21 februarie 2022 marcăm “Ziua Egalității Salariale” în Moldova

21 februarie 2022 marcăm “Ziua Egalității Salariale” în Moldova


În data de 21 februarie 2022 marcăm “Ziua Egalității Salariale” în Moldova (Equal Pay Day). Aceasta este o zi simbolică, ce semnifică numărul de zile lucrătoare care trebuie o femeie să le lucreze suplimentar pentru a câștiga un venit echivalent cu venitul înregistrat de un bărbat în anul precedent. Anual, în baza datelor Biroului Național de Statistică privind câștigul salarial al femeilor și al bărbaților, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) determină această zi calendaristică. Conform calculelor, în anul 2022 o femeie trebuie să lucreze până la data de 21 februarie pentru a atinge valoarea câștigului unui bărbat în anul precedent. 

În 2021, diferența de gen în salarii a înregistrat o ușoară scădere față de anul precedent (în termeni procentuali). În pofida acestui fapt, tendința generală este clară: diferențele salariale au crescut constant pe parcursul ultimului deceniu, de la 12,2% în 2011 la 13,7 în 2020. Diferențele salariale ar fi și mai mari, dacă am lua în calcul și nivelul de salarizare informală, care este mult mai mare în rândul bărbaților. În termeni monetari, pierderea financiară anuală a femeilor a atins valoarea de 19 063 MDL în 2021.

În domeniile bine plătite, diferența salarială este și mai impunătoare. Astfel, în domenii precum IT, editare sau finanțe și asigurări decalajul de gen în remunerare atinge cote extrem de mari – 50% în domeniul activităților de editare, 44% în sectorul finanțelor, 38% în sfera IT etc. Diferențele de gen persistă, chiar dacă pe piața muncii sunt mai multe femei cu studii superioare, comparativ cu bărbații. Această inegalitate își poate găsi explicație în faptul că femeile sunt subreprezentate în structurile de top management, regăsindu-se într-o pondere mai mare în funcțiile de execuție, unde salariile sunt mai mici (segregare pe verticală).  

Calculele privind diferența salarială în Moldova se realizează în baza salariilor medii ale femeilor și bărbaților (prezentate de către Biroul Național de Statistică), respectiv diferența estimată este o valoare medie. La momentul actual nu sunt disponibile date care ar ilustra exact diferența salarială între femei si bărbați ce prestează aceeași muncă. Conștientizând limitările calculelor, în 2020 CPD a realizat o analiză econometrică a diferențelor de gen în remunerare cu scopul de a identifica factorii obiectivi ce stau în spatele acestui decalaj. Datele analizei sugerează că salariul bărbaților este în medie cu 25% mai mare decât al femeilor. Partea explicată (obiectivă) reprezintă doar 8,7 puncte procentuale, restul 16,7pp fiind “inexplicabile”, ceea ce înseamnă că chiar dacă distribuția pe poziții, nivele de educație, tipul de companii este egală între bărbați și femei, pe piața muncii oricum va exista o inegalitate de remunerare de peste 16%, care este atribuită fenomenului discriminării.

Diferențele în remunerare, pe termen lung, determină inegalități la etapa de beneficiere a pensiei pentru limita de vârstă. Exprimată monetar, pierderea financiară anuală a unei femei pensionare este semnificativă și a constituit în medie 5872 MDL (suma arată cu cât pensia medie anuală a unei femei a fost mai mică decât a unui bărbat).  În zonele urbane, diferențele de gen în pensii ating cote mai înalte. Femeile pensionare din municipiul Chișinău au beneficiat în 2020 de o pensie medie anuală cu 14 000 MDL  mai mică decât a bărbaților, fiind de  două ori mai mare decât valoarea medie anuală la nivel național. Așadar, inegalitățile salariale se răsfrâng direct asupra volumului pensiei de care vor beneficia femeile și bărbații la etapa de pensionare.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *