Projects - Year 2011
Year: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / All years

Capacity building and information activities and to design materials on gender equality and domestic violence

Posted: Tuesday, 08 November 2011

CPD experience in promoting gender equality

 

Women’s empowerment is one of the fundamental priorities for CPD. It is one of the main goals stated in CPD’s Development Strategy. CPD encouraged groups of women in the local communities to get together and become more active in promoting their rights. CPD is seen as a resource and assistance centre by varied group of population in Moldova (women, rural women, young women, unemployed women, etc.). CPD has extensive contacts and experience in working with groups of women from rural areas, many of whom created organizations that turned to be very successful.  As this, CPD developed an extended network of local partners (both NGOs and Local Authorities). In 2005, this informal network has been institutionalized by creation of the Alliance PasProGen (an alliance of NGOs that promote and share the principles of gender equality). CPD played a leading role in creating the Alliance that at the moment is up to 60 members and the Alliance works publicly as an entity for advocacy during some special initiatives, like Parliamentary Elections, Local elections etc. At the same time, CPD is very active at European, regional and international level, taking part in many networks and initiatives, such as International Gender Policy Network, Social Watch, Eastern Partnership NGO Forum, etc.

Goal and Objectives:

 

(I)Develop in a participatory manner, involving government and nongovernmental partners in developing

(1) quality standards for assisting service for male, domestic violence perpetrators,

(2) guidelines for mayors in assisting cases of domestic violence and

(3) guidelines for Local Public Authorities on implementation of the National Plan on Gender Equality.

Methodology:

 

 

The process of drafting and elaboration of the guidelines will be done in a participatory manner. CPD in partnership with the UNFBA and Ministry of Labor, Social Protection and Family will decide on a primary list of stakeholders that will be involved in consultation process. At minimum CPD will organize two rounds of consultation meetings where at first the principles and challenges that need to be addressed by the guidelines and on the second round selected stakeholders will be involved in debating the pre final draft of the guidelines.

(II) Carrying out training effort for :

(1) Gender Focal Points in Central Public Administration,

(2) Multidisciplinary team and

(3) Coordinators of district multidisciplinary teams.

 

Even though the training effort will target different groups of professionals and will address different topics, CPD will ensure that every training effort will follow specific steps to ensure that all targeted proffestional groups will be empowered by participating at the training activities. 

 

 


Other projects

Leadership Program for Rural Women in Moldova

Posted: Wednesday, 15 June 2011
A program implemented in partnership with Soros Foundation in Moldova aimed to encourage and develop leadership among rural women to successfully participate in the Local 2011 Elections. CPD provided practical training, consulting sessions and mentoring support for 60 women, most of which participated in the elections as candidates.

Watch Dog Lab

Posted: Tuesday, 05 April 2011
A project aiming to develop capacities among local NGOs to promote gender equality, women’s participation and good governance at the community level. A total of 14 NGOs participate in the project. CPD developed a special capacity assessment to develop specific capacity gaps among the selected organizations and helped them to develop midterm capacity development plans. Along with this CPD provided training, consultancy and financial support for all NGOs to make sure that capacity development plans are implemented. The project was supported financially by the US Embassy in Moldova.
GLOSSARY
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Gender Statistics
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan