10 ONG-uri vor face pledoarie pentru egalitate de gen în alegerile locale 2011

10 ONG-uri vor face pledoarie pentru egalitate de gen în alegerile locale 2011

La 29 aprilie 2011, reprezentante şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale partenere de implementare ale proiectului „Pledoarie pentru egalitate de gen în alegerile locale 2011” au participat la atelierul de instruire „Integrarea dimensiunii de gen în implementarea proiectelor comunitare în cadrul alegerilor locale 2011”.

Proiectul respectiv este implementat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, în cadrul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte, cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene şi are drept scop de a contribui la respectarea şi promovarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în alegerile locale generale din 2011. Acest demers este promovat de CPD prin dezvoltarea spiritului participativ al femeilor şi implicarea activă a acestora în procesele decizionale, prin sporirea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu drept de vot privind importanţa aspectelor de gen în cadrul procesului electoral (platforme sensibile la dimensiunea de gen, angajamente asumate de candidaţi de a promova egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în politicile publice locale); monitorizarea şi evaluarea alegerilor locale din 2011 prin prisma dimensiunii de gen.

Parteneri locali în realizarea proiectului respectiv sunt 10 asociaţii obşteşti locale: ”Asociaţia psihologilor Tighina” cu sediul la Căuşeni, ”Tinerele femei Cernoleuca”,  r-nul Donduşeni, APP ”Chircăieşti”, r-nul Căuşeni, AO ”Eldorado”, s. Flocoasa, comuna Ciobalaccia, Cantemir, Centrul Multifuncţional de Educaţie, Informaţie, Cultură din or. Teleneşti, Centrul de Resurse pentru Tineri ”Amicus”, s. Cremenciug, r-nul Soroca, ”Femina Club”, or. Soroca, ”Satul meu – Ţiganca”, r-nul Cantemir, AO ”Eruditus”, s. Pănăşeşti, r-nul Străşeni, AO ”Mesagerii”, s. Chircani, comuna Cucoara, r-nul Cahul. Organizaţiile partenere au elaborat proiecte de mobilizare a alegătorilor şi promovare a egalităţii de gen, utilizând diverse forme de activitate: forumul candidaţilor, dezbateri, mese rotunde, campanii de mobilizare de la ”uşă la uşă” etc.
Urmărind scopul de a contribui la înţelegerea interacţiunii dintre procesul de participare comunitară şi egalitatea de gen la nivel comunitar, atelierul de instruire „Integrarea dimensiunii de gen în implementarea proiectelor comunitare în cadrul alegerilor locale 2011”a fost axat pe integrarea dimensiunii de gen în proiecte, pe necesitatea implicării ONG-urilor la nivel local în campanii de informare şi educaţie civică, activităţi novatoare pe care le pot organiza ONG-urile la nivel comunitar în perioada electorală.
Activităţile sesiunii de instruire au fost orientate spre aplicarea instrumentelor analizei de gen în perioada campaniei electorale, dezvoltarea capacităţilor organizaţionale şi expertiza pentru a promova egalitatea de gen la nivel comunitar, acesta şi fiind rezultatul pe termen lung al proiectului.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *