Anunţ de selectare a ONG-urilor în cadrul laboratorului de acţiune şi participare comunitară

Anunţ de selectare a ONG-urilor în cadrul laboratorului de acţiune şi participare comunitară

Laboratorul de acţiune şi participare comunitară este un program inovativ, care urmăreşte scopul de a contribui la consolidarea bunei guvernări şi a transparenţei decizionale la nivel local, prin încurajarea participării cetăţenilor din localităţile rurale în procesul decizional, public şi politic şi dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor comunitare de responsabilizare a persoanelor şi/ sau instituţiilor publice, ale căror funcţii au impact asupra vieţii sociale şi politice din ţară.

În cadrul proiectului, CPD îşi propune să sporească cunoştinţele şi abilităţile organizaţiilor beneficiare prin intermediul unui program de dezvoltare a capacităţilor, compus din cinci module de instruire axate pe relaţiile dintre buna guvernare, pe de o parte şi accesul la informaţia publică, transparenţa decizională, participarea cetăţenilor şi abordarea integratoare a egalităţii de gen – pe de alta. De asemenea, se va lucra asupra creşterii capacităţilor de watchdog electoral ale ONG-urilor rurale participante, precum şi asupra elaborării şi implementării proiectelor şi programelor de monitorizare şi acţiune comunitară.
Fiecare dintre cele cinci module de instruire, cu durata de 1 zi, va fi urmat de realizarea de către reprezentanţii organizaţiilor participante în laborator a unei sarcini practice – implementarea unui set de proceduri specifice, ca parte a modelului de participare comunitară. Aceasta le va permite aplicarea în practică a cunoştinţelor/ abilităţilor acumulate în cadrul sesiunilor teoretice.
Membrii echipei CPD vor oferi beneficiarilor materiale informative şi suport tehnic, acţionând şi în calitate de mentori şi consultanţi.
Realizările şi dificultăţile întâlnite în faza practică vor fi discutate şi analizate de beneficiari în cadrul sesiunilor de evaluare organizate la 2-3 săptămâni după trening.
Adiţional, ONG-urile participante vor elabora planuri de dezvoltare a organizaţiei, astfel încât la finalul proiectului acestea să consolideze capacităţile în cel puţin două arii organizaţionale (de ex.: buna guvernare; gestionarea şi implementarea proiectelor; managementul resurselor umane; managementul şi durabilitatea financiară a organizaţiei; programe şi proiecte axate pe constituenţi; advocacy, comunicare şi crearea de reţele).
Criteriile de selectare a beneficiarelor programului vor fi următoarele:
• ONG-uri din orice localitate rurală a Republicii Moldova, înregistrate oficial la Ministerul Justiţiei al RM sau la organele Administraţiei Publice Locale, cu experienţă de lucru de cel puţin 2 ani, în orice domeniu;
• Interes şi motivaţie pentru participare şi acţiune în laborator;
• Disponibilitatea de timp pentru participare eficientă în laborator, inclusiv implementarea, după fiecare modul de instruire, a unei iniţiative comunitare.
Organizaţiile interesate de a participa la concurs sunt rugate să prezinte un dosar care să includă următoarele documente:
Formularul de înscriere (formularul poate fi găsit aici);
– CV-ul organizaţiei;
– Scrisoare de recomandare (din partea APL, organizaţiilor partenere, finanţatorilor).
Organizaţiile selectate pot delega câte 2 reprezentanţi pentru participare la laboratorul de acţiune.
Instruirile se vor desfăşura în oraşul Chişinău, pe adresa str. Armenească, 13, la sediul Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”.
Zilele de desfăşurare a laboratoarelor vor fi anunţate suplimentar.
Pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor CPD va acoperi cheltuielile participanţilor legate de transport şi alimentare.
Dosarele complete vor fi prezentate în formă electronică la adresele de e-mail alona.dorosh@yahoo.com şi gaprecup@hotmail.com până pe data 1 martie 2011, orele 18:00.
Pentru detalii şi informaţii suplimentare puteţi contacta directoarea de proiect, Alina Dorosh şi/ sau consultanta în proiect, Galina Precup, la numărul de telefon 22-23-70-89 sau adresele electronice indicate mai sus.
ONG-urile selectate pentru participare în laboratorul de acţiune şi participare comunitară, realizat de CPD, cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, vor fi anunţate prin telefon şi e-mail după data de 9 martie 2011.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns