Noutăţi şi evenimente

Solidaritate între generaţii!

Data publicării: Joi, 30 iulie 2020

Când vorbim de echipa „Eu şi comunitatea mea” din s. Frumuşica, com. Chioselia Mare, raionul Cahul, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră şi pe Alţii!” în faţă apar reprezentantele a două generaţii – Iuliana Uzun, lidera echipei şi Ecaterina Balaeş, căreia i-am putea spune lidera satului. Un tandem minunat care motivează şi inspiră oamenii din comunitate. Probabil, datorită relaţiei dintre aceste două persoane, care ştiu să se completeze, să se asculte şi să se audă una pe alta, echipa din Frumuşica, este una dintre cele mai inventive, fiind exemplu pentru alte echipe din Program: printre primele au început colectarea de fonduri, utilizând modalităţi creative de promovare a proiectului, implicând copii şi vârstnici. Ele au organizat prima dezbatere publică privind mobilizarea comunităţii la amenajarea parcului, apoiconsultare online a cetăţenilor cu privire la amenajarea acestui spațiu incluziv, accesibil pentru recreere, sport, activități social-culturale, prima instruire în aer liber pe timp de pandemie…

 • Cum aţi reuşit să creaţi echipa?

La sfârșitul anului 2018, când comuna Chioselia Mare a fost selectată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în calitate de partener al Programului de Mentorat, împreună cu fosta primară, Cealîcu Svetlana, am discutat prima componenţă a echipei, constituită iniţial din  5 persoane, 4 femei şi 1 bărbat. La instruirile organizate de CPD am studiat tehnici de consolidare a echipei, iar ca sarcină practică am avut creşterea numărului de persoane. În urma atelierelor de instruire organizate în comunitate, în echipă s-au înscris şi alte persoane. Eram deja 12. După dezbaterea publică echipa s-a completat cu încă 5 tineri. Astfel, la moment suntem 17: 11 femei şi 6 bărbaţi – 2 elevi, 2 studenţi, 5 pensionare, 2 educatoare, 3 mame tinere, 1 persoană cu dizabilitate, 1 proprietar de pământ, 1 şomeră. Pe măsură ce participăm la activităţi, nu doar membrii echipei, dar fiecare locuitor/oare ce vine alături de noi creşte şi se dezvoltă personal, acumulând noi cunoştinţe şi experienţă.

 • Echipa dvs. implementează proiectul comunitar „Implică-te în satul tău, schimbarea începe de la fiecare!” V-aţi confruntat cu multe bariere în derularea proiectului?

Identificarea problemei şi mobilizarea locuitorilor pentru a participa la primele instruiri planificate nu a fost un lucru uşor. Pentru cetăţeni, dar şi pentru noi, era ceva nou, necunoscut, deoarece acesta este primul proiect în localitate, care pune accent pe mobilizare şi participare.

O barieră serioasă, căzută peste noi, este pandemia de Covid-19, care a stopat pentru o perioadă de timp activităţile din cadrul proiectului. La moment, activităţile de amenajare a terenului se desfăşoară mai încet, deoarece voluntarii, încadraţi în câmpul muncii, trebuie să recupereze timpul nelucrat.

 • Cum aţi reuşit să mobilizaţi comunitatea? Prin ce metode?

Cea mai eficientă metodă este felul şi modul de a comunica cu fiecare Om în parte, de a convinge cât de importantă este problema şi implicarea fiecăruia în realizarea proiectului. E important ca fiecare să îndeplinească sarcini conform abilităţilor pe care le posedă şi să fie apreciat la justa valoare.

Am utilizat la maximum tradiţiile populare. Activitatea din cadrul proiectului: „Un colind pentru fiecare”, şezătoarea ,,De la lume adunate şi n-apoi la lume date”, iarmarocul de colectare de fonduri prin vânzarea bucatelor tradiționale ş.a. au trezit interesul cetăţenilor, i-au făcut să fie mai receptivi, să privească lucrurile altfel.

Cei mai activi voluntari sunt reprezentanţii familiilor cu mulţi copii, social vulnerabile, ai altor confesiuni… Ei sunt cei mai înţelegători, mai buni la suflet şi săritori la nevoie. Eu îşi doresc schimbare şi sunt gata să participe la schimbare!

Într-o echipă este foarte importantă colaborarea  dintre generaţii: au ce învăţa unii de la alţii.

 • Ce aţi reuşit să învăţaţi în această perioadă?

Am învăţat să fim mai creativi/e, liberi/e în exprimare, curajoşi/oase, să nu cedăm, dar să continuăm să ducem lucrul la bun sfârșit. Mobilizarea zi de zi a comunităţii ne face să fim puternici/e. tolerante/ţi, să ne implicăm în realizarea şi a altor probleme.

Atuul echipei noastre este omniprezenţa dnei Ecaterina Balaeş, o persoană cu mare autoritate în sat,  cu multă înţelepciune şi mare experienţă. Comunicând zilnic cu dnei, am devenit şi eu mai înţelegătoare, am deprins arta convingerii. Acum sunt mai sociabilă, punctuală, responsabilă. Dnei ne învaţă pe toate şi pe toţi să fim mai activi, să apreciem voluntariatul, oamenii şi baştina. Ea este sufletul echipei şi cheia succesului.

 • Cu ce realizări vă mândriţi?

Locuitorii satului Frumuşica au donat surse financiare în valoare de peste 20.000 mii lei, contribuţia monetară a comunităţii fiind planificată în număr de circa 9.000 de lei.

Graţie cursului de instruire la subiectul „Buna Guvernare prin Mobilizare Incluzivă”, mai mulţi membri/e ai echipei, au început să participe la şedinţele consiliului local. Acesta este exemplu de urmat pentru tinerii din echipă care, sperăm, se vor implica serios în procesele decizionale din comunitate.

 • Ce aţi putea spune despre relaţia de mentorat?

O mentoră bine potrivită e un mare noroc. Doamna Tatiana Seredenco, e cunoscută în raionul Cahul, ştiam că avem ce învăţa de la dnei. Când am rugat-o să mentoreze echipa noastră, dna Tatiana a acceptat cu o condiţie: „va fi dificil, dar… realizăm proiectul până la final…” La început de cale marea provocare a membrilor echipei era: “Cum o să vorbim noi cu oamenii, cum o să comunicăm cu ei, cum să facem să nu ne tremure vocea, cum să avem încredere în sine şi în cauza noastră?”. Mulţumim mentorei noastre pentru faptul că ne este alături şi ne susţine necondiţionat şi răspunde la toate întrebările ce ne frământă.

 • Cât de importante sunt asemenea proiecte pentru comunitate?

Asemenea proiecte sunt gura de aer proaspăt pentru o comunitate: schimbă mentalităţi, modul de a gândi, acceptă activităţi de voluntariat, dezvoltă dorinţa de a face o schimbare, cultivă responsabilitatea, creativitatea.

În plan personal acest proiect ne-a schimbat viziunea, am învăţat multe lucruri noi, a apărut dorinţa de a participa la rezolvarea şi altor probleme din comunitate, cunoaştem oameni noi cu multă experienţă. Am devenit vizibile în comunitate, ne bucurăm de respect, Concetăţenii văd în noi o echipă unită care nu se va opri aici!

Totodată, paralel cu proiectul, la iniţiativa dnei Ecaterina Balaeş am iniţiat acţiunea civică „Din suflet pentru suflet” având ca scop: 1. dotarea a două odăi din incinta bisericii cu mese şi scaune pentru pomenirea răposaților şi 2. repararea, amenajarea, construirea unui cuptor, crearea condițiilor (apeduct, canalizare, energie electrică) în două odăi din fosta grădiniță veche pentru pregătirea bucatelor la diverse ceremonii.Astfel, asemenea proiecte schimbă comunitatea, care pas cu pas, zi de zi, începe să îşi decidă destinul.

Proiectul este realizat în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă (componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”), implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.


Alte articole

Proiectul ”Scuar pentru Balacea” un un exemplu concludent de mobilizare comunitară și participare incluzivă

Data publicării: Joi, 08 octombrie 2020
Navigând pe internet, am observat pe site-ul ziuadeazi.md, un titlu care ne-a intrigat: „Cu ajutorul cetățenilor, o toloacă din comuna Zîrnești, raionul Cahul, se transformă în scuar”. Am înţeles imediat că este vorba despre echipa comunitară „Zârneşti +”, care implementează în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă proiectul ”Scuar pentru Balacea”. Ne-am bucurat mult că succesele acestei echipe, au devenit cunoscute întregului raion.

SELECTAREA COMPANIEI CE VA OFERI SERVICII TIPOGRAFICE

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi servicii de editare, machetare și tipografie a ”Ghidului pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice”.

Concurs de achizitii privind selectarea unei companii ce va furniza birotică

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi birotică pentru organizarea instruirilor în vederea abilitării reprezentanților din cadrul MAI și MA în implementarea regulamentului de prevenire și combatere a fenomenului de hărțuire sexuală la locul de muncă.

5 Universități din Moldova vor lupta cu fenomenul hărțuirii sexuale în universități.

Data publicării: Marţi, 22 septembrie 2020
În perioada februarie 2020 – iulie 2022, Fundația Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, implementează proiectul „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanţat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile. Un studiu realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare arată că femeile adesea se confruntă cu diferite forme de discriminare și hărțuire sexuală, circa 20% din aceste cazuri având loc în instituțiile de învățământ superior. Din acest motiv, unul din obiectivele de bază ale proiectului țintește spre sporirea capacității a cinci universități din Moldova de a preveni și combate hărțuirea sexuală.

Anunț privind selectarea unei companii de transport

Data publicării: Vineri, 04 septembrie 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concursul de selectare a unei companii ce va presta servicii de transport ȋn cadrul proiectului „Parteneriate pentru împuternicirea tinerilor”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Echipa comunitară „Pro Dezvoltare” - despre proiect, oameni și relația de mentorat

Data publicării: Joi, 03 septembrie 2020
Satele Țepilova și Ocolina, cu o populație de 1800 de locuitori, dintre care circa 120 de copii cu vârste între 5-10 ani, fac parte din aceeaşi comună. În ambele sate activează câte o instituție de educație timpurie, frecventate de 32 de copii de 5-6 ani. Şcoală primară, în care învaţă 24 de elevi, este doar în Ocolina. Ceilalți copii sunt înmatriculați în școala de circumscripție din mun. Soroca. Echipa comunitară „Pro Dezvoltare”, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră și pe Alții!”, după ce a discutat cu cetăţenii, a constatat că tot mai multe familii se confruntă cu organizarea timpului de după orele de școală a copiilor, care sau sunt singuri acasă în fața calculatorului, limitând-și dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală, sau se află în stradă, fiind expuși diferitor pericole. Astfel, a apărut ideea proiectului „Educație pentru viitoarea generație”, prin care echipa şi-a propus crearea unor servicii noi în cadrul bibliotecilor sătești, devenite în ultimul timp centre moderne de prestare a serviciilor. Crearea condițiilor pentru ocuparea timpului liber a copiilor constituie o premisă pentru creşterea şi educarea lor într-un mediu educaţional protejat.

Anunţ de lansare a concursului pentru participare la Programul de Granturi Individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local

Data publicării: Marţi, 28 iulie 2020
Programul de Granturi Individuale este parte a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Impactul crizei pandemice provocate de virusul COVID-19 asupra egalității de gen (Comunicat)

Data publicării: Marţi, 16 iunie 2020
Astăzi, 16 iunie 2020, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și UN Women Moldova prezintă rezultatele cercetării privind impactul COVID-19 asupra vieții sociale și economice din perspectiva egalității de gen. Analiza de față vine să identifice efectele răspândirii pandemiei asupra femeilor și bărbaților, punând în evidență necesitățile specifice ale acestora pe termen scurt și lung, dar și modul în care femeile și bărbații au răspuns noilor provocări și schimbări în sfera socială și economică. În mod special, analiza relevă impactul crizei provocate de pandemie asupra rolurilor de gen, dar și asupra împuternicirii femeilor.

Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”

Data publicării: Luni, 11 mai 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII””. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

EXTINDEREA termenului de aplicare la concursul prin cerere de oferte în vederea selectării unei/unor companii (organizaţii) care să ofere echipament pentru terenuri de fitness/sport/joacă

Data publicării: Marţi, 17 martie 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare la concursul prin cerere de oferte în vederea selectării unei/unor companii (organizaţii) care să ofere echipament pentru terenuri de fitness/sport/joacă în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

Rezultatele 1 - 10 din 331
GLOSAR
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan