Noutăţi şi evenimente

Proiectul ”Scuar pentru Balacea” un un exemplu concludent de mobilizare comunitară și participare incluzivă

Data publicării: Joi, 08 octombrie 2020

Navigând pe internet, am observat pe site-ul  ziuadeazi.md, un titlu care ne-a intrigat: „Cu ajutorul cetățenilor, o toloacă din comuna Zîrnești, raionul Cahul, se transformă în scuar”. Am înţeles imediat că este vorba despre echipa comunitară „Zârneşti +”, care implementează în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă proiectul ”Scuar pentru  Balacea”. Ne-am bucurat mult  că succesele acestei echipe, au devenit cunoscute întregului raion.

Însă mare a fost surpriza când un coleg din program ne-a expediat poza aceluiaşi articol, tipărit în gazeta raională „Unghiul” din Ungheni. Deci, iniţiativa echipei comunitare şi a liderei  Natalia Bazan  din Zîrneşti a trezit interesul, deoarece oferă un exemplu concludent de mobilizare comunitară,  participare incluzivă, parteneriat autentic, de decizie, muncă şi succes comun.

Proiectul este implementat de mai mulţi parteneri: cetăţeni, echipa comunitară, instituţii publice din comunitate,2 asociaţii obşteşti (”Generația  Nouă” și ”Egreta” din com. Zîrnești) şi, desigur,  APL.  Iar experienţa demonstrează că atunci când există deschidere din partea APL, cetăţenii devin activi, capătă încredere, înţeleg rolul lor în procesele decizionale şi devin interesaţi de a participa la schimbare şi guvernare locală. Grupul nostru comunitar, la final de proiect, va elabora şi înainta către APL un demers pentru a fi înregistrat în calitate de parte interesată în procesul decizional în comunitate.

Cel mai bine şi mai uşor comunitatea se solidarizează în jurul unei idei de interes comun. Şi acest interes l-a constituit crearea condițiilor sigure și proactive pentru activități fizice, de recreere și integrare a 42 de copii și adolescenți din mahalaua ”Balacea”. Cândva această mahala a fost centrul  satului, dar odată cu dezvoltarea şi reconstruirea  comunei, centrul s-a deplasat la 2 km de ei. Iar acest sector, unde locuiesc moldoveni şi romi, a rămas marginalizat.

Tocmai atunci când echipa discuta cu locuitorii celor trei sate din comună (Zîrnești, Tretești și Paicu) pentru a identifica ce problemă să abordăm,–îşi aminteşte dna Natalia Bazan, –la consiliul local a parvenit o solicitare de la locuitorii mahalalei ”Balacea” de a amenaja  în  această zonă un scuar ca spațiu de recreere pentru copii și maturi. În această mahala locuiesc 31 de familii, dintre care 42 copii, iar în apropiere există  un teren de 0,1576 ha, unde copiii și părinții lor își petrec timpul  liber, dar  uneori siguranța și securitatea  acestora  este afectată în timpul jocurilor. Aşa a apărut proiectul nostru.

Dar până a ajunge să amenajăm scuarul am investit mult în echipă. În aceasta şi constă ajutorul mentorei noastre, Nadejda Dobândă, directoarea gimnaziului din localitate, care a sprijinitorganizarea activităților principale ale proiectului, a oferit consultanță privind dezvoltarea profesională și personală a membrilor echipei și în relaționarea echipei cu reprezentanții APL. Acum nucleul echipei este nu doar numeros (13 persoane), dar și incluziv: 7 femei şi 6 bărbaţi; 4 tineri, 3 persoane în etate; 2 persoane cu nevoi speciale, iar 2 de alte etnii. Astfel, noi cunoaştem destul de bine problemele tuturor categoriilor de cetăţeni. Noi credem că acest proiect este, în fond, o investiție în oameni, fapt ce garantează că echipa îşi va menţine statutul, va continua să ofere beneficii locuitorilor comunei pentru un timp îndelungat. Scuarul cu teren de joacă va fi folosit de mai multe generații de copii, iar echipamentele funcționale vor oferi un loc de joacă și recreere modern și în siguranță. După implementarea proiectului, scuarul va fi supravegheat și întreținut de către APL, iar 5 locuitori  ai  mahalalei ”Balacea” vor mobiliza vecinii la acțiuni de îngrijire a scuarului, păstrării utilajului și reparației, în caz de necesitate.

Iar noi, care ne-am molipsit de spirit de activism, am elaborat deja alte proiecte, la fel axate pe consolidarea bunei guvernări la nivel local şi dezvoltare comunitară. Aşteptăm deciziile finanţatorilor, dar oricum, cred că putem afirma: activitatea noastră în această perioadă poate fi calificată drept o “istorie de succes”. Deşi încă lucrările continuă, rezultatele sunt deja vizibile.

Unul din argumentul acestei afirmaţii: condiție obligatorie în cadrul Programului era contribuția oamenilor din sat, participarea comunității în procesul de luare a deciziilor și dezvoltarea spiritului civic și de voluntariat. Sătenii trebuiau să colecteze 4.670 de lei, s-au adunat bani de două ori mai mult. Ne-a susţinut şi diaspora. Localnicii au ajutat care şi cum au putut. Unii au donat bani, alții au venit cu forță de muncă, cu sfaturi. Nimeni nu a fost indiferent. Aceasta şi ne face să mergem mai departe în această muncă pentru că deja ştim: nu suntem singuri.

 

Proiectul comunitar este realizat prin Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.


Alte articole

Echipa „Valea Dragă” - pilon al dezvoltării comunitare

Data publicării: Vineri, 23 octombrie 2020
Incluziunea socială este un deziderat al satului Andruşul de Sus, Cahul, asta se vede şi prin activitatea echipei comunitare „Valea Dragă”, care implementează un proiect de dezvoltare comunitară cu denumirea „Motivația aduce mișcare, mișcarea aduce viață”. În discuţia cu energica coordonatoare de proiect Ecaterina Călin, am aflat mai multe despre spiritul acestei echipe, care, începând realizarea proiectului până la pandemie, şi l-a menţinut şi pe perioada restricţiilor şi pericolelor de infectare.

SELECTAREA COMPANIEI CE VA OFERI SERVICII TIPOGRAFICE

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi servicii de editare, machetare și tipografie a ”Ghidului pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice”.

Concurs de achizitii privind selectarea unei companii ce va furniza birotică

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi birotică pentru organizarea instruirilor în vederea abilitării reprezentanților din cadrul MAI și MA în implementarea regulamentului de prevenire și combatere a fenomenului de hărțuire sexuală la locul de muncă.

5 Universități din Moldova vor lupta cu fenomenul hărțuirii sexuale în universități.

Data publicării: Marţi, 22 septembrie 2020
În perioada februarie 2020 – iulie 2022, Fundația Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, implementează proiectul „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanţat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile. Un studiu realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare arată că femeile adesea se confruntă cu diferite forme de discriminare și hărțuire sexuală, circa 20% din aceste cazuri având loc în instituțiile de învățământ superior. Din acest motiv, unul din obiectivele de bază ale proiectului țintește spre sporirea capacității a cinci universități din Moldova de a preveni și combate hărțuirea sexuală.

Anunț privind selectarea unei companii de transport

Data publicării: Vineri, 04 septembrie 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concursul de selectare a unei companii ce va presta servicii de transport ȋn cadrul proiectului „Parteneriate pentru împuternicirea tinerilor”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Echipa comunitară „Pro Dezvoltare” - despre proiect, oameni și relația de mentorat

Data publicării: Joi, 03 septembrie 2020
Satele Țepilova și Ocolina, cu o populație de 1800 de locuitori, dintre care circa 120 de copii cu vârste între 5-10 ani, fac parte din aceeaşi comună. În ambele sate activează câte o instituție de educație timpurie, frecventate de 32 de copii de 5-6 ani. Şcoală primară, în care învaţă 24 de elevi, este doar în Ocolina. Ceilalți copii sunt înmatriculați în școala de circumscripție din mun. Soroca. Echipa comunitară „Pro Dezvoltare”, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră și pe Alții!”, după ce a discutat cu cetăţenii, a constatat că tot mai multe familii se confruntă cu organizarea timpului de după orele de școală a copiilor, care sau sunt singuri acasă în fața calculatorului, limitând-și dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală, sau se află în stradă, fiind expuși diferitor pericole. Astfel, a apărut ideea proiectului „Educație pentru viitoarea generație”, prin care echipa şi-a propus crearea unor servicii noi în cadrul bibliotecilor sătești, devenite în ultimul timp centre moderne de prestare a serviciilor. Crearea condițiilor pentru ocuparea timpului liber a copiilor constituie o premisă pentru creşterea şi educarea lor într-un mediu educaţional protejat.

Solidaritate între generaţii!

Data publicării: Joi, 30 iulie 2020
Când vorbim de echipa „Eu şi comunitatea mea” din s. Frumuşica, com. Chioselia Mare, raionul Cahul, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră şi pe Alţii!” în faţă apar reprezentantele a două generaţii – Iuliana Uzun, lidera echipei şi Ecaterina Balaeş, căreia i-am putea spune lidera satului. Un tandem minunat care motivează şi inspiră oamenii din comunitate. Probabil, datorită relaţiei dintre aceste două persoane, care ştiu să se completeze, să se asculte şi să se audă una pe alta, echipa din Frumuşica, este una dintre cele mai inventive, fiind exemplu pentru alte echipe din Program: printre primele au început colectarea de fonduri, utilizând modalităţi creative de promovare a proiectului, implicând copii şi vârstnici. Ele au organizat prima dezbatere publică privind mobilizarea comunităţii la amenajarea parcului, apoi consultare online a cetăţenilor cu privire la amenajarea acestui spațiu incluziv, accesibil pentru recreere, sport, activități social-culturale, prima instruire în aer liber pe timp de pandemie…

Anunţ de lansare a concursului pentru participare la Programul de Granturi Individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local

Data publicării: Marţi, 28 iulie 2020
Programul de Granturi Individuale este parte a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Impactul crizei pandemice provocate de virusul COVID-19 asupra egalității de gen (Comunicat)

Data publicării: Marţi, 16 iunie 2020
Astăzi, 16 iunie 2020, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și UN Women Moldova prezintă rezultatele cercetării privind impactul COVID-19 asupra vieții sociale și economice din perspectiva egalității de gen. Analiza de față vine să identifice efectele răspândirii pandemiei asupra femeilor și bărbaților, punând în evidență necesitățile specifice ale acestora pe termen scurt și lung, dar și modul în care femeile și bărbații au răspuns noilor provocări și schimbări în sfera socială și economică. În mod special, analiza relevă impactul crizei provocate de pandemie asupra rolurilor de gen, dar și asupra împuternicirii femeilor.

Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”

Data publicării: Luni, 11 mai 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII””. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

Rezultatele 1 - 10 din 332
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan