Agenda Egalităţii de Gen. Propuneri pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalităţii de gen pentru perioada 2014-2018

Agenda Egalităţii de Gen. Propuneri pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalităţii de gen pentru perioada 2014-2018

În pofida eforturilor autorităţilor publice, partenerilor de dezvoltare şi a organizaţiilor societăţii civile, progreselor de aproape un deceniu de la adoptarea legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, marele probleme structurale ce afectează disproporțional femeile şi bărbaţii încă mai persistă: (I) nivelul de reprezentare al femeilor în forurile decizionale a rămas practic neschimbat; (II) femeile au continuat să fie discriminate pe piața muncii şi supra-reprezentate în cele mai prost plătite sectoare ale economiei; (III) femeile continuă să îngrijească disproporțional de mult de copii, cu implicarea minimă a taților, aceste realități fiind determinate de politici publice și societate; (IV) numărul victimelor violenţei domestice continuă să crească.

În anul 2014 clasa politică a dat dovadă de lipsă de voință politică, a demonstrat că valorile Europene precum egalitatea de gen sunt doar niște slogane deșarte fără să urmeze și acțiuni concrete. Două proiecte de lege vizând cota de gen de reprezentare și introducerea concediului paternal au zăbovit pe agenda Parlamentului timp de mai multe luni. După multe proteste și acțiuni civice din partea societății civile, inclusiv întâlniri cu aproape toți liderii fracțiunilor partidelor din Parlament, clasa politică și-a asumat public votarea  și adoptarea celor două pachete de legi. În Iulie, aceste două pachete au fost votate în prima lectură și apoi, au rămas în aer: nu s-au regăsit pe agenda Parlamentului din toamnă și, respectiv, prevederile din aceste documente n-au fost aplicate la Alegerile din 30 Noiembrie. Lipsa demonstrată de voință politică deranjează și îngrijorează societatea civilă și pune serios la dubiu angajamentele declarate Europene ale clasei politice.

Mai mult ca atât, în toamna anului 2014 au avut loc 5 Forumuri naționale ale femeilor*: Forumul Femeilor Primari, Forumul Femeilor Avocate, Forumul Femeilor cu Dizabilități, Forumul Femeilor din Business și Forumul Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale. La toate aceste evenimente, femeile au declarat cu o voce importanța principiului egalității de gen și au cerut de la clasa politică respectarea angajamentelor Europene pe care le-a făcut cea din urmă. Acest document cuprinde cerințele concrete pe care femeile le-au vociferat și le-au inclus în Rezoluțiile de la aceste evenimente.        

* Femeile din Moldova sunt și femeile de etnie romă, găgăuză, ucraineană și bulgară, femeile cu dezabilități, femeile de culoare, femeile homosexuale și femeile ce se identifică cu altă religie decât cea majoritară, ortodoxă. 5604_7649_agenda_reforma_egalitatea_de_gen

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *