BANII CONTEAZĂ! Inegalitățile de venituri dintre femeile și bărbații candidați în alegerile electorale 2019

BANII CONTEAZĂ! Inegalitățile de venituri dintre femeile și bărbații candidați în alegerile electorale 2019

1. Modul în care sunt finanțate partidele politice și campaniile electorale influențează direct modul în care femeile se implică în procesul politic. Unul din factorii, deseori invocați în explicarea subreprezentării femeilor în politică, este discrepanța între femei și bărbați în ceea ce privește independența economică. În situația în care costul financiar al vieții politice este în creștere, capacitatea financiară a candidaților devine un element esențial de a accede la funcții de putere. Deoarece femeile din politica moldovenească sunt mai sărace comparativ cu bărbații din politică, acest lucru constituie o barieră semnificativă în asigurarea reprezentării echitabile a tinerilor și femeilor în procesul decizional.

2. Prevederile legale, permit unui partid politic să utilizeze până la 224.41 milioane MDL în această campanie electorală.  Comisia Electorală Centrală a stabilit[1] că plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripția națională în mărime de  86 871 855,75, iar în circumscripția uninominală în mărime 1 845 000,00 lei.Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.54 din 17.01.2018, în sumă de 6150,0 lei, mărimea coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu respectiv, astfel coeficientul constituind în expresie bănească 30,75 lei. Totodată, plafonul de cheltuieli pentru partidele participante la referendum este de 43 450 053,38 MDL.

3. CPD consideră că plafonul maxim al cheltuielilor ar trebuie să fie mult mai mic.Potrivit prevederilor art.41 alin.(2) lit.d) din Codul electoral[2], plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, luând ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția electorală în care au loc alegerile. CPD a propus[3] în repetate rânduri ca plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond Electoral” al concurentului electoral să fie echivalentul a 0,01% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.

4. CPD a analizat veniturile candidaților femei și bărbați din această electorală.Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a analizat declarațiile a 634 candidați pe listele partidelor pentru circumscripția națională și 323 candidați pe circumscripțiile uninominale. În continuare sunt reflectate constatările de bază.9978_declaraȚiile_de_avere_Și_interese_personale_ale_candidaȚilor

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns