Noutăţi şi evenimente

Anunţ de lansare a concursului pentru participare la Programul de Granturi Individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local

Data publicării: Marţi, 28 iulie 2020
Descarcă fişier: formular aplicare pgi sdc final.doc (475KB)

INFORMAŢII GENERALE

Programul de Granturi  Individuale este parte a  proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

SCOPUL ȘI OBIECTIVUL PROGRAMULUI DE GRANTURI INDIVIDUALE

Programul de granturi individuale va sprijini:

 • formarea şi dezvoltarea capacităților de leadership în domeniul bunei guvernări la nivel local,
 • crearea oportunităţilor de dezvoltare a abilităţilor de analiză a politicilor locale din perspectiva incluziunii,
 • promovarea perspectivei de egalitate și incluziune în procesul de dezvoltare a comunități sau a raionului.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Programul de granturi individuale este destinat în exclusivitate locuitorilor din raioanele Cahul, Căuşeni şi Soroca, partenere ale prezentului proiect.

Programul se adresează în special persoanelor din grupuri subreprezentate (femei și bărbați, vârstnici, tineri, persoane cu dizabilități, alte etnii).

Sunt încurajate să participe persoane care: (i) optează pentru leadership şi dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local, (ii) doresc să promoveze politici publice locale pentru dezvoltare incluzivă, (iii) posedă spirit civic dezvoltat, (iv)demonstrează disponibilitate pentru acţiuni de mobilizare comunitară şi advocacy la nivel comunitar.

Vor fi selectate 15 persoane (aproximativ câte 5 din fiecare raion). Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), în parteneriat cu Fundația Est-Europeană (FEE), vor opta ca selecţia beneficiarilor să fie deschisă, corectă şi incluzivă între bărbaţi şi femei, care reprezintă diverse categorii de cetăţeni sau organizaţii ce fac pledoarie pentru incluziune şi tratament egal.

DURATA și CONȚINUTUL PROGRAMULUI

Programul de granturi individuale intenționăm să îl demarăm la 1 octombrie 2020 pe o durată de aproximativ 8-10 luni.

Programul prevede:

 • Cel puțin 3 instruiri organizate de CPD,
 • Sesiuni online de sprijin, inclusiv consultări individuale,
 • Ateliere organizate în fiecare raion,
 • Eveniment de finalizare a Programului de granturi individuale.

Participanţii/participantele vor descoperi individual surse de instruire, vor elabora documente de analiză a politicilor cu recomandări pentru autoritățile publice locale, contribuind astfel la dezvoltarea comunitară incluzivă.

Programul va facilita, de asemenea, crearea unei rețele informale de absolvenți, care va fi corelată cu     activitățile rețelelor de organizații incluzive.

SUBIECTE RELEVANTE STUDIULUI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE GRANTURI INDIVIDUALE:

Vor fi susţinute propuneri /planuri de acţiuni care vor aborda aspecte ale Bunei Guvernări sau de Incluziune ori ambele în următoarele domenii:

protecţia mediului/ecologie, educație, prestare a unor servicii (comunitare, sociale), asigurare a drepturilor copilului, amenajarea teritoriului, stoparea violenţei domestice şi sociale.

CPD este deschis să susțină și alte subiecte de interes ale participantului/participantei la concurs.

NU VOR FI FINANŢATE ȘI SUSȚINUTE

Propuneri care presupun:

(1) ajutor umanitar; (2) activităţi politice şi de partid; (3) activităţi religioase; (4) activităţi care nu contribuie la realizarea scopului programului de granturi individuale; (4) proiecte de organizare a evenimentelor singulare (foruri, conferinţe, competiţii sportive etc.).

BUGET:

Participanţii şi participantele selectați/te vor beneficia de un grant unic în valoare de 10,000.00 MDL, oferit în două tranșe într-o perioadă de 8 - 10 luni  (octombrie 2020 – aprilie 2021).

Grantul va fi destinat pentru: 1. Acoperirea costurilor de transport şi de comunicare, 2. Acoperirea costurilor pentru cercetare (rechizite de birou, stiker, programe soft, alimentare, taxe de participare la instruiri), 3. Acoperirea costurilor pentru crearea de reţele şi mobilizarea membrilor comunităţii (pauze de cafea, invitarea unui expert), 4. Acoperirea costurilor pentru dezvoltarea personală şi a abilităţilor de liderism (manuale, literatură metodică) 5. Acoperirea altor costuri relevante în procesul de stagiu.  

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII DE PARTICIPARE

Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt rugate să prezinte dosarul de participare:

·     CV-ul (max. 2 pagini);

·     Formularul de aplicare (anexat la acest anunt).

(!)Candidatul/candidata va acorda o atenție deosebită procesului de completare a formularului, care constituie o schiță a planului de acţiuni, pe care şi-l propune spre realizare pentru a-şi dezvolta capacitățile în domeniul bunei guvernări la nivel local. Candidatul/candidata acceptat/ă, va continua lucrul, având la bază acest plan inițial de acţiuni, care  trebuie să fie pragmatic, consistent şi relevant (vezi mai jos criteriile de evaluare).

PROCEDURA ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Toate aplicările pentru grant individual vor fi evaluate de un grup format din 3-5 experți, care vor examina fiecare formular de participare în baza criteriilor expuse în Anexa 1.

Punctajul minim pentru acordarea grantului – 35 de puncte. În caz că numărul de persoane care a acumulat acest punctaj va fi mic, echipa CPD va organiza interviuri cu participanţii /participantele care au obţinut mai puţin de 35 de puncte, în ordine descrescândă. După caz, CPD va solicita documente adiționale.

DETALII SUPLIMENTARE

1. CPD va încheia contracte şi va discuta toate detaliile, financiare şi de alt gen, cu fiecare participant/ă în parte.

2. CPD va monitoriza progresul participantelor/participanților prin vizite de documentare, convorbiri telefonice, online şi prin alte modalităţi.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 15 august 2020. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele care au acumulat numărul necesar de puncte şi cele selectate pentru interviu.

Formularul de aplicare la concurs şi CV-ul vor fi expediate în format electronic în adresa echipei de proiect, Galina Precup, gaprecup@hotmail.com şi Olga Sîrbu, olga.sirbu.cpd@gmail.com cu mențiunea „CONCURS DE GRANTURI INDIVIDUALE”. Dosarul va fi expediat până la data de 15 august 2020.

 

ANEXA 1

PROGRAM DE GRANTURI INDIVIDUALE

 Criteriile de Evaluare a dosarului pentru acordarea grantului individual

Nr.

Criteriu de Evaluare

Punctaj Maxim

1

Pragmatism

Cât de real este ca în perioada de 8-10 luni participantul/a să realizeze Planul de acţiuni asumat? E posibil în acest răstimp de realizat progrese reale?

 

 

20

 

2

Consistenţă

Cât de mult componentele planului de acţiuni – dezvoltare personală şi domeniul politicilor publice - sunt legate într-un mod logic între ele?

Cât de mult se consolidează reciproc sau se contrazic?

10

3

Relevanţă

Care este relevanţa subiectului abordat şi cât de mult corespunde necesităţilor APL şi cetăţenilor?

15

4

Motivare

Cât de motivată este persoana pentru acest domeniu?

15

Punctaj total

60

 Punctajul minim pentru acordarea Grantului va fi de 35 de puncte din 60. Comisia de evaluare poate condiţiona acordarea Grantului în cazul în care există perspectivă pentru îmbunătăţirea planului de acțiuni.


Alte articole

Proiectul ”Scuar pentru Balacea” un un exemplu concludent de mobilizare comunitară și participare incluzivă

Data publicării: Joi, 08 octombrie 2020
Navigând pe internet, am observat pe site-ul ziuadeazi.md, un titlu care ne-a intrigat: „Cu ajutorul cetățenilor, o toloacă din comuna Zîrnești, raionul Cahul, se transformă în scuar”. Am înţeles imediat că este vorba despre echipa comunitară „Zârneşti +”, care implementează în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă proiectul ”Scuar pentru Balacea”. Ne-am bucurat mult că succesele acestei echipe, au devenit cunoscute întregului raion.

SELECTAREA COMPANIEI CE VA OFERI SERVICII TIPOGRAFICE

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi servicii de editare, machetare și tipografie a ”Ghidului pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice”.

Concurs de achizitii privind selectarea unei companii ce va furniza birotică

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi birotică pentru organizarea instruirilor în vederea abilitării reprezentanților din cadrul MAI și MA în implementarea regulamentului de prevenire și combatere a fenomenului de hărțuire sexuală la locul de muncă.

5 Universități din Moldova vor lupta cu fenomenul hărțuirii sexuale în universități.

Data publicării: Marţi, 22 septembrie 2020
În perioada februarie 2020 – iulie 2022, Fundația Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, implementează proiectul „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanţat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile. Un studiu realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare arată că femeile adesea se confruntă cu diferite forme de discriminare și hărțuire sexuală, circa 20% din aceste cazuri având loc în instituțiile de învățământ superior. Din acest motiv, unul din obiectivele de bază ale proiectului țintește spre sporirea capacității a cinci universități din Moldova de a preveni și combate hărțuirea sexuală.

Anunț privind selectarea unei companii de transport

Data publicării: Vineri, 04 septembrie 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concursul de selectare a unei companii ce va presta servicii de transport ȋn cadrul proiectului „Parteneriate pentru împuternicirea tinerilor”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Echipa comunitară „Pro Dezvoltare” - despre proiect, oameni și relația de mentorat

Data publicării: Joi, 03 septembrie 2020
Satele Țepilova și Ocolina, cu o populație de 1800 de locuitori, dintre care circa 120 de copii cu vârste între 5-10 ani, fac parte din aceeaşi comună. În ambele sate activează câte o instituție de educație timpurie, frecventate de 32 de copii de 5-6 ani. Şcoală primară, în care învaţă 24 de elevi, este doar în Ocolina. Ceilalți copii sunt înmatriculați în școala de circumscripție din mun. Soroca. Echipa comunitară „Pro Dezvoltare”, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră și pe Alții!”, după ce a discutat cu cetăţenii, a constatat că tot mai multe familii se confruntă cu organizarea timpului de după orele de școală a copiilor, care sau sunt singuri acasă în fața calculatorului, limitând-și dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală, sau se află în stradă, fiind expuși diferitor pericole. Astfel, a apărut ideea proiectului „Educație pentru viitoarea generație”, prin care echipa şi-a propus crearea unor servicii noi în cadrul bibliotecilor sătești, devenite în ultimul timp centre moderne de prestare a serviciilor. Crearea condițiilor pentru ocuparea timpului liber a copiilor constituie o premisă pentru creşterea şi educarea lor într-un mediu educaţional protejat.

Solidaritate între generaţii!

Data publicării: Joi, 30 iulie 2020
Când vorbim de echipa „Eu şi comunitatea mea” din s. Frumuşica, com. Chioselia Mare, raionul Cahul, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră şi pe Alţii!” în faţă apar reprezentantele a două generaţii – Iuliana Uzun, lidera echipei şi Ecaterina Balaeş, căreia i-am putea spune lidera satului. Un tandem minunat care motivează şi inspiră oamenii din comunitate. Probabil, datorită relaţiei dintre aceste două persoane, care ştiu să se completeze, să se asculte şi să se audă una pe alta, echipa din Frumuşica, este una dintre cele mai inventive, fiind exemplu pentru alte echipe din Program: printre primele au început colectarea de fonduri, utilizând modalităţi creative de promovare a proiectului, implicând copii şi vârstnici. Ele au organizat prima dezbatere publică privind mobilizarea comunităţii la amenajarea parcului, apoi consultare online a cetăţenilor cu privire la amenajarea acestui spațiu incluziv, accesibil pentru recreere, sport, activități social-culturale, prima instruire în aer liber pe timp de pandemie…

Impactul crizei pandemice provocate de virusul COVID-19 asupra egalității de gen (Comunicat)

Data publicării: Marţi, 16 iunie 2020
Astăzi, 16 iunie 2020, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și UN Women Moldova prezintă rezultatele cercetării privind impactul COVID-19 asupra vieții sociale și economice din perspectiva egalității de gen. Analiza de față vine să identifice efectele răspândirii pandemiei asupra femeilor și bărbaților, punând în evidență necesitățile specifice ale acestora pe termen scurt și lung, dar și modul în care femeile și bărbații au răspuns noilor provocări și schimbări în sfera socială și economică. În mod special, analiza relevă impactul crizei provocate de pandemie asupra rolurilor de gen, dar și asupra împuternicirii femeilor.

Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”

Data publicării: Luni, 11 mai 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii (organizaţii) care să ofere pubele și containere pentru deșeuri în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII””. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

EXTINDEREA termenului de aplicare la concursul prin cerere de oferte în vederea selectării unei/unor companii (organizaţii) care să ofere echipament pentru terenuri de fitness/sport/joacă

Data publicării: Marţi, 17 martie 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare la concursul prin cerere de oferte în vederea selectării unei/unor companii (organizaţii) care să ofere echipament pentru terenuri de fitness/sport/joacă în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

Rezultatele 1 - 10 din 331
GLOSAR
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan