Noutăţi şi evenimente

Solidaritate între generaţii!

Data publicării: Joi, 30 iulie 2020

Când vorbim de echipa „Eu şi comunitatea mea” din s. Frumuşica, com. Chioselia Mare, raionul Cahul, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră şi pe Alţii!” în faţă apar reprezentantele a două generaţii – Iuliana Uzun, lidera echipei şi Ecaterina Balaeş, căreia i-am putea spune lidera satului. Un tandem minunat care motivează şi inspiră oamenii din comunitate. Probabil, datorită relaţiei dintre aceste două persoane, care ştiu să se completeze, să se asculte şi să se audă una pe alta, echipa din Frumuşica, este una dintre cele mai inventive, fiind exemplu pentru alte echipe din Program: printre primele au început colectarea de fonduri, utilizând modalităţi creative de promovare a proiectului, implicând copii şi vârstnici. Ele au organizat prima dezbatere publică privind mobilizarea comunităţii la amenajarea parcului, apoiconsultare online a cetăţenilor cu privire la amenajarea acestui spațiu incluziv, accesibil pentru recreere, sport, activități social-culturale, prima instruire în aer liber pe timp de pandemie…

 • Cum aţi reuşit să creaţi echipa?

La sfârșitul anului 2018, când comuna Chioselia Mare a fost selectată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în calitate de partener al Programului de Mentorat, împreună cu fosta primară, Cealîcu Svetlana, am discutat prima componenţă a echipei, constituită iniţial din  5 persoane, 4 femei şi 1 bărbat. La instruirile organizate de CPD am studiat tehnici de consolidare a echipei, iar ca sarcină practică am avut creşterea numărului de persoane. În urma atelierelor de instruire organizate în comunitate, în echipă s-au înscris şi alte persoane. Eram deja 12. După dezbaterea publică echipa s-a completat cu încă 5 tineri. Astfel, la moment suntem 17: 11 femei şi 6 bărbaţi – 2 elevi, 2 studenţi, 5 pensionare, 2 educatoare, 3 mame tinere, 1 persoană cu dizabilitate, 1 proprietar de pământ, 1 şomeră. Pe măsură ce participăm la activităţi, nu doar membrii echipei, dar fiecare locuitor/oare ce vine alături de noi creşte şi se dezvoltă personal, acumulând noi cunoştinţe şi experienţă.

 • Echipa dvs. implementează proiectul comunitar „Implică-te în satul tău, schimbarea începe de la fiecare!” V-aţi confruntat cu multe bariere în derularea proiectului?

Identificarea problemei şi mobilizarea locuitorilor pentru a participa la primele instruiri planificate nu a fost un lucru uşor. Pentru cetăţeni, dar şi pentru noi, era ceva nou, necunoscut, deoarece acesta este primul proiect în localitate, care pune accent pe mobilizare şi participare.

O barieră serioasă, căzută peste noi, este pandemia de Covid-19, care a stopat pentru o perioadă de timp activităţile din cadrul proiectului. La moment, activităţile de amenajare a terenului se desfăşoară mai încet, deoarece voluntarii, încadraţi în câmpul muncii, trebuie să recupereze timpul nelucrat.

 • Cum aţi reuşit să mobilizaţi comunitatea? Prin ce metode?

Cea mai eficientă metodă este felul şi modul de a comunica cu fiecare Om în parte, de a convinge cât de importantă este problema şi implicarea fiecăruia în realizarea proiectului. E important ca fiecare să îndeplinească sarcini conform abilităţilor pe care le posedă şi să fie apreciat la justa valoare.

Am utilizat la maximum tradiţiile populare. Activitatea din cadrul proiectului: „Un colind pentru fiecare”, şezătoarea ,,De la lume adunate şi n-apoi la lume date”, iarmarocul de colectare de fonduri prin vânzarea bucatelor tradiționale ş.a. au trezit interesul cetăţenilor, i-au făcut să fie mai receptivi, să privească lucrurile altfel.

Cei mai activi voluntari sunt reprezentanţii familiilor cu mulţi copii, social vulnerabile, ai altor confesiuni… Ei sunt cei mai înţelegători, mai buni la suflet şi săritori la nevoie. Eu îşi doresc schimbare şi sunt gata să participe la schimbare!

Într-o echipă este foarte importantă colaborarea  dintre generaţii: au ce învăţa unii de la alţii.

 • Ce aţi reuşit să învăţaţi în această perioadă?

Am învăţat să fim mai creativi/e, liberi/e în exprimare, curajoşi/oase, să nu cedăm, dar să continuăm să ducem lucrul la bun sfârșit. Mobilizarea zi de zi a comunităţii ne face să fim puternici/e. tolerante/ţi, să ne implicăm în realizarea şi a altor probleme.

Atuul echipei noastre este omniprezenţa dnei Ecaterina Balaeş, o persoană cu mare autoritate în sat,  cu multă înţelepciune şi mare experienţă. Comunicând zilnic cu dnei, am devenit şi eu mai înţelegătoare, am deprins arta convingerii. Acum sunt mai sociabilă, punctuală, responsabilă. Dnei ne învaţă pe toate şi pe toţi să fim mai activi, să apreciem voluntariatul, oamenii şi baştina. Ea este sufletul echipei şi cheia succesului.

 • Cu ce realizări vă mândriţi?

Locuitorii satului Frumuşica au donat surse financiare în valoare de peste 20.000 mii lei, contribuţia monetară a comunităţii fiind planificată în număr de circa 9.000 de lei.

Graţie cursului de instruire la subiectul „Buna Guvernare prin Mobilizare Incluzivă”, mai mulţi membri/e ai echipei, au început să participe la şedinţele consiliului local. Acesta este exemplu de urmat pentru tinerii din echipă care, sperăm, se vor implica serios în procesele decizionale din comunitate.

 • Ce aţi putea spune despre relaţia de mentorat?

O mentoră bine potrivită e un mare noroc. Doamna Tatiana Seredenco, e cunoscută în raionul Cahul, ştiam că avem ce învăţa de la dnei. Când am rugat-o să mentoreze echipa noastră, dna Tatiana a acceptat cu o condiţie: „va fi dificil, dar… realizăm proiectul până la final…” La început de cale marea provocare a membrilor echipei era: “Cum o să vorbim noi cu oamenii, cum o să comunicăm cu ei, cum să facem să nu ne tremure vocea, cum să avem încredere în sine şi în cauza noastră?”. Mulţumim mentorei noastre pentru faptul că ne este alături şi ne susţine necondiţionat şi răspunde la toate întrebările ce ne frământă.

 • Cât de importante sunt asemenea proiecte pentru comunitate?

Asemenea proiecte sunt gura de aer proaspăt pentru o comunitate: schimbă mentalităţi, modul de a gândi, acceptă activităţi de voluntariat, dezvoltă dorinţa de a face o schimbare, cultivă responsabilitatea, creativitatea.

În plan personal acest proiect ne-a schimbat viziunea, am învăţat multe lucruri noi, a apărut dorinţa de a participa la rezolvarea şi altor probleme din comunitate, cunoaştem oameni noi cu multă experienţă. Am devenit vizibile în comunitate, ne bucurăm de respect, Concetăţenii văd în noi o echipă unită care nu se va opri aici!

Totodată, paralel cu proiectul, la iniţiativa dnei Ecaterina Balaeş am iniţiat acţiunea civică „Din suflet pentru suflet” având ca scop: 1. dotarea a două odăi din incinta bisericii cu mese şi scaune pentru pomenirea răposaților şi 2. repararea, amenajarea, construirea unui cuptor, crearea condițiilor (apeduct, canalizare, energie electrică) în două odăi din fosta grădiniță veche pentru pregătirea bucatelor la diverse ceremonii.Astfel, asemenea proiecte schimbă comunitatea, care pas cu pas, zi de zi, începe să îşi decidă destinul.

Proiectul este realizat în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă (componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”), implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.


Alte articole

MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate și ale celor neangajate

Data publicării: Miercuri, 25 noiembrie 2020
Asigurarea egalității de gen pe piața muncii este un proces continuu ce trebuie respectat în raporturile de muncă. Cu toate acestea, constatăm că, politicile publice conexe sectorului muncii încă nu au generat rezultatele stabilite pentru depășirea inegalităților de gen pe piața muncii.Analizând situația la nivel național sub aspectul implicării femeilor și bărbaților în câmpul muncii, încă se observă discrepanțe majore care provoacă efecte negative asupra bunăstării și independenței financiare, în special în rândul femeilor. Ne referim aici la diferențele de gen în ocupare, în activitate economică, în reprezentarea tinerilor în grupul NEET și, sigur că, în remunerare.

Tinerii din Volovița aduc schimbarea!

Data publicării: Luni, 23 noiembrie 2020
”În cadrul proiectului comunitar "Tinerii – adepți ai schimbării” ne-am propus să sensibilizăm reprezentanții APL, ai instituțiilor publice, populația în general referitor la soluționarea unei probleme comunitare și anume, implicarea slabă a tinerilor în viața comunitară, în procesul decizional, în activitățile social-culturale din localitate.

Extinderea concursului privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj de opinie privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic

Data publicării: Marţi, 17 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță extinderea competiției deschise în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic. Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Proiectul este realizat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile.

Ghid pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice

Data publicării: Marţi, 17 noiembrie 2020
Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de adoptarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea inegalităților existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un impact pozitiv asupra situației lor.

Concurs privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj de opinie privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic

Data publicării: Luni, 09 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță competiție deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic. Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Proiectul este realizat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile.

”Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori”

Data publicării: Vineri, 06 noiembrie 2020
În contextul implementării Strategiei privind Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați pentru anii 2017-2021, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), au convenit în implementarea activităților ce vor contribui la realizarea Obiectivului specific 1.2. Armonizarea legislației naționale la standardele europene privind plata egală pentru muncă egală și de valoare egală, aria de intervenție „Piața muncii și disparitățile salariale de gen”. Piața muncii din Moldova se caracterizează prin decalaje de gen pronunțate care se reflectă negativ asupra femeilor, în majoritatea cazurilor. Drept indicatori pentru analiza acestor decalaje pot fi abordate situația prezenței femeilor şi a mamelor pe piața muncii, în comparație cu cea a bărbaților şi taților, şi ponderea femeilor și a bărbaților încadrați în realizarea responsabilităților familiale. În ultimii ani, la nivel naţional au fost adoptate o serie de prevederi ce au avut drept scop facilitarea accesului părinţilor la piaţa muncii. Printre documentele de politici publice ajustate se enumeră (i) Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale, prin intermediul căreia, în 2018, a fost modificată formula de oferire a indemnizației pentru creșterea copilului (actualmente sunt două opţiuni disponibile la alegerea părinţilor) și (ii) Codul Educației, prin care s-a modificat vârsta de încadrare a copiilor la creșe (0-2 ani) și la grădinițe (2-6/7 ani), dar și prin care s-a decis asupra faptului că Guvernul va elabora și aproba Programul de extindere a serviciilor de creșă, până în 2020. În pofida acestor modificări legislative, părinţii încă se confruntă cu dificultăți de a beneficia de noile amendamente, din cauza unui număr mic de instituții care ar oferi servicii de educație ante-preșcolară care să corespundă cu standardele de sănătate şi educare a copiilor. Prin urmare, ȋn perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020, CPD, împreună cu experții naționali Vadim Vieru, expert legal, Veronica Sirețeanu, expertă în domeniul fiscalității, Luminița Suveică, expertă în domeniul sanitar și Liliana Posțan, expertă în domeniul educațional au elaborat analiza ”Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori”.

Entuziaştii din Fîrlădeni

Data publicării: Miercuri, 04 noiembrie 2020
Procesele prin care trec echipele comunitare în afirmarea lor ca factori importanți în comunitate sunt identice de la o localitate la alta, dar au și unele momente specifice, care le disting. Dacă doriţi să trăiţi atmosfera ce domneşte în echipa din Fîrlădeni, dacă doriţi să vă molipsiţi de optimism şi pasiune, să faceţi cunoştinţă cu oameni inspiraţi care ştiu să se mobilizeze pentru a face schimbări în comunitate, a crea un mediu favorabil şi securizat pentru dezvoltarea fizică a 160 de elevi din ciclul primar şi 50 de preşcolari, vizitaţi pagina echipei https://www.facebook.com/iustin.cucovici

Concurs de achizitii privind selectarea unei companii ce oferi servicii tipografice

Data publicării: Luni, 02 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii care să presteze servicii de machetare şi tipografie a studiului ”Valoarea convențională a egalității de gen în cîmpul muncii din perspectiva angajatorilor, a persoanelor angajate și a celor neangajate”, în cadrul programului „Abilitarea Economică a Femeilor”, ce este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cooperare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Suedia și UN Women.

APEL către Deputații Parlamentului Republicii Moldova în vederea înregistrării unor modificări legislative pentru prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă

Data publicării: Luni, 26 octombrie 2020
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, Centrul de Drept al Femeilor și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, face apel către toți deputații/toate deputatele să înregistreze un proiect de lege pentru completarea unor acte legislative cu prevederi în domeniul prevenirii și examinării/soluționării hărțuirii sexuale la locul de muncă.

Echipa „Valea Dragă” - pilon al dezvoltării comunitare

Data publicării: Vineri, 23 octombrie 2020
Incluziunea socială este un deziderat al satului Andruşul de Sus, Cahul, asta se vede şi prin activitatea echipei comunitare „Valea Dragă”, care implementează un proiect de dezvoltare comunitară cu denumirea „Motivația aduce mișcare, mișcarea aduce viață”. În discuţia cu energica coordonatoare de proiect Ecaterina Călin, am aflat mai multe despre spiritul acestei echipe, care, începând realizarea proiectului până la pandemie, şi l-a menţinut şi pe perioada restricţiilor şi pericolelor de infectare.

Rezultatele 1 - 10 din 341
GLOSAR
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan