8 Martie – moment de analiză şi achitare a datoriilor faţă de femei şi bărbaţi

8 Martie – moment de analiză şi achitare a datoriilor faţă de femei şi bărbaţi

Ziua Internațională a femeii, sărbătorită pe 8 Martie, este o ocazie pentru a marca performanțele femeilor în plan social, economic și politic. Prea puțină lume cunoaște că 8 Martie e ziua Drepturilor femeilor, o zi în care ar trebui să fie analizate condiţiile economice în care se manifestă femeile, problemele cu care se confruntă, când se cere să fie blamate şi condamnate practicile discriminatorii şi violenţa împotriva femeii.

Ziua Internațională a femeii, sărbătorită pe 8 Martie, este o ocazie pentru a  marca performanțele femeilor în plan social, economic și politic. Prea puțină lume cunoaște că 8 Martie e ziua Drepturilor femeilor, o zi în care ar trebui să fie analizate condiţiile economice în care se manifestă femeile, problemele cu care se confruntă, când se cere să fie blamate şi condamnate practicile discriminatorii şi violenţa împotriva femeii.

Către această zi, autoritățile ar trebui să vină cu rapoarte ce ar evalua progresul/stagnarea/regresul în condiția socială, economică și politică al femeilor, realizările obținute în redresarea statutului, în promovarea acesteia, în oferirea de șanse egale pentru afirmare.

În realitate, nici statul, nici instituțiile și nici agenții economici nu fac politici afirmative pentru femei și nu par interesați deloc să schimbe un regim discriminatoriu de putere de gen cu unul echilibrat și paritar.

În ultimii ani, femeile din Republica Moldova depun multiple eforturi pentru a schimba situaţia, cerând de la Guvernanţi ca să nu le mai ofere flori şi mărţişoare, dar solicitând reprezentare echitabilă, emancipare autentică, tratament identic şi egalitate de şanse şi oportunităţi cu bărbații.

În sprijinul eforturilor femeilor, a societăţii civile, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu susţinerea programului FHI360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, au realizat în premieră în Republica Moldova Indexul Egalității de Gen, care are drept scop măsurarea nivelului egalității de gen și a progreselor anuale înregistrate la acest capitol. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” a recurs la elaborarea Indexului Egalității de Gen, pentru a oferi un tablou complex al situației din perspectiva dată în Republica Moldova. Ulterior, acesta va fi utilizat drept argument pregnant la elaborarea noului ProgramNaţional de Asigurare a Egalității de Gen pentru anii 2016-2020, constituind un indicator de impact alpoliticilor, precum și unul de prioritate a domeniilor, resurselor și eforturilor pentru a asigura o egalitate efectivă de gen.

Indexul măsoară nivelul egalităţii de gen pe 6 domenii cheie, fiind calculat în baza a 31 de indicatori de impact[1], grupaţi în şase categorii relevante, cum sunt: (i) Piaţa Muncii, (ii) Politică, (iii) Educaţie, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepţii şi Stereotipuri, (vi) Sănătate. Pentru fiecare domeniu a fost calculat un sub index care poate varia de la 0 – indicând o inegalitate totală între femei şi bărbaţi şi 100 – indicând o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cît indicele calculat este mai aproape de 100, cu atît nivelul egalităţii de gen pe acel domeniu este mai înalt. Indexul a fost calculat atât pentru anul 2009, atunci când Programul Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen 2010-2015 a fost adoptat, cât şi pentru perioada 2014, penultimul an până la finalizarea Programului, pentru a vedea care a fost progresul pe ansamblu şi pe fiecare domeniu aparte. Cu regret, s-a constatat că în 4 ani de implementare a PNAEG se atestă un regres în promovarea egalităţii de gen.

În 4 domenii cheie din cele 6 analizate, şi anume:  piaţa muncii, educaţie, acces la resurse şi sănătate se poate vorbi despre o involuţie. Femeile sunt mai vulnerabile din cauza veniturilor mai mici, care generează un risc sporit de sărăcie, iar rata de ocupare pe piaţa muncii este mai mică pentru ele. Piaţa muncii a înregistrat cel mai mare regres în ultimii cinci ani. Aceasta se explică prin faptul, că a scăzut semnificativ rata de ocupare a femeilor care au, cel puţin, un copil de vârstă preşcolară şi indică un conflict pe piaţa muncii din Republica Moldova între reconcilierea vieţii personale şi cea de familie.

Deoarece de cele mai multe ori conceptul egalităţii de gen este confundat cu demersul de a promova în exclusivitate drepturile femeilor, s-a decis ca  Indexul Egalităţii de Gen să măsoare inegalitatea în ambele direcţii. Astfel, datele indexului de gen arată că, de fapt, şi bărbaţii sunt afectaţi direct de inegalitatea de gen, în special pe domeniile sănătăţii şi educaţiei.

Conform punctajului integral, Republica Moldova are un nivel scăzut al egalității de gen.

Infograficul anexat prezintă o sinteză a situației din 2009 şi 2015.6954_indexul_eg_2015

Raportul de analiză poate fi accesat aici:

http://www.progen.md/files/7562_raport_indexul_egalitatii_gen_2015final.pdf

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns