15 companii de top se angajeazăsă promoveze și mai mult politicile de Anti-discriminare

15 companii de top se angajeazăsă promoveze și mai mult politicile de Anti-discriminare

La data de 19 decembrie, 15 companii din Republica Moldova  s-au întrunit pentru a discuta despre problematica de gen și despre politicile de anti-discriminare ce pot fi aplicate în cadrul companiilor pentru a preveni  cazurile de discriminare, în special discriminarea în baza de gen. Participanții proiectului “Angajatorii pentru Anti-discriminare”, șefi și specialiști ai departamentului Resurselor Umane, au analizat aspectele actuale și cele de perspectivă în domeniul prevenirii, gestionării şi combaterii situaţiilor de discriminare care pot să apară la locul de muncă.

Proiectul “Angajatorii pentru Anti-discriminare” este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate”, România, „Asociaţia Businessului European” în R. Moldova şi „Reţeua Pactului Global Moldova”. Proiectul este susţinut financiar de către Fundaţia Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Importanţa implementării proiectului este evidenţiată prin faptul că rezultatul acestuia va contribui la facilitarea alinierii practicilor corporative din R. Moldova la cele europene, fapt ce va spori procesul de integrare europeană a ţării noastre.

În cadrul programului, reprezentanţii celor mai importante companiii din RM au participat la un curs de iniţiere orientat spre identificarea noţiunilor de discriminare şi diferenţierii de stereotipuri şi prejudecăţi; prevederile legale ce există în RM în domeniul anti-discriminării şi efectele care se produc asupra companiilor. Formatorii cursului au fost experţi renumiţi in domeniul vizat, Daniela Terzi-Barbaroşie şi Angelina Zaporojan-Pîrgari.

Pe parcursul zilei de training, specialiștii Departamentului de Resurse Umane, au discutat despre criteriile de discriminare cel mai frecvent întâlnite în companii și cum pot fi identificate situațiile cupotențial discriminatoriu la locul de muncă; cum se evaluează procedurileinterne de resurse umane din perspectiva practicilor anti-discriminării șiasigurarea respectării prevederilor de anti-discriminare.  Nu au lipsit nici discuțiile despre bunele practici în combaterea discriminării la nivelul R.Moldovei, precum și al Uniunii Europene.

Companiile participante care au fost și sunt sensibilizate de dimensiunea de gen sunt:

1.       Air Moldova SA;

2.       Coca-Cola Îmbuteliere Chișinau SRL;

3.       BC Moldova Agroinbank SA;

4.       Gas Natural Fenosa SA;

5.       OMF Microinvest SRL;

6.       Moldcell SA;

7.       BC FinComBank SA;

8.       ISC Prime Capital SRL;

9.       StarNet SRL;

10.   Avon Cosmetics SRL;

11.   Efes Vitanta Moldova Brewery SA;

12.   BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA;

13.   Glorinal SRL;

14.   Artima SA;

15.   Media Security SRL;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul a 4 module de instruire, ce urmează a fi implementate in perioada ianuarie – aprilie 2013, companiile participante vor beneficia de traininguri, consultanțăspecializată și coaching pe întreaga durată a programului dinpartea experților din România și Republica Moldova și vor avea posibilitatea să  elaboreze și să adopte politici interneîmbunătățite privind non-discriminarea în cadrul companiei în care activează.Cele mai bune practici vor fi oferite si altor companii  din Republica Moldova pentru a fi adoptate și implementate.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns