Barometrul de Gen „Cum participă femeile şi bărbații în politică şi în procesele decizionale”

Barometrul de Gen „Cum participă femeile şi bărbații în politică şi în procesele decizionale”

Barometrul de Gen este primul studiu comprehensiv din Moldova care abordează implicarea femeilor și bărbaţilor în politică și procesul decizional. Studiul a urmăritscopul de a elucida elementele specifice de gen în politică (atitudinea generală faţăde implicarea bărbaţilor și femeilor în politică, în viaţa partidelor politice, intenţia de acandida, provocările specifice ale candidaţilor și candidatelor în electorală, activitateaîn calitate de aleși/se locali/e), precum și în procesul de luare a deciziilor (gradulde informare cu privire la procesul de dezvoltare comunitară, priorităţile locale dedezvoltare, implicarea la diferite etape ale actului decizional).

Concluziile formulate în Barometrul de Gen sunt bazate pe realizarea a trei cercetări în care au fost vizaţi alegători, candidaţi și aleși locali, femei și bărbaţi. Înprimul rând, Barometrul de Gen a implicat chestionarea populaţiei generale din RepublicaMoldova prin intermediul unui sondaj naţional reprezentativ. Aceasta a permismăsurarea perspectivelor bărbaţilor și femeilor cu privire la încadrarea acestora înpolitică și procesul decizional. A doua componentă a Barometrului de Gen a presupuschestionarea candidaţilor/candidatelor la alegerile generale locale, iunie 2015.Aceasta a contribuit la clarificarea provocărilor specifice ale campaniei electoraleși activităţii de partid pentru femei și bărbaţi. A treia componentă a studiului a vizatelementele specifice în activitatea femeilor și bărbaţilor, aleși locali.

Barometrul de Gen oferă oportunitatea de a măsura modul în care au evoluat percepţiile și stereotipurile de gen în ultimul deceniu. Sondajul de opinie naţional afost realizat, în mare parte, în baza întrebărilor primului Barometru de Gen1 efectuatîn 2006, an în care a fost adoptată Legea cu privire la asigurarea egalităţii de șanseîntre femei și bărbaţi. Datele comparative permit să analizăm cât de mult a evoluatsau a stagnat societatea moldovenească în ceea ce privește rolurile și stereotipurilede gen.8393_final_barometrul_de_gen_rom

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns