Indexul integrării dimensiunii de gen în politicile publice 2013

Politicile  publice  sunt  acțiunile  realizate  de  către  guvern  (central  sau  local)  ca  răspuns  la problemele care apar în societate, la un moment dat. Vorbim despre politici publice atunci când o autoritate publică, centrală sau locală, încearcă să modifice mediul economic, social, cultural pentru toți actorii sociali, sau pentru grupuri specifice, pe baza unei analize...

(Nota analitica) Reformarea Sistemului de Pensii prin prisma Egalității de Gen

Unul din obiectivele esenţiale ale Strategiei naționale de dezvoltare a Republicii Moldova ”Moldova 2020” este un ”Sistem de pensii: echitabil și sustenabil”1. În anul 2013, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) a lansat o discuție publică cu privire la reformarea sistemului de pensii. Necesitatea respectivei reformări este dictată de situația demografică care se...

(Nota analitica) Reformarea Concediului de Îngrijire a Copilului

Practic toate țările lumii recunosc importanța timpului petrecut de părinți îngrijind de copiii lor. Cu cât mai mic copilul, cu atât are nevoie de mai multă atenție și îngrijire. Țările Uniunii Europene, și nu numai, prevăd în lege durata de concediu la care au dreptul mama și tatăl copilului nou născut. În același timp,...

(prezentare)(dis)Balanţa de gen pe listele de candidaţi

La alegerile parlamentare din noiembrie 2014 a fost atins cel mai înalt nivel de prezență a femeilor pe listele electorale – 30,5% din totalul candidaților, deși nesemnificativ în comparaţie cu scrutinele precedente. Variația indicatorului a fost cuprinsă între 48,9% pe listele Partidului Politic Democrația Acasă și 16,5% pe listele Partidului Forța Poporului. Din totalul...

Agenda Egalităţii de Gen. Propuneri pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalităţii de gen pentru perioada 2014-2018

În pofida eforturilor autorităţilor publice, partenerilor de dezvoltare şi a organizaţiilor societăţii civile, progreselor de aproape un deceniu de la adoptarea legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, marele probleme structurale ce afectează disproporțional femeile şi bărbaţii încă mai persistă: (I) nivelul de reprezentare al femeilor în forurile decizionale...

Sondaj de tip OMNIBUS. Percepția alegătorilor față de dimensiunea de gen în Campania Electorală 2014.

Sondajul de tip OMNIBUS a fost realizat la comanda Centrului “Parteneriat pentru Dezvoltare” de către Centrul de investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS - AXA” în cadrul programului „Femei în Politică”. Programul „Femeile în Politică” este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei...

Studiul privind Participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional

Studiul „Participarea femeilor şi bărbaţilor din Republica Moldova în procesul decizional” a fost lansat  pentru prima dată în Republica Moldova, de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), cu ocazia demarării  Săptămânii Transparenţei. Astfel în urma studiului realizat au fost evidenţiate discreptanţe de gen în mai multe aspecte precum: atitudine, priorităţi, participare, alegeri, transparenţă. Atitudine.Percepţiile populaţiei privind prezenţa...

Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei Cauze, Mituri şi Opţiuni de Implementare

Raportul de Cercetare "Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei" reprezinta un studiu vizavi de reprezentativitatea politică atat a femeilor cat şi bărbaţilor. Studiul reflectă practicile ţărilor membre OSCE în domeniul cotelor de reprezentare, precum şi adaptarea acestora actualităţii Republicii Moldova. (1) În septembrie 2010, un grup de deputați au elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului...

Raport De Cercetare „Dimensiunea de Gen în Organizaţiile Non-guvernamentale”

Raportul De Cercetare "Dimensiunea de Gen în Organizaţiile Non-guvernamentale" cuprinde o analiza amplă a gradului de interes şi cunoştinţele reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale cu privire la paradigma de gen. Prin intermediul activităţilor realizate pentru această componentă, în cadrul proiectului ne-am propus să oferim un cadrul informativ-aplicativ pentru ca organizaţiile non-guvernamentale şi personalul acestora, să-şi îmbunătăţească strategia de...

Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale – Pentru o societate civilă sensibilă la gen” a fost elaborat în cadrul proiectului „Fortifi carea organizaţională prin intermediul proceselor interne de dezvoltare”, realizat de Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova, a cărui parte este şi Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), cu susţinerea fi nanciară a USAID...