Anunt de SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE CREARE A PAGINII WEB ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE MENTORAT PENTRU FEMEI “INSPIR-O!”

Anunt de SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE CREARE A PAGINII WEB ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE MENTORAT PENTRU FEMEI “INSPIR-O!”

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de creare a paginii web în cadrul proiectului „Inspir-o!” – primul program national de mentorat pentru femeile din Republica Moldova.

Descrierea proiectului: „Inspir-o!” este un proiect, care vine să diminueze problema implicării insuficiente a femeilor în sfera politică, socială şi business, din cauza lipsei încrederii în sine, cunoștințelor necesare, suportului financiar, abilităţilor de lider slab dezvoltate, precum şi a reţelei nedezvoltate de cooperare între femei.

Dezvoltarea leadership-ului feminin se va face prin intermediul relaţiei dintre participante (mentee) şi mentori — cele mai de succes doamne din domenii de activitate relevante programului. În cadrul acestei cooperări mentor – mentee, se va pune accent pe oportunităţile în carieră, ce pot fi valorificate de către participante, dar şi ajutor pentru realizarea obiectivelor propuse.

Astfel, proiectul va fi o pistă de lansare sau mijloc de continuare a dezvoltării personale și profesionale, pentru 36 de femei, cu vârsta cuprinsă între 20 și 35 de ani. Programul este organizat pentru prima dată și va avea o durată de 12 luni.

 

Obiectivul concursului

Obiectivele principale ale acestui concurs sunt:

·         Prestarea serviciilor de elaborare a paginii web a programului „Inspir-o!”,

·         Suport in intretinerea site-ului „Inspir-o!”

·          Instruirea echipei organizatorice a programului cu privire la menţinerea site-ului şi utilizarea sistemului de gestiune a conţinutului

·         Elaborarea a 1-2 e-bannere promoţionale şi re-size în funcţie de cerinţele site-urilor cu care se face schimb de bannere

·         Asistenta tehnica gratuita timp de 1 ani de la semnarea contractului.

Rezultate aşteptate

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”  în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

Cerinte de eligibilitate a candidatilor

Aplicanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice rezidente în Republica Moldova. Acestea trebuie să posede o experienţă în domeniul proiectării şi elaborării paginilor web de cel puţin 2 ani.

Experienta de lucru cu organizaţii internaţionale şi instituţii guvernamentale vor reprezenta un avantaj.

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

·    profilul companiei (1 pag)

·    certificatul de inregistrare – copia

·    portofoliu de lucrari similare

·    lista clientilor caror li s-a prestat servicii de elaborare a paginii web

·    oferta financiara (lei) pentru prestarea serviciilor web.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

 

e-mailmentorat@progen.mdrodica.ivascu@progen.md

Adresa poştală:Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str.Armenească,13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Ofertele vor cuprinde:

·    De la:Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);

·    Denumirea concursului:Concurs de selectare a unei companii care să presteze serviciile de elaborare a paginii web pentru programul „Inspir-o!”

·    Denumirea programului: „Inspir-o!” – Programul National de Mentorat pentru Femei

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 11 noiembrie 2012, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare: Rodica Ivaşcu tel. 022 23 70 89, e-mail rodica.ivascu@progen.md;

Olga Melniciuc  melniciuc@progen.md     , Precum si ToR-ul anexat.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns