8 LEGI DE 8 MARTIE

În ajunul zilei de 8 martie, observăm regretata tradiție a decidenților din Moldova de a felicita “sexul slab sau frumos”, fără a întreprinde acțiuni ferme pentru a avansa egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din țară. În această zi de importanță majoră, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) îndeamnă reprezentații și reprezentantele Parlamentului, Președinției și Guvernului Republicii Moldova să renunțe la discursuri stereotipizate și gesturi deșarte.

SOLICITĂM Parlamentului, Președinției și Guvernului să adopte 8 proiecte de legi pentru a demonstra adevărata intenție de a promova egalitatea de gen în Moldova. Acestea se referă la:

1. Pachetul de legi cu măsuri eficiente de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale la locul de muncă și în instituțiile educaționale de toate nivelurile. Deoarece fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme de hărțuire sexuală la locul de muncă.

2. Pachet de legi privind reforma concediului de îngrijire a copilului pentru a încuraja implicarea taților. Deoarece concediul de îngrijire a copilului nu motivează tații să beneficieze de acest drept. Deși numărul de tați beneficiari ai indemnizației de îngrijire a copilului este în creștere, ponderea acestora este destul de mică comparativ cu cea a mamelor.

3. Modificarea legii cu privire la asigurarea egalității pentru a defini noțiunile de remunerare, muncă egală și muncă de valoare egală, dar și pentru a consolida mandatul instituțional al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității. Deoarece în 2019 diferența salarială este de tocmai 14,4%, ceea ce semnifică 36 de zile lucrătoare adiționale, neplătite, pe care o femeie trebuie să le lucreze pentru a avea un venit echivalent cu cel înregistrat de un bărbat în anul precedent. În valoare monetară, în 2019 o femeie a pierdut în medie 14 430 MDL din cauza acestui fenomen.

4. Pachet de legi pentru ajustarea cadrului legislativ național la principiul transparenței salariale, conform celor mai bune practici din Uniunea EuropeanăAngajamente asumate de către Republica Moldova prin semnarea Acordului de asociere UE-Moldova și Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă.

5. Modificarea legii cu privire la sistemul public de pensii pentru a elimina toate prevederile ce discriminează femeile.Deoarece pierderea financiară anuală a unei femei pensionare în 2019 a constituit în medie 5 038 MDL. În zonele urbane, decalajul în pensii devine mai pronunțat: în municipiul Chișinău pierderea financiară anuală a femeilor pensionare este de 11 430 MDL, fiind de două ori mai mare decât valoarea medie anuală la nivel național.

6. Pachet legislativ de transpunere în legislația națională a tuturor angajamentelor legate de Convenția de la Istanbul. Deoarece ultimele estimări arată că aproape jumătate din femeile în vârstă de 18-74 de ani au fost supuse hărțuirii sexuale, începând cu vârsta de 15 ani; trei sferturi din femeile din Moldova (73%), care au avut vreodată un partener intim, au fost supuse unei forme de violență.

7. Modificarea Codului Educației pentru a permite finanțarea educației timpurii (a creșelor) de către autoritățile publice centrale. Deoarece lipsa acestor servicii îngreunează nespus de mult posibilitățile mamelor să balanseze viața profesională și cea de familie. Rata de ocupare a femeilor cu copii de vârstă preșcolară este cu 20% mai mică, comparativ cu cea a femeilor care nu au copii preșcolari.

8. Pachet de legi care ar obliga toate autoritățile să identifice și să implementeze acțiuni ce ar reduce inegalitățile pe domeniile de competență. Deoarece majoritatea legilor, bugetelor, programelor și politicilor sunt adoptate fără a ține cont de modul în care acestea reflectă interesele și nevoile bărbaților și femeilor.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *