Noutăţi şi evenimente

Anunţ de lansare a concursului pentru participare la Programul de Granturi Individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local

Data publicării: Marţi, 28 iulie 2020
Descarcă fişier: formular aplicare pgi sdc final.doc (475KB)

INFORMAŢII GENERALE

Programul de Granturi  Individuale este parte a  proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

SCOPUL ȘI OBIECTIVUL PROGRAMULUI DE GRANTURI INDIVIDUALE

Programul de granturi individuale va sprijini:

 • formarea şi dezvoltarea capacităților de leadership în domeniul bunei guvernări la nivel local,
 • crearea oportunităţilor de dezvoltare a abilităţilor de analiză a politicilor locale din perspectiva incluziunii,
 • promovarea perspectivei de egalitate și incluziune în procesul de dezvoltare a comunități sau a raionului.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Programul de granturi individuale este destinat în exclusivitate locuitorilor din raioanele Cahul, Căuşeni şi Soroca, partenere ale prezentului proiect.

Programul se adresează în special persoanelor din grupuri subreprezentate (femei și bărbați, vârstnici, tineri, persoane cu dizabilități, alte etnii).

Sunt încurajate să participe persoane care: (i) optează pentru leadership şi dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local, (ii) doresc să promoveze politici publice locale pentru dezvoltare incluzivă, (iii) posedă spirit civic dezvoltat, (iv)demonstrează disponibilitate pentru acţiuni de mobilizare comunitară şi advocacy la nivel comunitar.

Vor fi selectate 15 persoane (aproximativ câte 5 din fiecare raion). Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), în parteneriat cu Fundația Est-Europeană (FEE), vor opta ca selecţia beneficiarilor să fie deschisă, corectă şi incluzivă între bărbaţi şi femei, care reprezintă diverse categorii de cetăţeni sau organizaţii ce fac pledoarie pentru incluziune şi tratament egal.

DURATA și CONȚINUTUL PROGRAMULUI

Programul de granturi individuale intenționăm să îl demarăm la 1 octombrie 2020 pe o durată de aproximativ 8-10 luni.

Programul prevede:

 • Cel puțin 3 instruiri organizate de CPD,
 • Sesiuni online de sprijin, inclusiv consultări individuale,
 • Ateliere organizate în fiecare raion,
 • Eveniment de finalizare a Programului de granturi individuale.

Participanţii/participantele vor descoperi individual surse de instruire, vor elabora documente de analiză a politicilor cu recomandări pentru autoritățile publice locale, contribuind astfel la dezvoltarea comunitară incluzivă.

Programul va facilita, de asemenea, crearea unei rețele informale de absolvenți, care va fi corelată cu     activitățile rețelelor de organizații incluzive.

SUBIECTE RELEVANTE STUDIULUI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE GRANTURI INDIVIDUALE:

Vor fi susţinute propuneri /planuri de acţiuni care vor aborda aspecte ale Bunei Guvernări sau de Incluziune ori ambele în următoarele domenii:

protecţia mediului/ecologie, educație, prestare a unor servicii (comunitare, sociale), asigurare a drepturilor copilului, amenajarea teritoriului, stoparea violenţei domestice şi sociale.

CPD este deschis să susțină și alte subiecte de interes ale participantului/participantei la concurs.

NU VOR FI FINANŢATE ȘI SUSȚINUTE

Propuneri care presupun:

(1) ajutor umanitar; (2) activităţi politice şi de partid; (3) activităţi religioase; (4) activităţi care nu contribuie la realizarea scopului programului de granturi individuale; (4) proiecte de organizare a evenimentelor singulare (foruri, conferinţe, competiţii sportive etc.).

BUGET:

Participanţii şi participantele selectați/te vor beneficia de un grant unic în valoare de 10,000.00 MDL, oferit în două tranșe într-o perioadă de 8 - 10 luni  (octombrie 2020 – aprilie 2021).

Grantul va fi destinat pentru: 1. Acoperirea costurilor de transport şi de comunicare, 2. Acoperirea costurilor pentru cercetare (rechizite de birou, stiker, programe soft, alimentare, taxe de participare la instruiri), 3. Acoperirea costurilor pentru crearea de reţele şi mobilizarea membrilor comunităţii (pauze de cafea, invitarea unui expert), 4. Acoperirea costurilor pentru dezvoltarea personală şi a abilităţilor de liderism (manuale, literatură metodică) 5. Acoperirea altor costuri relevante în procesul de stagiu.  

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII DE PARTICIPARE

Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt rugate să prezinte dosarul de participare:

·     CV-ul (max. 2 pagini);

·     Formularul de aplicare (anexat la acest anunt).

(!)Candidatul/candidata va acorda o atenție deosebită procesului de completare a formularului, care constituie o schiță a planului de acţiuni, pe care şi-l propune spre realizare pentru a-şi dezvolta capacitățile în domeniul bunei guvernări la nivel local. Candidatul/candidata acceptat/ă, va continua lucrul, având la bază acest plan inițial de acţiuni, care  trebuie să fie pragmatic, consistent şi relevant (vezi mai jos criteriile de evaluare).

PROCEDURA ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Toate aplicările pentru grant individual vor fi evaluate de un grup format din 3-5 experți, care vor examina fiecare formular de participare în baza criteriilor expuse în Anexa 1.

Punctajul minim pentru acordarea grantului – 35 de puncte. În caz că numărul de persoane care a acumulat acest punctaj va fi mic, echipa CPD va organiza interviuri cu participanţii /participantele care au obţinut mai puţin de 35 de puncte, în ordine descrescândă. După caz, CPD va solicita documente adiționale.

DETALII SUPLIMENTARE

1. CPD va încheia contracte şi va discuta toate detaliile, financiare şi de alt gen, cu fiecare participant/ă în parte.

2. CPD va monitoriza progresul participantelor/participanților prin vizite de documentare, convorbiri telefonice, online şi prin alte modalităţi.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 15 august 2020. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele care au acumulat numărul necesar de puncte şi cele selectate pentru interviu.

Formularul de aplicare la concurs şi CV-ul vor fi expediate în format electronic în adresa echipei de proiect, Galina Precup, gaprecup@hotmail.com şi Olga Sîrbu, olga.sirbu.cpd@gmail.com cu mențiunea „CONCURS DE GRANTURI INDIVIDUALE”. Dosarul va fi expediat până la data de 15 august 2020.

 

ANEXA 1

PROGRAM DE GRANTURI INDIVIDUALE

 Criteriile de Evaluare a dosarului pentru acordarea grantului individual

Nr.

Criteriu de Evaluare

Punctaj Maxim

1

Pragmatism

Cât de real este ca în perioada de 8-10 luni participantul/a să realizeze Planul de acţiuni asumat? E posibil în acest răstimp de realizat progrese reale?

 

 

20

 

2

Consistenţă

Cât de mult componentele planului de acţiuni – dezvoltare personală şi domeniul politicilor publice - sunt legate într-un mod logic între ele?

Cât de mult se consolidează reciproc sau se contrazic?

10

3

Relevanţă

Care este relevanţa subiectului abordat şi cât de mult corespunde necesităţilor APL şi cetăţenilor?

15

4

Motivare

Cât de motivată este persoana pentru acest domeniu?

15

Punctaj total

60

 Punctajul minim pentru acordarea Grantului va fi de 35 de puncte din 60. Comisia de evaluare poate condiţiona acordarea Grantului în cazul în care există perspectivă pentru îmbunătăţirea planului de acțiuni.


Alte articole

MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate și ale celor neangajate

Data publicării: Miercuri, 25 noiembrie 2020
Asigurarea egalității de gen pe piața muncii este un proces continuu ce trebuie respectat în raporturile de muncă. Cu toate acestea, constatăm că, politicile publice conexe sectorului muncii încă nu au generat rezultatele stabilite pentru depășirea inegalităților de gen pe piața muncii.Analizând situația la nivel național sub aspectul implicării femeilor și bărbaților în câmpul muncii, încă se observă discrepanțe majore care provoacă efecte negative asupra bunăstării și independenței financiare, în special în rândul femeilor. Ne referim aici la diferențele de gen în ocupare, în activitate economică, în reprezentarea tinerilor în grupul NEET și, sigur că, în remunerare.

Tinerii din Volovița aduc schimbarea!

Data publicării: Luni, 23 noiembrie 2020
”În cadrul proiectului comunitar "Tinerii – adepți ai schimbării” ne-am propus să sensibilizăm reprezentanții APL, ai instituțiilor publice, populația în general referitor la soluționarea unei probleme comunitare și anume, implicarea slabă a tinerilor în viața comunitară, în procesul decizional, în activitățile social-culturale din localitate.

Extinderea concursului privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj de opinie privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic

Data publicării: Marţi, 17 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță extinderea competiției deschise în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic. Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Proiectul este realizat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile.

Ghid pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice

Data publicării: Marţi, 17 noiembrie 2020
Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de adoptarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea inegalităților existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un impact pozitiv asupra situației lor.

Concurs privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj de opinie privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic

Data publicării: Luni, 09 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță competiție deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic. Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Proiectul este realizat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile.

”Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori”

Data publicării: Vineri, 06 noiembrie 2020
În contextul implementării Strategiei privind Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați pentru anii 2017-2021, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), au convenit în implementarea activităților ce vor contribui la realizarea Obiectivului specific 1.2. Armonizarea legislației naționale la standardele europene privind plata egală pentru muncă egală și de valoare egală, aria de intervenție „Piața muncii și disparitățile salariale de gen”. Piața muncii din Moldova se caracterizează prin decalaje de gen pronunțate care se reflectă negativ asupra femeilor, în majoritatea cazurilor. Drept indicatori pentru analiza acestor decalaje pot fi abordate situația prezenței femeilor şi a mamelor pe piața muncii, în comparație cu cea a bărbaților şi taților, şi ponderea femeilor și a bărbaților încadrați în realizarea responsabilităților familiale. În ultimii ani, la nivel naţional au fost adoptate o serie de prevederi ce au avut drept scop facilitarea accesului părinţilor la piaţa muncii. Printre documentele de politici publice ajustate se enumeră (i) Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale, prin intermediul căreia, în 2018, a fost modificată formula de oferire a indemnizației pentru creșterea copilului (actualmente sunt două opţiuni disponibile la alegerea părinţilor) și (ii) Codul Educației, prin care s-a modificat vârsta de încadrare a copiilor la creșe (0-2 ani) și la grădinițe (2-6/7 ani), dar și prin care s-a decis asupra faptului că Guvernul va elabora și aproba Programul de extindere a serviciilor de creșă, până în 2020. În pofida acestor modificări legislative, părinţii încă se confruntă cu dificultăți de a beneficia de noile amendamente, din cauza unui număr mic de instituții care ar oferi servicii de educație ante-preșcolară care să corespundă cu standardele de sănătate şi educare a copiilor. Prin urmare, ȋn perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020, CPD, împreună cu experții naționali Vadim Vieru, expert legal, Veronica Sirețeanu, expertă în domeniul fiscalității, Luminița Suveică, expertă în domeniul sanitar și Liliana Posțan, expertă în domeniul educațional au elaborat analiza ”Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori”.

Entuziaştii din Fîrlădeni

Data publicării: Miercuri, 04 noiembrie 2020
Procesele prin care trec echipele comunitare în afirmarea lor ca factori importanți în comunitate sunt identice de la o localitate la alta, dar au și unele momente specifice, care le disting. Dacă doriţi să trăiţi atmosfera ce domneşte în echipa din Fîrlădeni, dacă doriţi să vă molipsiţi de optimism şi pasiune, să faceţi cunoştinţă cu oameni inspiraţi care ştiu să se mobilizeze pentru a face schimbări în comunitate, a crea un mediu favorabil şi securizat pentru dezvoltarea fizică a 160 de elevi din ciclul primar şi 50 de preşcolari, vizitaţi pagina echipei https://www.facebook.com/iustin.cucovici

Concurs de achizitii privind selectarea unei companii ce oferi servicii tipografice

Data publicării: Luni, 02 noiembrie 2020
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii care să presteze servicii de machetare şi tipografie a studiului ”Valoarea convențională a egalității de gen în cîmpul muncii din perspectiva angajatorilor, a persoanelor angajate și a celor neangajate”, în cadrul programului „Abilitarea Economică a Femeilor”, ce este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cooperare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Suedia și UN Women.

APEL către Deputații Parlamentului Republicii Moldova în vederea înregistrării unor modificări legislative pentru prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă

Data publicării: Luni, 26 octombrie 2020
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, Centrul de Drept al Femeilor și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, face apel către toți deputații/toate deputatele să înregistreze un proiect de lege pentru completarea unor acte legislative cu prevederi în domeniul prevenirii și examinării/soluționării hărțuirii sexuale la locul de muncă.

Echipa „Valea Dragă” - pilon al dezvoltării comunitare

Data publicării: Vineri, 23 octombrie 2020
Incluziunea socială este un deziderat al satului Andruşul de Sus, Cahul, asta se vede şi prin activitatea echipei comunitare „Valea Dragă”, care implementează un proiect de dezvoltare comunitară cu denumirea „Motivația aduce mișcare, mișcarea aduce viață”. În discuţia cu energica coordonatoare de proiect Ecaterina Călin, am aflat mai multe despre spiritul acestei echipe, care, începând realizarea proiectului până la pandemie, şi l-a menţinut şi pe perioada restricţiilor şi pericolelor de infectare.

Rezultatele 1 - 10 din 341
GLOSAR
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan