Atitudine!

Astăzi dorim să vă prezentăm două lidere ale unei și aceleași echipe. E vorba despre echipa comunitară ”Veni, vidi, vici” (este fraza prin care, potrivit tradiției, Iulius Cezar a anunțat o extraordinară  victorie a sa), din satul Ciuflești, raionul Căușeni.

Svetlana Lungu, prima lideră a echipei, ne-a cucerit din prima prin energia și pozitivismul ei, prin corectitudinea și dorința de a învăța. Era lidera care realiza totul în termen încercând să  respecte întocmai toate rigorile Programului de Mentorat pentru Dezvoltare comunitară incluzivă, precum un elev din clasa întâi rotunjește primele litere, căutând să urmeze povețele primei învățătoare. Svetlana nu avea frica să recunoască: eu aceasta nu știu, eu sunt pentru prima dată într-un asemenea proiect; să întrebe: de ce trebuie să facem aceasta, cum să facem mai bine?, de ce anume așa? și să riposteze sau să propună alte soluții.

Chiar de la bun început s-a apucat foarte sârguincios de realizarea sarcinilor practice, apoi de implementarea proiectului ”Comunitate implicată în realizarea acțiunilor de dezvoltare  incluzivă”. Felul de a fi al Svetlanei ținea echipa CPD în formă. Noi nu puteam să ne permitem luxul de a greși nici un pic și nici într-un moment, pentru că am fi putut auzi răspunsul ei dezamăgit: doar așa ne-ați spus… Astfel, în relațiile cu ea, ca și cu toate și toți ceilalți, am încercat mereu să calculăm orice sugestie, până în cele mai mici detalii, ea învățând de la noi cum să creeze și consolideze echipa, cum să organizeze evenimente de mobilizare a comunității, cum să promoveze ideile lor în localitate, APL etc., iar noi ne convingeam încă odată că  principiile de corectitudine și respect față de beneficiarele și beneficiarii noastre/noștri dau rezultate bune.

Inițial o echipă mică din 5 persoane, crescută  până la 10 persoane, (în prezent echipa numără 18 membri, 9 femei – 50%, 9  bărbați 50 %!!!,  4 tineri  (1 bărbat, 3 femei) mai jos de 30 ani 22%, 4 persoane cu nevoi speciale, 5 persoane mai în vârstă de 60 de ani), a efectuat multe și diverse activități pentru a include comunitatea în identificarea problemei: au organizat mini-ateliere cu cetățenii, au efectuat sondaje cu localnicii și cu agenții economici, au analizat răspunsurile, au prezentat informații generale în cadrul  dezbaterilor publice privind situația din comunitate. Astfel, în comun au stabilit problema stringentă și au determinat soluțiile: să creeze un parteneriat cu APL pentru a soluționa chestiunea încălzirii în gimnaziul din localitate în perioada rece a anului, asigurând un regim termic adecvat cerințelor și crearea condițiilor echitabile pentru elevi și cadrele didactice. S-au decis să mobilizeze comunitatea pentru demontarea ferestrelor vechi și montarea celor noi, care să mențină căldura în incintă.

Echipa din Ciuflești a finalizat partea hard a proiectului printre primele, lidera fiind, puțin dezamăgită, căci visul ei a fost ca elevii să intre în iarnă în clase încălzite. Dar volumul de lucru fusese mult prea mare, iar condițiile climaterice uneori le juca festa.

Încă multe activități de dezvoltare comunitară au fost organizate în localitate, doar că deja fără Svetlana Lungu. În viața ei au survenit unele schimbări și ea cu cele două fetițe și-au mutat locul de trai.

În perioada când discutam plecarea ei,  am menționat și despre  pregătirea dosarului de proiect pentru a fi transmis liderei desemnate.  Svetlana  de fiecare dată menționa,  că ea o să transmită toate materialele.

Noua lideră, Nadejda Enachi, a găsit în mapa proiectului toate materialele: de la instruirile oferite de program, indiferent a participat Svetlana sau un/o alt/ă membru/ă a echipei, sarcinile practice realizate după fiecare instruire, registrul de colectare a contribuției, toate documentele aferente proiectului: contract de grant, acorduri de parteneriat, acordul de înțelegere între echipă și mentora Victoria Țurcan, planul de mentorat și alte materiale, liste, fotografii.

Ne-a impresionat un  carnețel pentru însemnări, cu multe înscrieri în el, unele făcute cu roșu, altele subliniate. Erau notițele făcute de Svetlana din comunicarea cu echipa programului. Erau întrebări și răspunsuri, scrise în regim de lucru, unele mai citeț  altele mai  puțin. I-a fost transmis doamnei Nadejda,  că dacă va avea întrebări unele răspunsuri le va găsi acolo.

La prima vedere s-ar părea că nu este nimic deosebit, dar noi am calificat aceasta drept atitudine responsabilă față de echipă, față colega care a preluat ștafeta, dar și ca mare grijă pentru asigurarea continuității. Acest gest este o lecție, din care avem fiecare de  învățat câte ceva.

Noua lideră avea de susținut un examen dificil, să preia și să continue, să finalizeze proiectul să elaboreze raportul final. Dar s-a descurcat de minune, pentru că practicile bune nu trec fără urmări, ele inspiră și mobilizează. Astfel, Nadejda Enachi, împreună cu echipa au organizat săptămâna transparenței, difuzând informații despre situația în gimnaziu și grădinița de copii. Drept rezultat, un grup de locuitori, care au înțeles importanța participării în procesul decizional, au înaintat un demers către consiliul local pentru identificarea surselor financiare în scopul reparației grădiniței de copii. La moment, în localitate se realizează lucrări de reparație și termoizolare a pereților în exteriorul clădirii. A fost amenajat un teren de joacă pentru copii.

Instruirea cu privire la planificarea strategică, realizată în luna noiembrie 2020 cu participarea a 15 membri și membre ale comunității a avut continuitate în inițierea procesului de completare a  strategiei de dezvoltare a localității până în anul 2023.

Echipa comunitară ”Veni, vidi, vici” a reprezentat localitatea în discuțiile cu experții  programului ”Mă implic” și au demonstrat capacitatea de a implementa un proiect intercomunitar, participativ. Proiectul este la etapa de implementare și serviciul de colectare și evacuare a deșeurilor va avea un aport considerabil la îmbunătățirea calității vieții tuturor categoriilor de cetățeni.

Prin urmare, proiectul a creat premise pentru dezvoltarea continuă a localității, noi victorii și apariția altor lideri și lidere comunitare.

Pozele din acest articol reprezintă activitatea echipei comunitare, inclusiv din perioada de până la pandemia cu COVID 19.

Proiectul comunitar este realizat prin Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *