CALEA DIFICILĂ SPRE UN LOC DE STUDII SIGUR – Primul studiu privind percepțiile și incidența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ din Moldova

CALEA DIFICILĂ SPRE UN LOC DE STUDII SIGUR – Primul studiu privind percepțiile și incidența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ din Moldova


Fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de educație are o prevalență destul de înaltă. O analiză din 2016  indică faptul că circa 20% dintre femeile care  s-au confruntat cu fenomenul hărțuirii sexuale au fost amenințate sau li s-a solicitat întreținerea relațiilor sexuale din partea profesorului. Date mai recente disponibile arată că în sistemul de învățământ din Moldova persistă diferite forme de hărțuire sexuală, inclusiv forme extrem de grave, precum amenințări sau cerința profesorului de a întreține relații sexuale pentru anumite avantaje (circa 20%). Alarmant este faptul că doar 15% dintre femeile hărțuite au anunțat despre acest lucru, având tendința de a vorbi despre experiențele date în cercul de oameni apropiați (prieteni, vecini sau partener) și mai puțin organelor responsabile.

Practica internațională arată cum existența unui sistem comprehensiv de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ poate fi un instrument decisiv în reducerea acestui fenomen. O asemenea abordare include atât prevederi legislative generale, proceduri interne specifice aplicate în cadrul universităților (politici de prevenire a hărțuirii, coduri de etică specifice, mecanisme de intervenție), cât și măsuri educative (formare și sensibilizare) destinate studenților și angajaților din sistemul educațional.

În ceea ce vizează Republica Moldova, în sistemul de învățământ există lacune atât în cadrul legislativ național, cât și în reglementările  și practicile interne ale instituțiilor de învățământ. Astfel, Codul Educației nu obligă expres instituțiile de învățământ de toate nivelele să adopte proceduri interne de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale. Totodată, Cartele Universitare și Codurile de Etică Universitară nu definesc sau definesc superficial hărțuirea sexuală și, respectiv, nu prevăd mecanisme și măsuri de prevenire și combatere a fenomenului.

Întru abordarea acestor provocări, CPD a demarat un proiect pilot. Proiectul se implementează în perioada februarie 2020 – iulie 2022, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană (FEE) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, implementează proiectul „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile. Proiectul își propune drept obiectiv abilitarea actorilor societății civile pentru: (i) a se coaliza și promova îmbunătățirea legislației anti-discriminare; (ii) a abilita cele mai vulnerabile și marginalizate grupuri pentru a-și revendica drepturile; (iii) a consolida capacitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității de a face transfer de expertiză către instanțele judiciare naționale; (iv) a spori capacitatea a cinci universități din Moldova de a preveni și combate hărțuirea sexuală.

 În acest context, în perioadă mai-noiembrie 2021, a fost desfășurată o cercetare comprehensivă, atât cantitativă, cât și calitativă, în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior,  care a avut drept scop identificarea prevalenței fenomenului hărțuirii sexuale, percepțiilor și atitudinilor comunității academice, cât și a măsurilor de protecție existente în acest sens.

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns