7 ONG-uri vor promova adoptarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor şi Bărbaţilor în viaţa locală

7 ONG-uri vor promova adoptarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor şi Bărbaţilor în viaţa locală

La 5 martie 2011, reprezentante şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale beneficiare ale proiectului „ONG-urile promovează buna guvernare”, realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu sprijinul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova” (MCSSP), au participat la modulul de instruire „Participare comunitară şi egalitate de gen”.

Urmărind scopul de a contribui la înţelegerea interacţiunii dintre procesul de participare comunitară şi egalitatea de gen la nivel comunitar, instruirea a fost axată pe facilitarea procesului de conştientizare a conceptului de participare comunitară, precum şi sporirea nivelului de cunoştinţe referitoare la noţiunile de bază privind egalitatea de gen, în scopul de a ajuta participanţii să identifice problemele de gen în propriile comunităţi la nivel de participare.

Participanţii au identificat actorii comunitari, modalităţile de participare comunitară şi criteriile de definire a problemelor comunitare. Adiţional, aceştia au discutat paşii care încurajează participarea cetăţenilor, precum şi potenţialele bariere în calea participării comunitare autentice.

De asemenea, activităţile sesiunii de instruire au fost orientate spre dezvoltarea abilităţilor de aplicare a instrumentelor analizei de gen în comunitate din perspectiva participării comunitare, cât şi sporirea culturii de gen a participanţilor, care ulterior vor asigura şi promova un interes constant pentru problematica de gen, adoptând atitudini şi valori personale în procesele de participare.

La finalul sesiunii, reprezentantele şi reprezentanţii „ONG-urilor care promovează buna guvernare” au purtat discuţii asupra Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor şi Bărbaţilor în Viaţa Locală, asumându-şi angajamentul de a face pledoarie în favoarea semnării acestui document de către autorităţile publice din localităţile lor de origine.

În cadrul următoarei sesiuni de evaluare a modulului „Participare comunitară şi egalitate de gen”, care va avea loc duminică, 3 aprilie 2011, la sediul CPD, participanţii vor analiza sarcinile practice realizate în perioada post-training, axate pe examinarea din perspectiva de gen a iniţiativelor de dezvoltare, implementate în anul precedent de către autorităţile publice locale din comunităţile beneficiare ale proiectului „ONG-urile promovează buna guvernare”.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns