Publicaţii CPD

Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile nonguvernamentale

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale. Pentru o societate civilă sensibilă la gen” conţine date sintetice, de informare şi sensibilizare pentru cîteva teme fundamentale în domeniul egalităţii de gen, şi anume: CE este genul şi problematica de gen, DE CE este important să se integreze dimensiunea de gen în activitatea organizaţiilor non-guvernamentale şi CUM se poate realiza abordarea integratoare a genului în activităţile organizaţiilor non-guvernamentale. încît să poată iniţia sau continua schimbarea în interiorul organizaţiei, în vederea integrării dimensiunii de gen.

Şanse Elage în Procesul Electoral: Cazul Alegerilor Locale 2011

Lucrarea de faţă, reprezintă un studiu de caz al alegerilor locale generale din 2011, se înscrie într-o listă, deja impunătoare, de investigaţii realizate de autori la diferite scrutine din Republica Moldova, debutînd cu alegerile locale generale din 2007 şi continuînd cu cele parlamentare din 2009 şi 2010.

Şanse Egale în Procesul Electoral (Cazul Alegerilor Parlamentare 2009)

Intervenţia acestei lucrări constă în elucidarea gradului de implicare a femeilor în competiţia electorală, element fără de care este imposibil a discuta pe marginea reprezentării de facto în structurile edificate în rezultatul scrutinului. Drept cîmp experimental îl constituie alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.

Foaia de Parcurs privind respectarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în cadrul proceselor electorale din republica Moldova

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în colaborare cu partenerii săi a lansat în octombrie 2008 iniţiativa civică „Alianţa Progen – Alegeri 2009” cu scopul de a face pledoarie publică respectarea şi promovarea egalităţii de gen în alegerile parlamentare 2009.

Fenomenul hărţuirii sexuale în Republica Moldova

Lucrarea a fost elaborata in cadrul proiectului "Abordarea exhaustiva a fenomenului hartuirii sexuale", realizat de Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), cu suportul financiar al Institutului pentru o Societate Deschisa, New York si al Fundatiei SOROS-Moldova.

Ghid de Orientare Juridică

Ghidul de Orientare Juridica a aparut cu suportul financiar al Misiunii OSCE in Moldova si al Delegatiei Franceze a OSCE la Viena, in cadrul proiectului "Alfabetizarea juridica a populatiei". Informatiile si opiniile expuse in aceasta lucrare apartin autorilor si nu reflecta neaparat pozitia si politica finantatorilor.

Imaginea femeii şi a bărbatului în presa scrisă

Lucrarea a fost elaborata in cadrul proiectului "Monitorizarea promovarii egalitatii de gen in presa scrisa", implementat de ONG - Clubul pentru Sanse Egale "In doi", cu sprijinul financiar al Fundatiei Soros-Moldova. Opiniile expuse apartin autorilor si nu reprezinta neaparat pozitia finantatorului.

Mame şi Taţi pe nota "10"

Ghidul practic a fost elaborat in cadrul proiectului "Schimbind atitudini fata de munca copiilor", realizat de Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD) cu sprijinul financiar al Kerkinactie/Global Ministries, Olanda.

Schimbînd atitudinea faţă de munca copiilor

Ghidul practic a fost elaborat in cadrul proiectului "Schimbind atitudini fata de munca copiilor", realizat de Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), cu sprijinul financiar al Kerkinactie/Global Ministries, Olanda.

Şanse Egale în Procesul Electoral

CPD a derulat proiecte de succes pentru abilitarea economica a femeilor, pentru consolidarea pozitiei acestora in societate, cit si in vederea cresterii gradului de constientizare privind tratamentul egal al femeilor si barbatilor – ca cetateni cu drepturi egale, capabili sa si le revendice plenar. Sfera participarii politice a femeilor a devenit mai tirziu, unul dintre domeniile care sa ne preocupe, in speta, si in care sa ne implicam cu proiecte concrete, de cercetare, interventie, dar si de anvergura.

Rezultatele 81 - 90 din 92
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan