APEL către Deputații Parlamentului Republicii Moldova în vederea înregistrării unor modificări legislative pentru prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă

APEL către Deputații Parlamentului Republicii Moldova în vederea înregistrării unor modificări legislative pentru prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă


Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, Centrul de Drept al Femeilor și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, face apel către toți deputații/toate deputatele să înregistreze un proiect de lege pentru completarea unor acte legislative cu prevederi în domeniul prevenirii și examinării/soluționării hărțuirii sexuale la locul de muncă.

Datele statistice arată că, actualmente, fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire sexuală la locul de muncă (priviri nepotrivite, îmbrățișări fără permisiune, glume/limbaj cu conotație sexuală), iar 4 din 100 se confruntă cu forme grave de hărțuire (cerința de a întreține relații sexuale pentru recompensă, folosirea forței sau amenințărilor pentru a avea relații sexuale etc.)[1]. Totodată, circa 20% dintre femei s-au confruntat cu amenințări sau solicitări de a întreține relații sexuale la locul de studii. În pofida incidenței mari a cazurilor de hărțuire sexuală, doar 15% dintre femei au anunțat despre asemenea cazuri.

Analiza cadrului legislativ naţional, specific fenomenului hărţuirii sexuale, a reliefat următoarele constatări:(i) actualmente, nu avem un cadru normativ naţional comprehensiv şi clar ce ar reglementa un mecanism de protecție împotriva hărțuirii sexuale; (ii) reglementările ce se referă la domeniul prevenirii hărțuirii sexuale sunt fragmentare şi confuze, fiind incluse doar unele sintagme generale în diverse planuri anuale, strategii, dar nu există un document complex de politici axat pe prevenirea hărțuirii sexuale; (iii) atribuțiile de constatare şi examinare a faptei de hărţuire sexuală sunt adresate concomitent mai multor responsabili; (iv) legislaţia nu prevede o clasificare clară a actelor de hărţuire sexuală după severitatea cazului; (v) avem un mecanism ineficient de verificare și sancționare a angajatorului/angajatoarei care nu respectă obligația de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de muncă; (vi) legislaţia actuală nu obligă expres instituţiile de învăţământ de toate nivelele să adopte proceduri interne de combatere a hărţuirii sexuale; (vii) pe parcursul ultimului deceniu, cadrul legal specific fenomenului abordat nu s-a modificat esenţial în comparație cu practica internaţională.[2]

Luând în considerare cele menționate, semnatarii acestui apel, au elaborat o schiţă a proiectului de lege care are drept scop revizuirea cadrului legislativ național, privind hărțuirea sexuală la locul de muncă, cu modificarea specifică a 8 acte legislative, și anume: Codul Muncii, Codului Contravențional, Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Legea Sindicatelor, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Legea cu privire la avocatură, Legea cu privire la organizarea activității notarilor, Legea privind executorii judecătorești. Vă rugăm să-l vedeți anexat.

În acest context, solicităm respectuos să înregistrați proiectul de lege elaborat și să inițiați procesul de consultări. Întrucât hărţuirea sexuală constituie un fenomen ce se perpetuează de timp îndelungat în societatea noastră, manifestându-se şi în raporturile de muncă, având, de cele mai dese ori, un caracter latent şi tolerat, doar prin efort comun, prin promovarea măsurilor de politici ce vin să abordeze specific, dar în acelaşi timp şi comprehensiv problema evidenţiată, vom putea stopa fenomenul hărțuiri sexuale și proteja victimele de abuz.[1]
 http://progen.md/files/8257_cpd_cdf_analiza_hartuirea_sexuala_final.pdf

[2] ibidem

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *