Anunț de angajare a unui asistent/unei asistente de proiect în cadrul programului „Femeile în Politică”

Anunț de angajare a unui asistent/unei asistente de proiect în cadrul programului „Femeile în Politică”

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui asistent/unei asistente de proiect, în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui asistent/unei asistente de proiect,în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

IP CNSIPPF „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) este o instituție obştească care pledează pentru implementarea conceptului egalităţii de gen în toate domeniile vieţii, promovarea politicilor publice în domeniu, abordarea problemelor ce ţin de rolul femeii în societate şi abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, fiind concomitent şi un centru de documentare, informare şi instruire pentru ONG-urile de profil şi grupurile de iniţiativă.

Descrierea Proiectului: Programul ”Femeile în Politică” vine să susțină participarea sporită şi implicarea semnificativă a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor prin crearea unui mediu propice în vederea atingerii acestui deziderat. Un alt scop al proiectului este de a dezvolta capacitățile femeilor lidere înainte, pe parcursul și după alegerile naționale și locale. Mai mult ca atât, proiectul va sensibiliza opinia publică despre importanța participării sporite a femeilor în funcțiile de liderism politic.

Durata de implicare în cadrul proiectului: Aprilie 2016 – Octombrie 2016, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă

Menţionăm că proiectul a fost lansat în Septembrie 2014.

Responsabilităţi: În cadrul proiectului „Femeile în Politică” responsabilitatea de bază a asistentei/asistentului se referă la oferirea suportului administrativ şi logistic echipei de implementare a proiectului pentru realizarea în timp a tuturor activităţilor planificate întru atingerea scopului de baza a proiectului.

Responsabilităţi specifice:

–   Monitorizarea respectării tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanțare şi în desfăşurarea proiectului;

–   Acordarea suportului în comunicare cu beneficiarii/beneficiarele proiectului, finanțatorii şi alți actori  ce sunt parte direct sau tangențial la proiect;

–   Colectarea informației privind progresul proiectului;

–   Efectuarea aranjamentelor logistice şi organizarea evenimentelor în cadrul Proiectului;

–   Implicarea în elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităților;

–   Acordarea de suport contabilei proiectului în procesul de elaborare a raportului financiar trimestrial şi final şi la etapa de verificare a rapoartelor financiare ale beneficiarelor proiectului;

–   Verificarea bunurilor achiziţionate în corespundere cu oferta înaintată şi factura fiscală primită;

–   După caz, efectuarea traducerilor în limbile română şi engleză.

Cerinţe faţă de candidaţi:

– Studii superioare în domeniul: social/economic/sociologic;

– Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale (experienţă minimă de 2 ani);

– Abilități de comunicare şi scriere fluentă în limba engleză (obligatoriu);

– Abilități de a lucra în echipă şi independent;

– Abilități de lucru la calculator, în particular, experiență de lucru cu produsele Microsoft Office.

Asistentul/Asistenta de proiect va fi angajat/angajată cu normă întreagă.

Va fi evaluată posibilitatea de extindere a perioadei contractului de muncă după închiderea programului „Femeile în Politica”.

Candidaţii/candidatele interesaţi/interesate vor expedia la adresa de e-mail: gaprecup@hotmail.com următoarele:

– CV-ul;

– Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru această poziție;

– Numele şi datele de contact pentru două persoane de referință.

Data limită de expediere a dosarului: 31 martie 2016.

Persoane de contact:

Galina Precup, tel: 022 207-157 sau  gaprecup@hotmail.com.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns