APEL PUBLIC către reprezentanții și reprezentantele partidelor care au fost aleși/alese în Parlament

APEL PUBLIC către reprezentanții și reprezentantele partidelor care au fost aleși/alese în Parlament

În contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și confirmarea rezultatelor acestora de către Comisia Electorală Centrală,

Luând în considerare numărul femeilor deputate care au acces în noul Parlament, conform datelor preliminare,

Ținând cont de principiile fundamentale de edificare a unei democraţii autentice, potrivit căreia egalitatea de gen constituie un pilon al democraţiei şi un imperativ al echităţii sociale,

Noi, reprezentanţii și reprezentantele societății civile din Republica Moldova, preocupați/-te de promovarea principiilor egalităţii de gen în toate sferele vieţii sociale şi politice, solicităm liderilor și liderelor politici/-ce să dea dovadă de consecvenţă şi voinţă politică în asigurarea reprezentării echitabile a femeilor şi a bărbaţilor în toate structurile noului Legislativ şi în procesul de formare a Guvernului.

Reieșind din experiența celorlalte legislaturi, unde constatăm distribuţia inechitabilă de gen în formarea fracţiunilor politice parlamentare, Conducerii Parlamentului şi a Biroului permanent, femeile fiind considerabil subreprezentate în organele de conducere,

SOLICITĂM:

  1. Repartizarea funcțiilor cheie (Guvern și Parlament) prin asigurarea reprezentării egale a femeilor și bărbaților, bazată pe meritocrație. 
  2. Reprezentare echitabilă a femeilor și a bărbaților în funcțiile de conducere ale Parlamentului, prin desemnarea a cel puțin unei vicepreședinte a Parlamentului. Aceeași regulă să fie aplicată în procesul de partajare a funcţiilor de conducere ale fracțiunilor, comisiilor şi delegaţiilor parlamentare. 
  3. Reprezentare echilibrată și incluzivă în Guvern. Numărul de bărbați (miniștri) să fie egal cu cel al femeilor (ministre). Inclusiv introducerea în Legea cu privire la Guvern și în Regulamentul  Guvernului a cotei minime de 40% pentru reprezentarea femeilor și a bărbaților în funcții de miniștri/-trei.
  4. Crearea Comisiei pentru oportunități egale în cadrul Parlamentului. Atribuțiile comisiei vor include: (i) avizarea obligatorie a tuturor actelor legislative relevante din perspectiva impactului asupra egalității de gen și oportunităților egale pentru toți; (ii) audierea anuală a tuturor autorităților centrale în ceea ce privește progresul în implementarea politicii de stat în domeniu, precum și a angajamentelor internaționale relevante pentru domeniu (CEDAW, UPR, MDG, etc.); (iii) prevenirea și combaterea sexismului, a discriminării și a hărțuirii sexuale în activitatea parlamentară.

Semnatari și semnatare:

65 de organizații neguvernamentale și persoane fizice, reprezentanți/-te ai trei rețele naționale: 

Platforma pentru Egalitate de Gen, reprezintă o uniune benevolă a 36 de ONG-uri și persoane fizice care militează pentru egalitatea de gen în toate sferele vieții: Asociația Împotriva Violenței în Familie-Casa Mărioarei; AO ”Femeia Modernă”; A.O. ”Mildava”; AO Moldsolidaritate; AO ”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova”; AO ”Gender-Centru”; Fondul pentru Prevenirea Criminalităţii; Promo-LEX; AO Femeia pentru Viitor;  A.O. Onoare și Drepturile Femeii Contemporane; Alina Andronache; Ana Gurău; Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova; Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”; Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități; Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”;Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului; Clubul  Politic al Femeilor 50/50; AO AFINA; Fundația Est-Europeană; Galina Precup; Georgeta Carasiucenco; Grupul de Inițiative Feministe din Moldova; Marina Zarija; Nata Scobioală;  Olga Nicolenco; Tatiana Kebak; Cornelia Călin; AO Iunona; Fundația pentru Educatie Non Formala; Keyston Modova; AO Pro-Cimislia; AO INTERACȚIUNE; Amnesty International Moldova; Constanța Dohotaru; Elena Ratoi, Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană. 

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”, reprezintă o platformă neinstituționalizată, formată din 23 de organizații non-guvernamentale și instituții publice, prestatori de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie: AO „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF), AO „Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, AO „Promo-LEX”,AO Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii (CNPAC),AO ”Gender – Centru”, Asociația împotriva Violenței „Casa Mărioarei”, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor ,  Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro–Femina”– Hîncești, Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro Familia”– Căuşeni,  Instituţia Publică Centrul Maternal – Cahul, AO „Stimul”- Ocnița, Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, Instituţia Publică Centrul de Criză Familială „SOTIS” – Bălți, AO „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”- Bălți, Instituţia Publică Centrul Maternal Drochia, AO Centrul pentru Tineri „Dacia” – Soroca; AO Centrul pentru Agresori – Drochia, AO „Vesta” – Comrat, AO „Centrul psiho-social” – Vulcănești, AO „Interaction” – Tiraspol, AO „Jenskie Initsiativy” – Tiraspol, AO „Resonance” – Tiraspol.

Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare, o este o platformă de advocacy, formată din 14 ONG-urii și persoane fizice care militează pentru drepturile omului, promovarea egalității și combaterea discriminării: Asociația Promo-LEX, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Inițiativa Pozitivă, Ana Furtună, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD), Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), Gender-Centru, Uniunea Organizațiilor Invalizilor din RM, Asociația de Reabilitare a Invalizilor din RM și Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din R.M, Keystone Moldova și Centrul pentru Drepturile Romilor. 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns