilor de creșă, fapt care determină necesitatea unui instrument de finanțare cu destinație specială - Fondul de Creșe. Pe de altă parte,...

Inechități latente: Vârstnicii pe piața muncii în timp de criză

Pentru a înțelege situația vârstnicilor de pe piața muncii este nevoie de a înțelege perspectiva de gen. Acest subiect este mai puțin cunoscut, analizat și definit și deci mai puțin abordat în cadrul politicilor publice. Totuși, această analiză arată că de fapt pentru a realiza politici eficiente de stimulare a ocupării decente pentru vârstnici,...

INTENȚII BUNE, REZULTATE INCERTE: ocuparea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Declanșarea pandemiei COVID-19 a determinat un declin fără precedent în ocuparea forței de muncă, cu efecte de lungă durată asupra pieței muncii. Datele unui raport OECD privind efectele pandemiei asupra muncii, indică o pierdere a forței de muncă la finele anului 2020 echivalentă cu 22 milioane de persoane, comparativ cu anul 2019. Potrivit estimărilor...

OPINIE CU PRIVIRE LA PROIECTUL PROGRAMULUI PENTRU SUSȚINEREA POPULAȚIEI DE ETNIE ROMĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU ANII 2022-2025

În contextul consultărilor publice organizate de către Ministerul Educației și Cercetării pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) vine cu comentarii și propuneri, menite să asigure egalitatea de șanse și incluziunea femeilor și bărbaților de...

OPINIA CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL PROGRAMULUI DE STIMULARE A REVENIRILOR ȘI FACILITARE A (RE)INTEGRĂRII CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE MIGRAȚIE PENTRU ANII 2022 – 2026

În contextul consultărilor publice organizate de către Cancelaria de Stat, Biroul Relații cu Diaspora pe marginea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, Centrul Parteneriat...

RAPORTUL DE ȚARĂ ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN REPUBLICA MOLDOVA

Realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) însoțitoare necesită eforturi constante din partea entităților ONU, a statelor membre și a tuturor membrilor societății pentru a măsura progresul economic, social și de mediu. Acest lucru poate f realizat în mod efcient doar prin aplicarea unei perspective de egalitate de...

DIN CRIZĂ PANDEMICĂ ÎN CRIZĂ INFLAȚIONISTĂ – Riscurile de salarizare ale angajaților vulnerabili

În pandemie și în perioada inflaționistă au fost accentuate mai multe vulnerabilităţi în materie de muncă. Reducerea salariului și a orelor de muncă, modificarea aranjamentelor de muncă, introducerea măsurilor de sporire a nivelului de siguranţă (precum purtarea obligatori a măştilor, menţinerea distanţei de interacţiune dinte colegi etc.), sunt unele dintre efectele evidențiate de studiile...

Propunerile CPD la Programul de Ordine și Securitate Publică pentru anii 2022-2025

În contextul consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025 (număr unic 579/MAI/2022). Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025, este un document de politici publice care detaliază direcțiile principale de politici racordate la obiectivele de ordine și securitate publică, stabilite în...

Studiu: Reconcilierea vieții personale cu cea profesională în timp de pandemie. Lecții învățate și potențiale măsuri de suport pe viitor.

Pandemia a agravat situația femeilor cu copii mici, reducând șansele de reconciliere a vieții profesionale și cu cea de familie, dar și oportunitățile de dezvoltare profesională. Aceasta este concluzia de bază a studiului lansat azi, 13 mai 2022, de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) împreună cu Asociația Obștească ”Părinți Solidari”. Din cauza activității întrerupte a instituțiilor...

FONDUL NAȚIONAL DE CREȘE Un pas decisiv pentru reconcilierea vieții de familie și cu cea profesională

Piața muncii din Moldova este domeniul cu cele mai mare inegalități, care afectează preponderent femeile. Potrivit datelor BNS pentru anul 2020, rata de activitate a femeilor este cu 9pp mai mică decât a bărbaților, iar rata de ocupare – cu 8pp mai mică. Totodată, o treime dintre femeile de 15-29 de ani nu muncesc,...